Lansarea Pata-Cluj, un proiect integrat de incluziune a romilor din Pata Rât.

echipa de proiect, prezentand dimensiunile proiectului Pata-ClujJoi, 5 februarie, a avut loc la Centrul de Cultură Urbană Casino din parcul „Simion Bărnuțiu” lansarea proiectului Pata-Cluj, implementat de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj. Proiectul, care se întinde pe o durată de doi ani, se axează pe nevoile complexe ale populației marginalizate din comunitățile aflate lângă rampa de deșeuri a orașului Cluj-Napoca, în Pata Rât.

Pata Cluj, „Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a comunităților de romi marginalizate”, își propune să implice populația acestei comunități în dezvoltarea orașului, să susțină desegregarea și să lupte împotriva sărăciei printr-o abordare multisectorială și măsuri integrate. Cu un buget total de 2.079.500 Euro, este finanțat de Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009- 2014 în cadrul Programului “Combaterea Sărăciei” (RO25).

„Designul acestui proiect vine cu o abordare nouă tocmai prin dimensiunea lui participativă. Modelele existente de intervenție și politici publice se bazează în mare măsură pe schimbări de infrastructură, dar acestea sunt percepute ca fiind insuficiente pentru o schimbare de durată și sustenabilă. Temele de abordare ale proiectului au fost construite pe nevoile exprimate de membrii comunitățiilor din Pata Rât într-un proiect anterior de asistență tehnică al UNDP. Sunt planificate intervenții la nivel social, educațional, cultural, ocupațional. La finalul celor doi ani, membrii comunității vor avea o calitate a vieții mai bună și vor avea un control mai bun asupra propriilor vieți. Cu alte cuvinte, vor fi mai bine pregătiți pentru proiectele de locuire și desegregare cu care dorim să continuăm aceste intervenții”, explică Gabriella Tonk, Manager de proiect Pata-Cluj.

dimensiunile proiectului, prezentate intr-o metafora vizuala a proiectuluiEvenimentul de lansare prezintă etapele intervenției actuale în cadrul procesului de integrare a comunităților din Pata Rât și dă posibilitatea diferiților actori implicați să facă schimb de experiență și să construiască relații de colaborare care vor continua în cadrul proiectului, dar și după încheierea lui. La eveniment au fost invitate și autorități locale, membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, reprezentanți ai instituțiilor partenere, precum și actori sociali de la nivel local și național implicați în problemele de incluziune socială a comunităților marginalizate.

„Proiectul Pata-Cluj va deveni un spațiu de reciprocitate, unde autoritățile locale și membrii comunităților marginalizate vor putea să găsească cele mai bune modalități de colaborare, iar câștigurile să fie de ambele părți: pe de o parte pentru comunitățile din Pata Rât, ca beneficiari direcți ai proiectului, iar pe de alta parte instituțiile publice, care își vor dezvolta capacitatea de a  ajunge la cele mai vulnerabile grupuri ale societății și de a o face într-un mod sensibil la diferențele culturale. Cred că un stardard de viață decent pentru cât mai mulți din locuitorii Clujului este nu doar un obiectiv, ci o necesitate pentru bunăstarea orașului, iar creșterea incluziunii sociale va contribui la această bunăstare”, declară Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj- Napoca.

Zona principală de intervenție a proiectului este Pata Rât, o așezare urbană informală segregată spațial, cu lipsuri multiple (de exemplu, spațiu redus sau inexistent de locuire și lipsa de acces la utilități și servicii de bază), aflată lângă groapa de gunoi a orașului. Acolo locuiesc aproximativ 300 de familii, în patru comunități care s-au format în urma mutărilor în locuințe de urgență ale unor familii sărace, cele mai multe de etnie romă, din zonele centrale ale orașului și mutate la periferie. La acestea s-au adăugat locuitori din satele apropiate care-și căutau mijloace de subzistență în depozitul de deșeuri. Proiectul Pata-Cluj, „Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a comunităților de romi marginalizate” este impletementat de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în parteneriat cu Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, Asociația Habitat for Humanity Cluj și Fundația AltArt.

Emil Boc, primarul Cluj-Napoca, Olimpiu Bella (manager de proces proiect), Florin Stancu (DE As. Comunitara a Romilor de pe Coastei)Despre Mecanismul Financiar Norvegian (Norway Grants)

Prin Mecanismul Financiar Norvegian și granturile EEA, Norvegia contribuie la reducerea disparităților sociale și economice și întărește relațiile bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Norvegia cooperează apropiat cu Uniunea Europeană prin Acordul privind Spațiul Economic European (EEA).

În perioada 2009-2014, Norvegia a contribuit cu 1,7 miliarde de euro. Granturile sunt disponibile pentru organizații nonguvernamentale, instituții academice și de cercetare, sectoarele publice și private din cele 12 state membre noi ale Uniunii Europene, Grecia, Portugalia și Spania. Există o cooperare largă cu organizații norvegiene și există activități care vor fi implementate până în 2016. Domenii cheie de suport sunt protecția mediului și schimbările climatice, cercetare și burse, societate civilă, sănătate și copii, egalitatea de gen, justiție și patrimoniu cultural.

Articole Noi