Cristian Matei ar putea intra în Consiliul Judeţean la următoarea şedinţă

cristian mateiConsilierii judeţeni vor avea pe masă în şedinţa din această lună şi proiectul prin care Matei Cristian va primi mandatul de consilier judeţean înlocuindu-l pe Pop Rareş Vasile, post rămas vacant.

Urmare a demisiei domnului Pop Rareş Vasile -consilier judeţean ales pe lista de candidaţi ai Uniunii Social-Liberale-mandatul acestuia a încetat de drept, înainte de expirarea duratei normale, în conformitate cu prevederile Legii privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În aceste condiţii şi în conformitate cu prevederile aceluiaşi act normativ, care stabileşte procedurile ce trebuie urmate într-un asemenea caz, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 168 din 11 iunie 2014, prin care s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Pop Rareş Vasile, ales pe lista de candidaţi ai Uniunii Social-Liberale, şi a fost declarat vacant locul de consilier judeţean deţinut de aceasta în Consiliul Judeţean Cluj, precum şi în Comisia de specialitate nr. 6 de învăţământ, cultură, artă, religie-, respectiv în Comisia de specialitate nr. 7 – de agricultură, silvicultură şi mediu.

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 55 din 28 august 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, domnul Matei Cristian Octavian prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 17018/10.09.2014 şi-a exprimat în scris opţiunea cu privire la partidul politic din care doreşte să facă parte, respectiv Partidul Social Democrat. De asemenea, conducerea Partidului Social Democrat prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 17019/10.09.2014 a confirmat în scris că domnul Matei Cristian Octavian  este membru al acestui partid politic.

Urmare a acestei stări de fapt şi în vederea validării mandatului de consilier judeţean în locul de consilier judeţean devenit vacant potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 168 din 11 iunie 2014, se impune analizarea situaţiei validării domnului Matei Cristian Octavian, în calitate de supleant din lista de candidaţi depusă de Uniunea Social-Liberalăla alegerile pentru Consiliul Judeţean Cluj din data de 10 iunie 2012. Pe cale de consecinţă, Comisia de validare, în temeiul competenţelor stabilite prin lege, urmează să analizeze situaţia de fapt, în baza documentelor existente şi să propună Consiliului Judeţean Cluj validarea/invalidarea mandatului de consilier judeţean în cazul domnului Matei Cristian Octavian, sens în care va întocmi un raport care va fi prezentat plenului Consiliului Judeţean Cluj.

Totodată, considerăm că se impune ca, în cazul validării mandatului de consilier judeţean al domnului Matei Cristian Octavian şi a depunerii jurământului de către persoana în cauză, noul consilier judeţean să fie nominalizat în calitate de membru în Comisia de specialitate nr. 6 de învăţământ, cultură, artă, religie- şi în Comisia de specialitate nr. 7 -de agricultură, silvicultură şi mediu, în locurile deţinute anterior de către domnul Pop Rareş Vasile, se arată în proiectul de hotărâre.

Vă reamintim faptul că acest subiect a fost unul intens dezbătut în şedinţele de Consiliu Judeţean, ba chiar a făcut obiectul unor acuzaţii după ce reprezentanţii PNL Cluj, parte a USL, au refuzat în repetate rânduri să îşi dea acordul pentru ca Matei Cristian să ajungă consilier judeţean în locul lui Pop Rareş.

Următoarea şedinţa a Consiliului Judeţean va avea loc în 29 septembrie 2014 de la ora 13.00.

Sursă foto: www.facebook.com

Articole Noi