Noile prețuri pentru apă potabilă, canalizare/epurare intră în vigoare de la 1 Iulie

Foto: Arhiva Cluj24h.ro
Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Compania de Apă Someș S.A. anunță că noile prețuri/tarife pentru care s-a comunicat intenția de ajustare în cursul lunii Iunie, vor intra în vigoare de la 1 Iulie 2019. Nivelul noilor prețuri/tarife este după cum urmează:

Preț apă potabilă : 3,46 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Tarif canalizare-epurare : 3,65 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Noile prețuri/tarife au fost avizate de catre Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice (Decizia nr.112/28.05.2019) si aprobate de către Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, care acționează în numele și pentru autoritățile publice județene și locale din aria deservită de Compania de Apă Someș în județele Cluj, Sălaj și Mureș, prin Hotărârea nr. 11 din data de 25.06.2019.

Rațiunea necesitații de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în influența primită în costurile de producție, urmare a punerii în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, a creșterilor progresive a prețului energiei, combustibililor, celorlalte materii și materiale utilizate în procesele de captare, tratare, transport, pompare și distribuție apă potabilă, respectiv în procesele de preluare, transport, pompare și mai ales epurare a apelor uzate menajere, industriale și pluviale. Aceste influențe în costuri s-au manifestat în condițiile în care numarul mediu de personal a ramas relativ constant, dar complexitatea activității și aria de operare din cele două județe au crescut semnificativ.

De asemenea, ajustarea preturilor/tarifelor este o conditionalitate a programului de investitii POIM Cluj-Salaj derulat in prezent, pentru care Compania de Apa Somes a atras peste 355 de Milioane Euro de la UE.

Noile prețuri/tarife se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș.

Articole Noi