Primarul comunei Baciu, găsit incompatibil de ANI.

MUREȘAN IOAN-FLORINAgenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către 14 foști sau actuali aleși locali (cinci primari, un fost primar, doi viceprimari, șase consilieri locali), ca urmare a exercitării simultane de funcții și calități, încălcând, astfel, mai multe articole ale Legii nr. 161/2003.

Lista nominală a celor 14 foști sau actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților poate fi consultată AICI

Printre primarii găsiţi incompatibili de ANI se numără şi MUREȘAN IOAN-FLORIN, Primar al Comunei Baciu, Jud. Cluj. Conform informaţiilor publicate pe site-ul instituţiei, acesta S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie 2012  – 18 octombrie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, diferite funcții de conducere ori de execuție la diferite societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

  •        art. 87, alin. (1), lit. d), g) și k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar […] și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu […] funcția de […] administrator, membru al consiliului de administraţie […] la societățile comerciale […] precum şi la instituţiile publice […] calitatea de comerciant persoană fizică […] orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate[…]”;

  •        art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia, funcția de consilier local este incompatibilă cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local”;

  •        art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali […] care au funcția de […] administrator […] precum și calitatea de […] asociat la societățile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse […] cu autoritățile administrației publice locale din care face parte […]”.

  •        art. 116, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Articole Noi