Condiţii mai bune pentru copiii de la Centrul „Ţara Minunilor”

centru 1Proiectul „Centru multifuncţional de servicii sociale integrate Ţara Minunilor” a fost contractat de municipiul Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1  „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”, categoria de operaţiuni: reabilitarea infrastructurii sociale.
Bugetul total al proiectului este de 4.063.708,89 lei, din care 3.201.938,29 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată din cadrul programului, iar 83.201,10lei reprezintă cofinanţarea de la bugetul local. Perioada de implementare a proiectului este de 31  luni de la semnarea contractului de finanţare, implicând planificare multianuală bugetară.
Obiectivul general al proiectului vizează reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului de Zi „Tara Minunilor” din municipiul Cluj-Napoca, în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale destinate copiilor, cu efect asupra capacităţii de integrare în învăţământul de masă al acestora. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului prin reabilitarea şi modernizarea centrului de zi pentru copii de etnie romă din municipiul Cluj-Napoca, situat pe strada Infrăţirii nr.15, în vederea  asigurării de servicii sociale de calitate, cu impact asupra creşterii calităţii vieţii beneficiarilor-copii de etnie romă- folosind o soluţie tehnică modernă şi performantă.centru
Firma desemnată câştigătoare pentru a executa lucrările este SC CECONI SRL, iar valoarea contractului de lucrări este de 1.363.799,68 lei, fără TVA, durata de execuţie fiind de 18 luni (de la data 6 august 2013 când s-a dat ordinul de începere a lucrărilor).
Stadiul lucrărilor
Lucrarile sunt în curs de execuţie, iar procentul de implementare al proiectului este de aprox. 40 %. Construcţia a fost ridicată (Parter + 1 etaj) şi se lucrează la acoperiş, la partea de instalaţii sanitare, electrice şi la  finisaje.
Dotari
La începutul acestei săptămâni (luni, 30 iunie 2014) s-a adjudecat licitaţia şi sunt în curs de semnare şi contractele de furnizare dotări şi echipamente, firmele câştigătoare fiind SC ELECTROPLUS SRL,  pentru lotul de aparate de uz casnic cu valoarea de 34.970 lei, fără TVA şi SC ALTAMIRA IMPEX SRL pentru lotul de ustensile de bucătărie cu valoarea de 3.257,34 lei fără TVA şi pentru lotul de jocuri şi jucării cu valoarea de 18.369 lei, fără TVA. Dotările de specialitate sunt de tip mobilier specific pentru camerele copiilor, dotări electronice şi electrocasnice, dotări didactice, dotări loc de joacă.
Principalele rezultate preconizate ale proiectului sunt: o clădire reabilitată, modernizată, extinsă şi dotată pentru a fi oferite servicii sociale de calitate.
centru 2Indicatorii investiţiei sunt:
▪      734,01 MP suprafaţă utilă a clădirii reabilitate, modernizate şi extinse, pregatită pentru servicii sociale de calitate;
▪      1 rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;
▪      77,45 MP alei pietonale amenajate;
▪      1 loc de joacă amenajat;
▪      creşterea cu 10% a numărului de copii beneficiari ai serviciilor sociale furnizate de centrul de zi;
▪      creşterea cu 17,73% eficienţei energetice a clădirii reabilitate;
▪      crearea unui nou loc de muncă, respectiv logoped
Beneficiarii Centrului de zi „Ţara Minunilor”
Centrul de zi “Ţara Minunilor” a fost înfiinţat cu scopul asigurării unor condiţii de îngrijire şi educaţie adecvate pentru copiii de vârsta preşcolară, cu vârste între 3 şi 6 ani, din comunitatea Pata Rât şi din cartierul Someşeni, pentru integrarea lor în învăţământul de masă şi prevenirea separării copilului de familia sa. (Acesta este parte a Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, din anul 2007, când a fost preluat de la DGASPC Cluj).
Cei care frecventează centrul provin din familii cu risc de separare a copilului de familia sa, din familii aflate în situaţii de risc de marginalizare şi a căror situaţie familială le impiedică accesul la servicii educative, fiind expuşi riscurilor de exploatare şi neglijentă.
Odată cu reluarea activităţilor în noua locaţie, Centrul de zi Ţara Minunilor va putea oferi servicii pentru un număr de 35 de copii şi familiile acestora, în vederea integrării preşcolare (acces la grădiniţele din comunitatea locală), şcolare şi oferirea de servicii pentru părinţii acestora, în vederea optimizării abilităţilor parentale şi medierea lor.
Activităţile derulate în prezent sunt în principal orientate pe trei mari componente:
–         Integrare socio-educativă – activităţi educative şi sociale pentru copii, consiliere psihopedagogică, psihologică  şi  educaţie/recuperere limbaj.
–         Servicii de asistenţă medicală şi asigurarea bunăstării copilului – activităţi de igienă personală, de dezvoltare a deprinderilor de igienă personală, asigurarea accesului la servicii medicale, asigurarea medierii pentru înscriere la medicul de familie (după caz), asigurarea diagnosticului medical şi medicaţie prin medici de specialitate. De asemenea, centrul asigură pentru beneficiarii săi două mese pe zi şi o gustare.
–         Servicii de faciltyng, parenting, re/integrare socială pentru familiile copiilor – consiliere socială a părinţilor, mediere/accesare servicii comunitare.
Pe langă aceste activităţi, Centrul de zi realizează periodic campanii de informare în comunităţile de adresabilitate cu privire la serviciile oferite în cadrul centrului, organizează şedinţe în care părinţii sunt consultaţi cu privire la activităţile derulate şi sunt informaţi cu privire la evoluţia copiilor în cadrul centrului, dar şi posibilităţile de inserţie şcolară a copiilor.
Personalul Centrului
Centrul de zi dispune de personal calificat în domeniile asistenţă socială, psihologie şi psihopedagogie care asigură derularea activităţilor specifice, în total 10 persoane: 3 psihopedagogi, câte un psiholog, asistent soacial şi asistent medical şi personal auxiliar (bucătărie şi întreţinere).

Articole Noi