Consiliul Judeţean Cluj a avizat noul P.U.G. al Municipiului Cluj-Napoca

Retro L'Amour

un concert, o poveste de arta muzicala dedicat muzicii anilor ' 80' 90 si prezent care se desfasoara in data de 27 Iulie 2024 la BT Arena, Cluj Napoca si reuneste artisti legende ale acelor vremuri.

Retro L'Amour, cluj24h.ro, știri din cluj

circulatie clujConsiliul  Judeţean  Cluj  a  transmis  Primăriei  municipiului  Cluj-Napoca,  miercuri,  3  decembrie 2014,  avizul favorabil  pentru  documentaţia  de  urbanism  “Actualizare  Plan  Urbanistic  General  al Municipiului Cluj-Napoca”. Emiterea avizului a survenit consultărilor şi dezbaterilor care au avut loc în cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Cluj în şedinţele din datele de 14 august 2012, 30 septembrie 2013 şi, respectiv, 2 decembrie 2014. 

„Este un moment extrem de important pentru municipiul nostru reşedinţă de judeţ întrucât, prin adoptarea acestui nou Plan Urbanistic General, se instituie o serie de reguli care vor contribui direct la o mult  mai raţională dezvoltare a oraşului,  în deplină conformitate cu reglementările  în vigoare,  cu principiile  de bază ale dezvoltării  urbane şi cu necesităţile  anului 2014 şi a celor care vor urma” a precizat vicepreşedintele Consiliului Judeţean cu atribuţii delegate de preşedinte, domnul Vakar Istvan.

Totodată,  în  urma analizării  documentaţiei  şi  a  dezbaterilor  purtate  pe această  temă,   Consiliul Judeţean a formulat o serie de propuneri şi recomandări referitoare, în principal, la:

Necesitatea constituirii unei colectiv de implementare a planului urbanistic general, care să asigure transpunerea în fapt a obiectivelor de utilitate publică prevăzute în documentație, corelat cu planul de investiții  multianual  şi bugetul  municipiului;  Stabilirea  unui  program  de  detaliere  a  prevederilor documentaţiilor de urbanism prin regulamente ilustrate, ghiduri de bune practici, seturi de politici publice care  să  asigure  sprijinirea  realizării obiectivelor  strategice  transpuse/stabilite  prin  planul  urbanistic general;  Implicarea  activă  a  Primăriei  Cluj-Napoca  în  elaborarea  planurilor  urbanistice  zonale  care implică procedura de  urbanizare coroborat cu stabilirea unor zone prioritare  care,  datorită  interesului public  sporit  (zone  care  necesită  dotări  publice  majore, amplasamente  vitale  pentru  dezvoltarea armonioasă  a  teritoriului,  ş.a.),  impun  demararea  de  planuri urbanistice  de  către  autoritatea  publică;Implementarea unui sistem de management urban al municipiului, inclusiv printr-un sistem GIS care să permită  gestionarea  unei  bănci  de  date  urbane  cu  transpunerea  spaţială  a certificatelor  de  urbanism, autorizaţiilor de construire emise şi a documentațiilor de urbanism (PUZ, PUD) aprobate.

Totodată, în vederea asigurării transpunerii prevederilor planului de mobilitate urbană pentru polul de creştere al municipiului Cluj-Napoca şi, de asemenea, în vederea asigurării necesarului de teren pentru realizarea  posibilelor investiţii  transpuse  prin  acesta,  s-a  subliniat  necesitatea  stabilirii  unor  zone  cu interdicţie temporară de construire, până la aprobarea planului de mobilitate, respectiv zona definită delimita vestică a intravilanului, culoarul de protecţie (UTR – VPr) la Sud, Drumul Sfântul Ioan, strada Bucium, Bulevardul 1 Decembrie 1918, strada Paul Ioan, strada Donath. De asemenea, s-a apreciat că se impune  stabilirea  unui  program  de  materializare  a sistemului  de  spaţii  verzi  publice  coroborat  cu asigurarea dotărilor urbane, în special pentru zonele aflate în proces de dezvoltare.

 „Aşa după cum am promis, am acţionat cu maximă operativitate şi am reuşit ca, în doar şapte zile lucrătoare, să analizăm şi să avizăm favorabil o documentaţie extrem de complexă şi al cărei impact pentru dezvoltarea  ulterioară a municipiului  Cluj-Napoca,  pe termen mediu şi  lung,  va fi  extrem de important. Le mulţumesc cu acest prilej aparatului de specialitate al forului judeţean, arhitectului şef, membrilor comisiei tehnice de urbanism şi tuturor celor care au participat la analizarea, dezbaterea şi aprobarea cu celeritate a planului urbanistic general” a precizat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Ioan Oleleu.

În ceea ce priveşte etapele ce vor trebui parcurse în viitor, în termen de maxim 60 de zile de la aprobarea planului urbanistic  general va fi  semnat un acord de parteneriat  între  consiliul  judeţean  și consiliile locale din zona metropolitană, scopul acestuia fiind acela al realizării strategiei şi a planului de amenajare  a  teritoriului metropolitan.  Acesta  se  va  corela  cu  propunerile  enunţate  prin  planul  de mobilitate  urbană  metropolitan  –  pol de  creştere  municipiul  Cluj-Napoca,  document  aflat  în  curs  de elaborare.

Articole Noi

Tunsoare sau aranjat GRATUIT

La fiecare programare pentru vopsit sau decolorat, te așteaptă un cadou: tunsoarea sau aranjatul GRATUIT! 💇‍♀️💖 📞 Sună acum la 0754458985 pentru detalii și

vopsire gratuită cluj, allure clinique de beaute, cluj24h.ro, decolorare păr cluj, vopsire păr cluj