Consiliul Judeţean Cluj anunţă continuarea lucrărilor la drumul Răchiţele-Ic Ponor

Ic PonorConsiliul Judeţean Cluj anunţă transmiterea pentru validare, către Autoritatea Naţională pentru  Reglementarea  şi Monitorizarea Achiziţiilor  Publice  (ANRMAP),  a  documentaţiei  de atribuire  a  contractului  care  vizează proiectarea  şi  execuţia  restului  de lucrări  la  obiectivul „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor”. 

Contractul  urmează  a  fi  executat  în  două  etape  şi  va  implica  execuţia  lucrărilor  de drumuri, a lucrărilor de scurgere a apelor şi consolidări cu anrocamente, lucrări de consolidare cu gabioane,  lucrări  de consolidare cu ziduri  de sprijin,  lucrări  de execuţie şi  de reparaţie  a podeţelor, lucrări de amenajare a terenului şi lucrări de semnalizare, confecţionarea şi montarea de  plăci  de  informare  şi publicitate  etc.  Totodată,  asistenţa  tehnică  va  fi  realizată  de  un proiectant.

„Mă bucură faptul  că,  la foarte  scurt  timp după reluarea lucrărilor  de reabilitare  şi modernizare a drumurilor judeţene prin turnarea de covor asfaltic,  am reuşit  să facem paşi concreţi în vederea deblocării acestui proiect cu finanţare europeană care vizează reabilitarea unui drum de o importanţă deosebită. Finalizarea acestuia va contribui semnificativ la punerea în  valoare  a  unui  întreg  areal insuficient  exploatat  în  prezent  din  punct  de  vedere  turistic, asigurând astfel o mai intensă dezvoltare economică locală şi generând un plus de bunăstare în numeroase  comunităţi”  a  afirmat  vicepreşedintele  Consiliului  Judeţean  Cluj  cu  atribuţii  de preşedinte, domnul Vakar Istvan.

Valoarea totală  estimată  a  contractului  de  achiziţie  publică,  pe  ambele  etape,  este  de 18.211.662  lei,  fără  TVA,  finanţarea  fiind asigurată  atât  din  bugetul  judeţului  Cluj,  pentru cheltuielile neeligibile aferente primei etape, cât şi din fonduri nerambursabile (Fondul Europeande  Dezvoltare  Regională/POR)  pentru  execuţia  lucrărilor  din  etapa  a  doua.  Durata  de implementare  a contractului  este  de  şase  luni  de  la  data  emiterii  ordinului  de  începere  a lucrărilor.

„Faptul că am ajuns în această etapă are semnificaţia unui mare pas înainte în procesul de deblocare a unui proiect de infrastructură extrem de important pentru judeţul nostru, proiect care a stagnat o bună perioadă de timp. Împreună cu domnul director Avram de la RAADPP Cluj  am reuşit  să punem la punct,  în  regim de maximă urgenţă,  un proiect  de executare  arestului  de  lucrări  la drumul  turistic  Răchiţele-Ic  Ponor,  astfel  încât  să  reuşim  finalizarea obiectivului în termen de maxim şase luni de la semnarea contractului, astfel încât să nu existe riscul de a pierde finanţarea de la UE. Lucrările sunt structurate pe două etape, în prima dintre acestea vom aduce lucrările de infrastructură la starea lor iniţială, aşa cum au fost abandonate în trimestrul III al anului 2012, urmând ca, în cea de-a doua etapă, să realizăm efectiv lucrările rămase de executat  până la finalizarea  integrală  a obiectivului”,  a  declarat  vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Horaţiu Cătărig.

În acest moment, contractul de reabilitare a drumului Răchiţele – Prislop – Ic Ponor,  pe o lungime totală de 20,5 km, este finalizat în proporţie de cca. 70%. Valoarea totală a proiectului este de 59.678.410,51 lei, acesta vizând, în principal, îmbunătăţirea traficului rutier pe drumurile judeţene  DJ  108C  şi  DJ763,  conectarea  zonei  la  circuitul  turistic  naţional  şi,  respectiv,valorificarea potenţialului turistic extrem de ridicat al zonei.

Articole Noi