Florești: Sentință definitivă în privința unor fonduri declarate neeligibile.

Foto: Arhiva Cluj24h.ro
Foto: Arhiva Cluj24h.ro

La Florești problemele cu fondurile accesate par sa nu se termine. Dacă v-am arătat de-a lungul timpul câte probleme există în privința accesării și a declarării ca neeligibile a unor proiecte, acum o noua sentință definitiva a Curții de Apel Cluj ne spune despre modul deficitar prin care administrația publică locală alege să gestioneze aceste fonduri și a menținut in vigoare deciziile instituțiilor abilitate să verifice cum sunt realizate proiectele pentru care au fost încheiate contractele. Asta pentru că azi în discuție este un proiect realizat deja. Ei bine, daca ultima dată v-am arătat o sentință conform căreia s-a decis declararea ca neeligibine fondurile pentru  o parte din mobilierul pentru care au fost accesate fonduri, astăzi veți afla despre o noua decizie prin care  suma  de bani destinată construirii clădirii centrului a fost declarată neeligibilă iar decizia fost menținută de sentința definitivă a Curții de Apel Cluj la sfârșitul anului trecut. Și mai mult, este foarte important de sesizat discrepanța dintre prima instanță și recurs.

Despre neregulile cu privire la acest proiect realizat, despre cine este constructorul clădirii v-am scris încă din 2015, in exclusivitate când am arătat dovezi cu privire la construirea unei clădiri deși fondurile au fost accesate cu un alt scop.  Pentru cei care nu cunosc istoricul subiectului este vorba despre o fostă cladire a unui fost dispensar veterinar care trebuia modernizat pentru a deveni ceea ce astăzi, mulți dintre dumneavoastră cunoașteți sub denumirea de centru pentru persoanele de etnie romă. Este vorba despre proiectul POSDRU /165/6.2/S/141585, “Accesul romilor pe piaţa muncii- prioritatea noastră”. Ei bine, despre asta a fost vorba și în decizii căci cei de la OIR Centru (Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane -Regiunea Centru) au constatat în urma verificărilor, existând suspiciuni de neregulă că beneficiarul nu a respectat contractul așa că după deciziile emise și după respingerea contestațiilor Primăriei Florești s-a ajuns în instanță Comuna Florești prin Primar fiind reclamantul.

Ce s-a petrecut în instanță?

Foto: Arhiva Cluj24h.ro
Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Totul a început de la ceea ce vedeți în imaginile alăturate. De la ideea de „modernizare și reabilitare clădire existentă” ori cum a fost posibil când în următoarea imagine se observă clar că fostul dispensar a fost demolat în totalitate și clădirea reconstruită? Astfel, nu s-a putut vorbi de vreo reabilitate și modernizare clădire existentă. Exact asta a trebuit să demonstreze Comuna Florești prin Primar și anume că nu a fost demolată clădirea existentă….sau cel puțin nu în totalitate. Instituția s-a prezentat în prima instanță (în anul 2016 pentru a anula deciziile OIR) cu o expertiza care demonstra necesitatea demolării vechii cladiri dărăpănate și construirea uneia noi. Până la urmă valoarea contractului oferit (puteti citi AICI cui)  nu era atât de mare pentru o modernizare cât a fost pentru o construcție de la zero. Ei bine, cei de la OIR desi si-au prezentat argumentele si dovezile care au arătat că beneficiarul lucrării pentru care au fost accesate fonduri nu a respectat centrucontractul de finanțare fapt pentru care au fost declarate neeligibile lucrările pentru clădire nu au avut prea mult succes în prima instanță.  Prima instanța nu a fost atinsă de argumentele OIR Centru și care se axau pe termenii contractuali, ghidul consultntului si legislație și a dat o hotărâre în favoarea Comunei Florești obligând pe OIR să își asume plata lucrărilor, să anuleze decizii și să valideze cheltuielile pentru construcție. La recurs însă lucrurile iau o întorsătură bruscă. Se pare că prima instanță nu a reținut tocmai corect mai multe aspecte iar până la urmă Curtea de Apel Cluj a casat sentința primei instanțe și a rejudecat. A admis recursul OIR Centru iar discuția a decurs în felul următor (voi trasa câteva elemente importante din sentință, cei care doresc să citească integral hotărârea, o vor avea la dispoziție mai jos):

