A început livrarea echipamentelor pentru colectarea separată a deşeurilor

colectare-selectivaÎncepând cu data de 22.10.2014 s-a demarat acţiunea de livrare a recipientelor pentru colectarea deşeurilor reciclabile, achiziţionate în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj” (SMID). Furnizarea acestora reprezintă una dintre principalele investiţii realizate în cadrul proiectului. În acest sens, au fost semnate două contracte de furnizare de echipamente:

– Contractul de furnizare nr.28/9686 din 21.05.2014 încheiat cu S.C. Grădinariu Import Export S.R.L. (pentru recipientele pentru colectarea deşeurilor reciclabile).  Valoarea acestuia este de 8.949.998,07 lei fără TVA.

– Contractul de furnizare nr.29/9698 din 21.05.2014 încheiat cu S.C. Europlast România S.R.L. (pentru unităţile de compostare individuală). Valoarea acestuia este de 4.604.780 lei fără TVA.

Astfel, vor fi livrate către unităţile administrativ-teritoriale 7820 de recipiente pentru colectarea deşeurilor reciclabile cu capacitatea de 1.100 de litri şi 21.000 de unităţi de compostare individuală cu  capacitatea de 280 de litri.  Livrarea unităţilor de compostare individuală se va face începând cu data de 20.11.2014.

Recipientele furnizate sunt în culorile specifice fiecărei categorii de deşeuri în parte, astfel: albastru pentru hârtie/carton, verde pentu sticlă, galben pentru plastic/metal, fiind însoţite de autocolante informative.

„Furnizarea acestor echipamente reprezintă încă un pas important în implementarea acestui proiect destinat îmbunătăţirii calităţii vieţii şi protejării mediului înconjurător. Astfel, în perioada imediat următoare reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj care fac parte din comisia de recepţie a celor 7820 de recipiente pentru colectarea deşeurilor reciclabile cu capacitatea de 1.100 litri şi a 21.000 de unităţi de compostare individuală de 280 litri se vor deplasa în cele 81 de unităţi administrative teritoriale (u.a.t) în vederea transmiterii acestora în folosinţă, în conformitate cu documentele de poziţie semnate şi aprobate de către toate u.a.t-urile membre în ADI ECO Metropolitan”, a precizat domnul Vákár István, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii delegate de preşedinte.

Prin intermediul acestui proiect, Consiliul Judeţean Cluj îşi propune implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului şi a riscurilor asupra sănătăţii umane date de modul necorespunzător de gestionare a deşeurilor din momentul de faţă.

În acest context, reamintim faptul că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Mediu”şi Consiliul Judeţean Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 133140 / 11.07.2011 pentru implementarea proiectului intitulat „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”, valoarea totală a acestuia fiind de 229.898.892 lei fără TVA, din care 2% reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Cluj în sumă de 3.432.815 lei fără TVA.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Foto: zicelumea.blogspot.com

 

Articole Noi