Ședință CL Florești 12 iulie 2018 – PUG-ul comunei a fost prelungit până la intrarea în vigoare a noului PUG.

Retro L'Amour

un concert, o poveste de arta muzicala dedicat muzicii anilor ' 80' 90 si prezent care se desfasoara in data de 27 Iulie 2024 la BT Arena, Cluj Napoca si reuneste artisti legende ale acelor vremuri.

Retro L'Amour, cluj24h.ro, știri din cluj

CL Floresti 12 iulieConsiliul Local Florești s-a întrunit în ședință ordinară astăzi, 12 iulie 2018. când pe ordinea de zi au fost mai multe proiecte de construcții dar și alte proiecte de interes precum prelungirea PUG-ului pe perioadă nedeterminată, până la finalizarea noului PUG, asta în urma unei ordonanțe de urgență adoptată recent.

La ședință au fost prezenți 18 consilieri locali (a lipsit Cristolțan Camelia, PNL), iar președinte de ședință a fost consilierul PSD, Cîmpian Sebastian.

La ședință au fost prezenți atât cetățeni cât și constructori, proiectanți și avocați care să reprezinte interesele clienților. Avocatul care îi reprezenta pe beneficiarii de la punctul nr 11, SC PITAS INVESTMENTS SRL, se pare că a pus problema greșit în fața Consiliului Local Florești, unii dintre consilieri s-au simțit jigniți de acuzațiile voalate aduse de avocat. Unii dintre consilieri au și motivat votul de abținere sau împotrivă și s-ar părea că dacă proiectul nu trece, are într-adevar niște probleme pe care consilierii le-au explicat.

În ce privește situația votului, aceasta poate fi urmărită mai jos și în filmarea ședinței. Punctele 12, 17 și 19 au fost retrase de pe ordinea de zi, iar aceasta a fost suplimentată cu un proiect PUZ care a trecut de votul Consiliului Local.