centru floresti 1

 • OIR critică faptul că instanța de fond a reținut că a fost vorba despre o modernizare a unei construcții existente. Având în vedere că reclamantul (Comuna Florești) a venit în instanța de fond cu o expertiză tehnică iar pârâtul (OIR) nu a solicitat o altă expertiză și nici o contraexpertiză, instanța de fond a luat o decizie având la bază expertiza Primăriei Florești. Expertiza se baza pe ideea că exista un grad mare de degradare a elementelor de rezistență a fostei clădiri fapt ce a necesitat demolarea căci unele caracteristici ar fi rămas aceleași. Au fost emise două autorizații de construire pentru această clădire. Și de asemenea s-a reținut că noua construcție nu a depășit nici suprafețe și nici regim de inalțime după cum erau prevăzute de la bun început.
 •  Comuna Florești a acuzat că OIR nu și-ar fi motivat decizia prin care a declarat neeligibile sumele pentru clădire, decizia 655/27.01.2016 în sensul că din punctul de vedere al pârâtului (OIR) se consideră neeligibile cheltuielile în valoare de 433.978 lei aferente contractului de lucrări nr. 13021/207/12.03.2015 încheiat între reclamantă și firma care a construit clădirea.
 • OIR arată în continuare că nu au fost respectate prevederile cu privire la cheltuielile eligibile. Mai mult, s-a discutat despre faptul că modificarile dorite sau posibile decalaje în sumele prevăzute inițial pentru proiect ar fi insemnat modificări iar orice modificare ar fi apărut ar fi trebuit să existe și un act adițional între părți cu termele prevăzute. Pe scurt, conform contractului erau stabilite clar, obligatii, drepturi si sume eligibile, procente, absolut tot și inclusiv faptul că pentru orice modificare părțile trebuiau înștiințate și ulterior în baza unui act adițional semnat și stampilat de părți ar fi putut intra în vigoare. Ba mai mult, conform Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de tip strategic nr.165 „îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, in cadrul listei cu categoriile şi sub categoriile de cheltuieli eligibile sunt menţionate ca fiind eligibile, la pct. 10 – cheltuieli de tip FEDR cheltuieli cu ” construcţii: reabilitare/modernizare clădiri”, deci construcţia de clădiri nu este cheltuiala eligibila,…” , a arătat OIR. Astfel OIR a intocmit un proces verbal prin care a adus la cunoștința Comunei Florești ca doar o parte din suma lucrării este validată.
 • Pentru ca discuția s-a axat foarte mult pe faptul că a fost sau nu a fost vorba de o construcție nouă, până la urmă s-a ajuns la concluzia că a fost vorba de o clădire nouă iar asta înseamnă că nu putem vorbi de o reabilitare/modernizare clădire existentă. OIR a argumentat clar că „având în vedere cele prezentat în temeiul prevederilor :H.G nr.759/2007 art.2.-aliniatul (1): „pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter generale fără a încălca prevederile alin. 3, art.4 şi art.5.alin.(2); {…)d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.”; OUG nr. 66/2011 ; Hotărârea nr. 875 din 31 august 2011 ; Ghidului solicitantului – Condiţii Specifice de tip strategic nr. 165; Ordinului comun nr. 1117/2170/2010 ; contractului de finanţare POSDRU/165/6.2/S/141585;comisia de soluţionare a contestaţiei a decis că cheltuielile aferente contractului de lucrări …, având ca obiect executarea lucrărilor de „reabilitare şi modernizare clădire existentă pentru amenajare centru ..sunt considerate cheltuieli neeligibile;”.
 • Curtea de Apel Cluj nu a dat dreptate Comunei Florești când a susținut că nu ar fi fost motivată respingerea contestației pentru că iată, a fost motivată. In plus, Primăria Florești a argumentat doar prin faptul că era o clădire veche ce trebuia demolată pentru a fi sigură și nu a putut argumenta nici contentația. Și pentru că nu a mai fost atât de ușor ca în instanța de fond, Comuna Florești a susținut că nu i-a fost asigurat dreptul de apărare și insistă nu este legal ca sumele pentru clădire să fie declarate neeligibile pentru că, din nou, era necesar conform expertizei să se construiască o nouă clădire.
 • Curtea mai spune că : „În cauză contractul de finanţare, documentaţia pentru achiziţie executare lucrări, au vizat lucrări reabilitare/modernizare, care în sensul legii nr. 50/1991, reprezintă „ lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi exploatare .Or, aşa cum se observă din acte s-a realizat o construcţie nouă. În atare circumstanţe câtă vreme se
  realizează o construcţie nouă şi nu se realizează o reabilitare, raportat la normele enunţate, la
  cele convenite prin contractul de finanţare actele contestate nu pot fi considerate nelegale iar
  din această perspectivă susţinerile recurentului (OIR) sunt întemeiate”.

