46 de familii clujene au intrat astăzi în posesia locuinţelor sociale de pe Iuliu Coroianu

28 ianuarie 2015, inmanare cheiPrimăria Cluj-Napoca a distribuit astăzi apartamentele nou construite de pe strada Iuliu Coroianu nr. 5 celor 46 de beneficiari. Aceste familii se regăsesc pe lista finală de priorităţi pentru anul 2014, aprobată prin HCL nr. 511/2014, iar locuinţele au fost acordate în conformitate cu criteriile stabilite prin HCL nr. 150/2013.

Proiectul „Case integrate pentru comunitate, strada Iuliu Coroianu nr. 5” a fost realizat din fonduri europene. Valoarea totală a proiectului este de 5.906.528,19 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 4.649.985,23 lei. Contribuţia Municipiului în acest proiect este de 94.897,66 lei.

Lucrările de realizare a locuinţelor de pe strada Iuliu Coroianu nr. 5 au început în luna iulie 2013 şi au fost finalizate la sfârşitul anului trecut. Prin reconversia, modernizarea şi reabilitarea acestor imobile aflate în proprietatea municipiului au fost recompartimentate spaţiile existente în 46 de locuinţe sociale destinate beneficiarilor proiectului. Imobilul nou construit conţine 16 garsoniere, 11 apartamente cu o cameră şi 19 apartamente cu 2 camere.

cladire Iuliu Coroianu, nr. 5Principalele categorii de lucrări executate:

– lucrări de consolidare, reabilitare şi recompartimentare a corpurilor C1 şi C2 care fac obiectul investiţiei şi lucrări de demolare pentru corpurile aflate în stare avansată de degradare (corpurile C3, C4 şi C5)

– Lucrări de amenajare pentru alei pietonale, alei carosabile, parcări şi locuri de joacă pentru copii

– Realizarea pentru persoanele cu dizabilităţi a unei platforme de acces la etajele superioare ale imobilului, precum şi montarea unei rampe de acces special la intrarea principală

– Lucrări de arhitectură, prin care s-a realizat recompartimetarea în sensul modificării funcţionalităţii acestui obiectiv pentru realizarea de locuinţe sociale

– Lucrări de izolaţii care au generat creşterea eficienţei energetice a imobilelor cu un procent de peste 60%

cladire Iuliu Coroianu, nr. 5Execuţia lucrării a fost realizată de firma S.C. CECONI S.R.L., iar valoarea lucrărilor contractate a fost de 3.988.639,14 lei (faţă de 7.612.776,49 lei, suma estimată).

Prin HCL 439/2014 Consiliului Local a aprobat Lista provizorie de priorităţi pentru 2015, în vederea repartizării prin închiriere a locuinţelor din fondul locativ de stat. Aceasta cuprinde 387 de dosare, dintre care 302 eligibile şi 85 neeligibile.

Primăria Cluj-Napoca are în vedere realizarea a două noi proiecte de construire de locuinţe sociale pe străzile Sighişoarei şi Ghimbeşului. În prezent se lucrează la întocmirea documentaţiilor acestora.

Articole Noi