Mandatul primarului PDL din Săcuieu a încetat. Prefectul a a emis astăzi ordinul. Află motivul

Retro L'Amour

un concert, o poveste de arta muzicala dedicat muzicii anilor ' 80' 90 si prezent care se desfasoara in data de 27 Iulie 2024 la BT Arena, Cluj Napoca si reuneste artisti legende ale acelor vremuri.

Retro L'Amour, cluj24h.ro, știri din cluj

cuc gheorghePrefectul Judeţului Cluj a emis astăzi, 19 ianuarie 2015 Ordinul  nr. 41/19.01.2015, prin care se constată încetarea de drept a mandatului de primar al comunei Săcuieu, al domnului GHEORGHE CUC.

Conform informaţiilor la data de 12 ianuarie 2015, Instituţia Prefectului Cluj a fost sesizată cu privire la faptul că primarul din comuna Săcuieu, Gheorghe Cuc, se mai află în funcţie deşi este condamnat definitiv în două dosare penale (nr.1099/242/2011 şi nr.773/242/2011).

Drept urmare, prin adresa nr.348/IV din 12.01.2015 am solicitat secretarului comunei Săcuieu să  ne  comunice  motivul  pentru  care nu  a  informat  Instituţia  Prefectului  Judeţului  Cluj  despre existenţa a două condamnări definitive şi totodată i-am pus în vedere să procedeze la întocmirea referatului prevăzut de art.16 alin.2 din Legea nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la comunicarea actelor prevăzute de lege în vederea emiterii Ordinului Prefectului privind încetarea mandatului de primar a domnului Cuc Gheorghe, a transmis Instituţia Prefectului.

Prin adresa nr.90/16.01.2015, secretarul comunei Săcuieu dl- Potra Ioan ne comunică:- Referatul constatator nr.84/15.01.2015;- Sentinţa  penală  nr.212/29.11.2012  pronunţată  de  Judecătoria  Huedin  în  Dosarnr.773/242/2011;- Sentinţa  penală nr.39/09.03.2012  pronunţată  de  Judecătoria  Huedin  în  Dosar nr.1099/242/2011;- Adresa  nr.58/13.01.2015  prin  care secretarul  comunei  Săcuieu  solicită  Judecătoriei Huedin sentinţele pronunţate în dosarele mai sus menţionate.

Analizând documentele mai sus arătate, s-au constatat următoarele:

1.  Prin  Sentinţa  civilă  nr.  39/09.03.2012  pronunţată  de  Judecătoria  Huedin  în  Dosarnr.1099/242/2011,  dl.  Cuc Gheorghe  este condamnat  la  o  pedeapsă  de  5 luni  închisoare,  pentru infracţiuni  privind  circulaţia  pe  drumurile  publice,  dispunându-se suspendarea  condiţionată  a executării pedepsei rezultate de 5 luni închisoare, pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 5 luni.

Conform  menţiunilor  de  pe  această  hotărâre,  sentinţa  se  declară  definitivă  la  data  de 15.11.2012, prin Decizia nr.1626/R/2012 a Curţii de Apel Cluj.

2.  Prin  Sentinţa  penală  nr.212/29.11.2012  pronunţată  de  Judecătoria  Huedin  în  Dosar nr.773/242/2011,  dl.  Cuc  Gheorghe  este  condamnat  la  o  pedeapsă  de  5  luni  închisoare  pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu.

Totodată, instanţa constată că prezenta infracţiune de neglijenţă în serviciu pentru care s-a aplicat prin prezenta sentinţă pedeapsa de 5 luni închisoare, este în concurs cu cele două infracţiunila Legea circulaţiei săvârşite de inculpatul Cuc Gherghe la data de 25.04.2011, fapte pentru care s-a aplicat  o  pedeapsă totală  de 5 luni  închisoare a cărei  executare a  fost  suspendată  condiţionat întermenul de încercare de 2 ani şi  5 luni. În baza art. 85 Cod Penal, dispune anularea suspendării condiţionate  din  executarea pedepsei  rezultante  de  5  luni  închisoare  stabilită  inclupatului  Cuc Gheorghe prin Sentinţa penală nr.39 din 09.03.2012 a Judecătoriei Huedin, dosar nr.1099/242/2011.

În baza art.81 Cod penal,  instanţa dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante  de  5 luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani  şi  5 luni, stabilit  încondiţiile art.82 Cod penal, termen ce curge de la data de 16.11.2012, data ramânerii definitive a Sentinţei penale nr.39 din 09.03.2012 a Judecătoriei Huedin. Conform  menţiunilor  de  pe  această  hotărâre, sentinţa  se  declară  definitivă  la  data  de 21.12.2012.

3.  În  conformitate  cu  prevederile  art.  15  alin. 2  litera  „e”  din  Legea  nr.393/2004,  cumodificările şi completările ulterioare, calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate.

De asemenea, conform prevederilor art. 16 din acelaşi act normativ:„(1) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului.    (2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.”

4. Suspendarea condiţionată a executării  pedepsei este instituţia de drept penal,  mijloc de individualizare judiciară a executării pedepselor.

Din aceste elemente şi având în vedere faptul că legiutorul, în textul art.15 alin.2 litera „e”din  Legea  nr.393/2004 nu discerne, rezultă  că,  indiferent  de  natura  executării  pedepsei,  fie  prin executarea propriu-zisă, fie prin suspendarea condiţionată a acesteia, mandatul primarului încetează în cazul condamnării definitive la o pedeapsă privativă de libertate (închisoare).

5.  În  concluzie,  calitatea  de  primar  încetează  înainte  de  expirarea  duratei  normale  a mandatului, în situaţia mai sus expusă, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:- să existe o condamnare;- hotărârea judecătorească prin care a fost pronunţată să fie definitivă;- pedeapsa să conste în privarea de libertate (închisoare). Precizăm  că  sunt  îndeplinite  şi  prevederile  art.16  alin.2 din  Legea  nr.393/2004,  cu modificările şi completările ulterioare, respectiv existenţa referatului secretarului precum şi a actelor din care rezulta motivul legal de încetare a mandatului (sentinţe penale).

1 COMENTARIU

Comentariile sunt închise.

Articole Noi

Tunsoare sau aranjat GRATUIT

La fiecare programare pentru vopsit sau decolorat, te așteaptă un cadou: tunsoarea sau aranjatul GRATUIT! 💇‍♀️💖 📞 Sună acum la 0754458985 pentru detalii și

vopsire gratuită cluj, allure clinique de beaute, cluj24h.ro, decolorare păr cluj, vopsire păr cluj