Curtea a mai reținut că OIR nu a fost înștiințat de Comuna Florești cu privire la modificările făcute și nu a existat niciun act adițional în acest sens așa că dat fiind faptul că nu au fost respectați termenii contractului de finanțare, într-un final  a fost admins recursul OIR și asta înseamnă că și deciziile emise în urma verificarilor, rămân în picioare.

sentinta curtea de apel centruPENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E :
Admite recursul declarat de OIRPOSDRU – REGIUNEA CENTRU împotriva
sentinţei civile nr. 1.017 din 04.04.2018 pronunţată în dosarul nr. 5830/117/2016 al
Tribunalului Cluj, pe care o casează în tot şi rejudecând:
Respinge cererea formulată de reclamanta COMUNA FLOREŞTI, cu sediul în
Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 170, jud. Cluj în contradictoriu cu pârâtul ORGANISMUL
INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA CENTRU, cu sediul în Alba Iulia,
Piaţa Iuliu Maniu, nr. 10, jud. Alba.
Decizia este definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică din 14.11.2018.

Discrepanță între sentințe

Deși se înțelege clar din sentință că instanța de fond a privit mai mult spre expertiza prezentată de Comuna Florești ceea ce nu a fost luat în serios este faptul că a fost vorba de o clădire nouă care nu mai corespundea termenilor contractului de finanțare și că încălca niște clauze, ghidul solicitantului și condițiile în care se acordau acele fonduri. Iată ce a decis prima instanță:

sentinta centru fondAdmite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta COMUNA FLOREŞTI,în contradictoriu cu OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU. Anulează decizia nr. 655/27.01.2016, anulează procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 10569/07.12.2015, anulează decizia de respingere a contestaţiei împotriva modului de soluţionare a cererii de rambursare nr. 11, anulează în parte scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 3703/25.05.2016 aferentă cererii de rambursare nr. 18, cu privire la cheltuielile corespunzătoare facturii nr. 36/06.11.205, anulează decizia de respingere a contestaţiei împotriva modului de soluţionare a cererii de rambursare nr. 18. Respinge cererea reclamantei privind anularea scrisorii standard de informare a beneficiarului aferentă cererii de rambursare nr. 11 ca lipsită de obiect. Obligă pârâta la emiterea unei decizii de validare a cheltuielilor în sumă de 433.978 lei şi la rambursarea efectivă a sumei de 284.206 lei către reclamantă. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 9600 lei cu titlu de cheltuieli de judecat parţiale. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea şi motivele se depun la Tribunalul Cluj. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.04.2018. 
Document: Hotarâre  1017/2018  04.04.2018

Sentința Curții de Apel Cluj

sentinta curte ap Cluj sentinta curte apCluj1sentinta ap Cluj 2

 

 

 

 

 

 

 

 

sentinta ap Cluj 3sentinta ap Cluj 4sentinta ap Cluj 5

 

 

 

 

 

 

 

sentinta ap Cluj 6sentinta Ap Cluj 7sentinta ap Cluj 8sentinta ap Cluj 9sentinta ap Cluj 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citește și

Exclusiv: Cum a accesat Primăria Floreşti fonduri europene pentru ca o parte din bani să ajungă în buzunarul colegului de partid?

Exclusiv. Probleme cu fondurile europene la Floreşti? Instituţiile superioare suspectează nereguli şi fac controale.

[Video] Ceartă în Consiliul Local Floreşti: Căminul Cultural din Tăuţi, o nouă reabilitare? Cine face bani din asta?

Floreștenii plătesc consultața, iar dacă Primăria a pierdut prima dată finanțarea, AFIR explică a doua oară unde este greșeala.

Articole Noi