[Video] Floreşti: Pas important pentru realizarea drumului de legătură cu Muncipiul. Vezi ce au aprobat consilierii locali în şedinţa de îndată de astăzi.

drum legatura floresti

Foto: arhiva Cluj24h.ro

Consiliul local Floreşti s-a întrunit astăzi, în şedinţă de îndată pentru a aproba o hotărâre ce are lăgătură cu realizarea proiectului “Drum de Legătură, varianta Sud” cu Municipiul Cluj Napoca. 

Încainte de a vorbi despre proiectul aprobat este important să se cunoască (consilierii ar fi trebuit să ştie asta deja), tipurile de şedinţe ce pot avea loc. Astfel, conform Legii 215/2001 o şedinţă de îndată se face în cazuri de forţă majoră şi de maximă urgenţă şi aici putem veni cu exemple precum calamităţi, unde Consiliul Local se convoacă de urgenţă pentru aprobări de sume, etc. Chiar dacă unii dintre reprezentanţii consiliului local au susţinut că proiectul drumului de legătură este o urgenţă căci ajungem repede la începerea unui nou an şcolar, ei bine nu e o urgenţă de forţă majoră pentru că drumul oricum nu va fi gata până la începerea anului şcolar aşa că aglomerarea de pe DN1 când va începe şcoala nu va fi evitată, şi e destul de greu de înţeles această grabă a domnului primar care a convocat Consiliul Local chiar dacă pentru dânsul nu a fost o urgenţă, el nefiind prezent. Prin urmare:

Legea 215/2001 ART. 39

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.

(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(7) În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.

(8) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

Mai exact, în şedinţa de îndată de astăzi, consilierii au aprobat un raport de evaluare privind exproprierile necesare realizării drumului, cu sume şi suprafeţe, întocmit de Adeval Consulting. Conform directorului Tehnic al Primăriei, Florin Zanc în total sunt 20 de parcele în procesul de expropriere iar suma totală necesară exproprierilor este de 4.269.000 lei. Printre acestea se află şi parcele ale MApN, USAMV, Polus Center, Metro şi Consiliul Judeţean Cluj.

Totodată, acest raport de evaluare al exproprierilor (care ar urma să fie afişat la sediul Primăriei pentru că nu toţi cei implicaţi ştiu că urmează să fie expropriaţi, dar îşi pot auzi numele şi în filmarea din articol) este necesar şi pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

Acesta este unul dintre paşii necesari la dosarul ce va fi depus la Consiliul Judeţean Cluj pentru obţinerea autorizaţiei de construire, asta pentru că nu Primăria Floreşti va emite autorizaţia.

 

Citeşte şi:

Exclusiv: Drumul de legătură nu poate fi făcut deocamdată. Exproprierile nu există, nici autorizație de construire și nici acorduri

 

TMS - Banner 728 x 90 px