Ministrul Aurelia Cristea şi Asociaţia React luptă pentru Promovarea Egalităţii de Şanse a Femeilor pe Piaţa Muncii

aurelia cristeaMinistrul delegat pentru Dialog Social, Aurelia Cristea, a participat la o sesiune de lucru a Asociaţiei React, privind dificultăţile de angajare a femeilor din România.  Din nevoia de a pune la aceeaşi masă actorii sociali care pot susţine şi încuraja egalitatea de şanse a femeilor pe piaţa muncii, va fi înfiinţată o Reţea Naţională pentru Promovarea Egalităţii de Şanse a Femeilor pe Piaţa Muncii din România.

Ministrul  delegat pentru Dialog Social,Aurelia Cristea, şi Asociaţia React pun bazele primei reţele naţionalede promovare a egalităţii  de şanse a femeilor  pe piaţa muncii din România.

Ministrul delegat pentru Dialog Social, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei  şi  Protecţiei  Sociale,  a  răspuns  invitaţiei  de  a  participa  la şedinţa  de  lucru  organizată  la  sediul  Asociaţiei  React,  pe  tema dificultăţilor de integrare pe piaţa muncii a femeilor în situaţii de risc. Asociaţia React derulează proiectele Şcoala de antreprenoriat pentrufemei cu iniţiative responsabile (Safir) şi Anotimpuri la borcan, carevizează formarea şi integrarea socio-profesională a 3.500 de femei dinRomânia.

Ministrul delegat pentru Dialog Social implementează, în prezent, ostrategie de consolidare a relaţiei cu societatea civilă şi de încurajareaa  suportului  pe  care organizaţiile  neguvernamentale  îl  oferăbeneficiarilor aparţinând unor grupuri în situaţii de risc.

Articole Noi