Prefectul Clujului: Drept la replică, urmare la declaraţiile primarului comunei Floreşti

Gheorghe Vuscan
Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Pentru corecta informare a opiniei publice, în legătură cu procedura prealabilă prin care s-a  solicitat Consiliului  Local  Floreşti  revocarea  HCL  130/24.09.2015,  Instituţia Prefectului-judeţul Cluj face următoarele precizări:

Prin  HCL  nr.130/24.09.2015,  Consiliul  local  al  comunei  Floreşti  a  aprobat  înfiinţarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Primăriei comunei Floreşti, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestei comisii. Prin  actul  nr.  33079/1.10.2015,  înregistrat  la  Instituţia Prefectului  Judeţului  Cluj  sub nr.12173/2.10.2015, Primăria comunei Floreşti a solicitat comunicarea avizului de legalitate asupra HCL nr.130/2015.

Ca urmare a exercitării controlului de legalitate asupra HCL nr.130/24.09.2015 adoptată de Consiliul local al comunei Floreşti, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. e din Legea nr.340/2004 privind prefectul  şi  instituţia  prefectului,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, coroborat  cu prevederile  art.  6  alin.1  pct.2  lit.  b  din  H.G.  nr.460/2006  pentru  aplicarea  unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, s-a constatat că aceasta a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale  în  vigoare, respectiv  art.37  din  Legea  nr.350/2001,  privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, potrivit prevederilor legale în vigoare, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism se poate constitui doar la nivelul consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, nefiind legală constituirea unei astfel de comisii la nivel de comună.

În  consecinţă,  în  temeiul  prevederilor  art.7  din  Legea  nr.554/2004,  a  contenciosului administrativ,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  instituţia  noastră  a  formulat  procedura prealabilă  prin  care  a  solicitat  Consiliului  local  al  comunei  Floreşti  revocarea Hotărâriinr.130/24.09.2015.

Procedura prealabilă  cu nr.  12172/19.10.2015 a fost  expediată  prin poştă la  data  de 21.10.2015.

1 COMENTARIU

  1. Sulea este un mare Pinochio. I se potriveste la cat e de mincinos. Asa face cu si cu cetatenii. Ne spune ca nu am depus solicitari cand avem nr de inregistrare. E mai ceva decat Pinochio. N-are pic de rusine. Asta minte cum respira.

Comentariile sunt închise.

Articole Noi