C O N V O C A T O R

CL Floresti 12 iulie 2Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 12 iulie 2018, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și procedurii privind achizitia de imobile de către Comuna Floresti conform Legii 98/2016 – Legea privind achizitiile publice, procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Florești și procedura privind schimbul de imobile de către comuna Florești (Proiectul a trecut de votul consilierilor. Consilierul PMP, Adrian Mic a adresat întrebări însă primarul se uita pe pereți și dacă nu a dat „ordin” lui Marius Manu să răspundă la întrebări, acesta din urmă a tăcut cu toate ca se afla în sală și era angajatul abilitat să răspundă la acest punct)
2. Proiect de hotărâre cu privire la MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI A VALORII TOTALE ALE PROIECTULUI „ Modernizare străzi în comuna Floresti, jud. Cluj”, (Proiectul a trecut. Și la acest punct, Adrian Mic a avut întrebări însă de această dată, marius Manu a dat răspunsuri și a explicat că nu sunt modificări la indicatorii tehnico economici, proiectul presupunând doar o îndreptare a unei erori materiale. A fost trecută greșit valoarea prețului și acum a fost modificată).
3. Proiect de hotărâre privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia „Construire și dotare Centru Cultural, comuna Florești , sat Florești, judetul Cluj”.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 37 din 22 martie 2018, privind inițierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată în scopul modernizării și/sau deschiderii unor drumuri de acces. (Proiectul a trecut)
5. Proiect de hotărâre privind desființarea clădirii vestiar Teren de sport de pe str. Someșului, comuna Florești, radierea acesteia din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Florești sub numărul 177 și construirea de tribune, vestiare, anexe și amenajări la terenurile de sport. (Proiectul a trecut)
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui Isac Alexandru, domiciliat în Comuna Floreşti, str.Eroilor, nr.278, jud.Cluj , pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare cauzate urmare decesului fiului său Isac Alexandru Mihai în vârstă de 18 ani decedat la data de 13 iunie 2018. (Proiectul a trecut)
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui Farkas Arpad, domiciliat în comuna Floreşti, sat Luna de Sus, nr.705, jud.Cluj, proprietar al imobilului situat în localitatea Floreşti,sat Luna de Sus,nr.705, jud. Cluj, pentru refacerea locuinţei distruse.(Proiectul nu a trecut, 9 consilieri s-au abținut)
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Florești (Proiectul a trecut. Hotărârea a fost adoptată în baza unei OUG intrată în vigoare din 25 iunie 2018 care aduce modificări la Legea 350/2001 și care permite prelungirea PUG-ului pâă la realizarea celui nou. Art.1 alin.(13) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate.”)
CL Floresti 12 iulie 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+E+Er, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” , situat în localitatea Florești, strada SUB CETATE F.N., beneficiar SC MIHU COLLECTING SRL și SC DINAMIC CARTING SRL. (Proiectul nu a trecut)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE D+P+E+M”, situat în localitatea Florești, str. TEILOR, F.N., beneficiar SC CONSRED CONSTRUCT SRL.(Proiectul nu a trecut)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL”, situat în localitatea Florești, str. SIMION BĂRNUȚIU, nr. 1-5, având ca beneficiar pe SC PITAS INVESTMENTS SRL. (Proiectul nu a trecut)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, 2 CORPURI, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M(Er)”, situat în localitatea Florești, str. TINERETULUI, F.N., având ca beneficiari pe PERȘA RADU, PERȘA TIMEA-MAGDALENA.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2 IMOBILE D+P+2E SI 3 IMOBILE D+P+4E+ER , ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, situate în localitatea Florești, str. SOMESULUI, FN, având ca beneficiar pe SC TSI INVEST SRL. (Proiectul a trecut)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE IMOBIL MIXT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+E+M CU FUNCȚIUNI DE COMERȚ/SERVICII ȘI LOCUIRE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE” , situat în localitatea Floreești, strada CETĂȚII nr. 34 , având ca beneficiari pe URASI PETCU MIRABELA. (Proiectul nu a trecut)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+2E+M, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str. TEILOR F.N., având ca beneficiari pe COȚA VASILE, COȚA GABRIELA-MARIANA, HANDRU AUREL, HANDRU ADRIANA-CRINA (Proiectul a trecut)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er”, situat în localitatea Florești, str. prof. Mocan Dumitru, F.N. având ca beneficiar pe SC MOBITIM INVEST SRL, (Proiectul nu a trecut)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNI MIXTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN , RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Florești, str. STEJARULUI F.N., având ca beneficiari pe SC TENANGO SRL și SC BIA GABI CONSTRUCT SRL
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” , situate în localitatea Florești, strada PROF. IOAN RUSU, nr. 74, având ca beneficiari pe BICA LUCIAN și BICA VIORICA MARIOARA. (Proiectul nu a trecut)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” , situate în localitatea Florești, str. CETĂȚII F.N., având ca beneficiari pe JULEAN DORINA, JULEAN HORAȚIU MARIAN, JULEAN RADU DORIN, POPA LUCIA IONELA, HOROBA RAMONA RODICA.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+2E, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea FLOREȘTI, str. Sub Cetate, F.N. având ca beneficiari pe CRĂCIUN-OLTEAN HOREA. (Proiectul nu a trecut)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE S+D+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE” situate în localitatea Florești, str. VALEA GÎRBOULUI, F.N., având ca beneficiari pe SC ARGANDA SDG SRL.(Proiectul a trecut)
22. Plângere prealabilă formulată de către Asociația de Proprietari Avram Iancu nr. 404, prin care solicită revocarea HCL nr. 73/31.05.2018, privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU MULTIFUNCȚIONAL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+12E” , situat în localitatea Florești, str. AVRAM IANCU F.N. , având ca beneficiari pe SC CRISTAL TURISM SRL (Proiectul nu a trecut)
23. Diverse.

Ordinea de zi a fost suplimentată cu un proiect:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrare elaborare PUZ construire imobile locuințe colective D+P+3E+Etr extindere și branșamente pe strada Sub Cetate fără număr având ca beneficiar pe Trans Invest SRL. (Proiectul a trecut)

Articole Noi

Tunsoare sau aranjat GRATUIT

La fiecare programare pentru vopsit sau decolorat, te așteaptă un cadou: tunsoarea sau aranjatul GRATUIT! 💇‍♀️💖 📞 Sună acum la 0754458985 pentru detalii și

vopsire gratuită cluj, allure clinique de beaute, cluj24h.ro, decolorare păr cluj, vopsire păr cluj