marți, martie 21, 2023

Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunță desfășurarea unei acțiuni de deratizare împotriva rozătoarelor pe domeniul public.

Acțiune de deratizare anunțată de Primăria Cluj-Napoca în perioada 1 -31 martie 2023.

Acţiunea se va desfăşura pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca între orele 8.00 şi 16.00.

În cazul în care nu va fi posibilă desfăşurarea acţiunii de deratizare din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, durata se va decala.

Deratizarea va fi efectuată cu produsul FACORAT PASTA–special conceput pentru combaterea rozătoarelor. 

Produsul menționat se regăsește în Registrul produselor biocide plasate pe piață în baza acordării certificatelor de Recunoaștere mutuală.

Totodată, este autorizat pentru profilexia sanitar-umană de Ministerul Sănătății.

În caz de ingerare accidentală, antidotul este Vit. K 1 şi se găseşte la Spitalul de Urgenţe Cluj.

Acțiune de deratizare.

Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale:

Legea 101/2006,

Ordinul nr. 119 din 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Pentru eficienţă, activitatea de deratizare trebuie tratată în mod unitar, atât pe domeniul public, cât şi privat la nivelul localităţii.

Din acest motiv, Pirmăria Cluj-Napoca face un apel cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza municipiului.

Le cere să efectueze deratizarea pe proprietăţi, clădiri, în subsolul blocurilor, odată cu acţiunea de pe domeniul public a Primăriei Cluj-Napoca.

Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate de toţi factorii interesaţi pentru reducerea substanţială a populaţiei de şoareci şi şobolani şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus.

Combaterea rozătoarelor are un rol deosebit de important, deoarece acestea constituie un pericol permanent de îmbolnăvire:

boli bacteriene, virotice şi parazitare atât a populaţiei cât şi a animalelor, precum şi pierderi economice (poluare, distrugere materială etc.)

Legislaţia în vigoare stipulează în mod clar importanţa şi periodicitatea lucrărilor de deratizare, precum şi consecinţele neefectuării acestora.

Activitatea de deratizare este realizată de firma S.C. CORAL IMPEX S.R.L., conform contractului de delegare a gestiunii serviciul de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Cluj-Napoca.

Citește mai multe „Informații utile”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articole Noi