Două noi sate din apropierea Clujului urmează să fie racordate la rețeaua publică de apă a județului

racordare apaConsiliul Județean Cluj anunță finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă a satelor Bădești și Chidea din comuna Vultureni.

Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a precizat faptul că, în perioada imediat următoare, Compania de Apă Someș va derula procedura de recepție la terminarea lucrărilor în conformitate cu termenele și prevederile legislației în vigoare. Ulterior, în funcție de cererile primite din partea utilizatorilor pentru avizarea racordării la rețea, echipe mobile ale operatorului de apă vor asigura branșarea promptă a gospodăriilor din cele două localități.

Noul sistem de alimentare cu apă administrat de Compania de Apă Someș S.A a fost astfel proiectat și dimensionat încât să asigure distribuirea apei potabile la toate cele peste 300 de gospodării existente în localitățile Bădești și Chidea. Astfel, acesta include circa 4 km de conducte de aducțiune, 12,3 km de rețea de distribuție, 126 de branșamente în Bădești și 184 în satul Chidea, respectiv câte o stație de pompare și clorinare, dar și un rezervor de înmagazinare a apei cu un volum de 87 mc.

            Derulate pe o perioadă de 15 luni, lucrările au avut o valoare totală de 3.035.000 de lei. Finanțarea a fost asigurată din Fondul de Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare constituit de Compania de Apă Someș și Consiliul Județean Cluj în vederea derulării acelor proiecte edilitare locale care nu au fost cuprinse până în acest moment în programele majore de investiții atrase de la Uniunea Europeană.

            Reamintim faptul că, până la realizarea acestei investiții, populația din cele două localități, agenții economici și obiectivele social-culturale erau alimentate cu apă exclusiv din surse locale, improvizate sau din fântâni individuale, săpate la mare adâncime, cu un debit redus și fluctuant. Sursele de apă existente nu asigurau debitul necesar, cu atât mai mult cu cât acestea nu corespundeau cerințelor de calitate privind apa potabilă, prevăzute de normativele naționale și europene în vigoare.

Articole Noi