RAADPP Cluj a semnat contractul cadru pentru întreţinerea şi deszăpezirea drumurilor judeţene

masini pe drum
Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Consiliul Judeţean Cluj, prin intermediul regiei de profil aflate sub autoritatea sa – Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj (RAADPP) a semnat acordul cadru pentru lucrările de întreţinere pe timp de vară şi serviciile de deszăpezire a drumurilor judeţene din judeţul Cluj în perioada 7 aprilie 2015 – 6 aprilie 2018.

„Semnarea acestui acord reprezintă un pas extrem de important în direcţia asigurării normalităţii, respectiv pentru crearea unui cadru propice de dezvoltare economică a întregului judeţ. În contextul în care menţinerea şi dezvoltarea oricărei afaceri, promovarea turismului dar şi a tuturor celorlalte sectoare economice presupun în mod necesar drumuri de calitate, asigurând întreţinerea acestora la un nivel optim pentru circulaţie contribuim, cu certitudine, la o mai accelerată dezvoltare economică a judeţului. Totodată, mă bucură faptul că am reuşit să ne respectăm promisiunile şi am făcut ceea ce am asumat, acordând sprijinul şi atenţia cuvenită acestui domeniu – infrastructura rutieră, cu toate beneficiile ce vor decurge de aici pentru mediul de afaceri şi pentru locuitorii judeţului” a declarat vicepreşedintele cu atribuţii de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Vakar Istvan.

În urma procedurii de licitaţie deschisă, cu faza finală de licitaţie electronică, au fost declaraţi următorii câştigători:

Pentru LOTUL 1: Ofertantul declarat câştigător este SC DIFERIT SRL;

Pentru LOTUL 2: Ofertantul declarat câştigător este Asocierea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA şi Societatea de Construcţii Napoca SA;

Pentru LOTUL 3: Ofertantul declarat câştigător este Asocierea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA şi Societatea de Construcţii Napoca SA.

„Acest acord cadru pentru lucrările de întreţinere şi de deszăpezire a drumurilor judeţene reprezintă un mare pas înainte inclusiv prin abordarea multianuală pe care am folosit-o, aceste lucrări fiind atribuite pe o perioadă de trei ani. Cu certitudine, acest acord reprezintă un plus pentru investiţiile pe care dorim să le atragem în judeţ şi, indiscutabil, pentru calitatea vieţii tuturor clujenilor. Ceea ce trebuie însă reafirmat e faptul că, în paralel cu aceste lucrări de întreţinere continuă cele de asfaltare prin turnarea de covor asfaltic, menţinându-ne obiectivul asumat pentru acest an, cel de asfaltare a cca. 120 de km de drumuri judeţene”, precizează domnul vicepreşedinte Horaţiu Cătărig, responsabil pentru coordonarea acestui domeniu de activitate.

În baza acordului cadru, firmele câştigătoare vor îndeplini activităţile de întreţinere a părţii carosabile, întreţinerea comună a tuturor drumurilor, întreţinerea curentă a podurilor şi podeţelor, aplicarea de tratamente bituminoase, turnarea de covoare asfaltice şi straturi de bază stabilizate cu lianţi, măsuri şi activităţi menite să asigure siguranţa circulaţiei, întreţinerea periodică a podurilor şi podeţelor, pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă, aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului, deszăpezirea manuală şi mecanizată a drumurilor judeţene şi, nu în ultimul rând, elaborarea şi transmiterea periodică de informări privind starea drumurilor.

“Un aspect extrem de important şi, în acelaşi timp, un semnal esenţial pe care am reuşit să îl transmitem prin atribuirea acestui acord cadru este cel referitor la transparenţa totală care guvernează în prezent domeniul lucrărilor de infrastructură rutieră la nivel judeţean. De altfel, un indicator extrem de relevant în acest sens îl reprezintă absenţa oricărei contestaţii referitoare la modul de derulare a acestei achiziţii, dovada certă a transparenţei şi a corectitudinii procedurii. Ţin să reafirm în acest context faptul că vom corela lucrările de întreţinere a drumurilor judeţene recent atribuite, cu Master-Planul privind Strategia de dezvoltare a drumurilor judeţene Cluj în perioada 2015-2020 aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean din luna februarie 2015 şi prin care ne propunem ca, până în anul 2020, să asfaltăm minimum 1.000 de kilometri de drumuri judeţene”, a declarat directorul RAADPP, Mircea Avram.

Articole Noi