Vezi cine execută lucrările de la DJ 107 N Băişoara-Valea Ierii şi cât costă

drumConsiliul Judeţean Cluj a transmis Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şiPrivat  al  Judeţului  Cluj,  regie  autonomă  aflată  sub autoritatea  forului administrativ  judeţean, dispoziţia  privind  începerea lucrărilor  de  reabilitare  şi modernizare  a  drumului  judeţean  107  NBăişoara-Valea Ierii, km 0-14.

„Urmare a numeroaselor reclamaţii formulate de locuitorii şi, respectiv, de entităţile publiceşi private din zona Băişoara – Valea Ierii, a creşterii traficului rutier, dar şi datorită  importanţei deosebite pe care o are dezvoltarea, din punct de vedere turistic şi economic, a acestei zone montaneajudeţului nostru, am decis să acţionăm în regim de urgenţă pe acest sector de drum judeţean. Lucrările  efective de modernizare vor începe spre finalul  acestei  săptămâni,  pentru a se profita astfel, într-o cât mai mare măsură, de vremea favorabilă a acestui început de toamnă. Clujul are nevoie de o infrastructură rutieră modernă, care să se ridice la nivelul standardelor europene din domeniu,  astfel încât  să  putem  dezvolta  turismul  şi  să  atragem  noi  investiţii”,  a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii delegate de preşedinte, domnul Vakar Istvan.

Lucrările de reabilitare şi modernizare a DJ 107 N Băişoara-Valea Ierii vor fi executate deasocierea condusă de SC SAMUS S.A, aceasta urmând să realizeze, prin contract, ample lucrări deconsolidare  şi  extindere  a  platformei  sectorului  de  drum, de  edificare  a zidurilor  de  sprijin  şi  arigolelor, respectiv, în etapa finală, de asfaltare a acestuia. Valoarea totală a contractului de finanţarea acestui obiectiv de investiţii este de nu mai puţin de 7.186.585,88 lei fără TVA, fondurile fiind asigurate integral din bugetul Consiliului Judeţean Cluj.

„Emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor de reabilitare a drumului judeţean care ajunge în Valea Ierii survine eliberării, în data de 30 iulie 2014, a autorizaţiei de construire pentru acest important obiectiv de infrastructură. Practic, începând de astăzi, curge termenul de 34 de luni şi 15 zile calculat pentru modernizarea acestui sector de drum turistic, o arteră rutieră de o importanţă majoră atât pentru cetăţenii judeţului cât şi pentru turiştii care ajung în această zonă a Munţilor Apuseni. Totodată, modernizarea acestor 14 km de drum judeţean va duce la creşterea siguranţei şi calităţii traficului rutier, la dezvoltarea economică a zonei, diminuarea cheltuielilor de întreţinere adrumurilor respective şi la creşterea gradului de confort al beneficiarilor” a declarat domnul Horaţiu Cătărig, consilier cu atribuţii de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj.

Articole Noi