Primăria Florești obligată și de instanță să recupereze banii la buget conform raportului Curții de Conturi. Ce a făcut primăria și ce urmează?

Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Primăria comunei Florești a pierdut cu sentință definitivă, procesul prin care a contestat câteva dintre măsurile dispuse de Curtea de Conturi a României privind intrarea în legalitate și recuperarea unor prejudicii aduse bugetului comunei. Cu toate acestea, se pare că Primăria comunei Florești a dus la bun sfârșit 18 dintre măsurile dispuse (n.red. din totalul de 31 de măsuri) în urma controlului din 2015.

Curtea de Conturi a Romaniei a efectuat în 2015 un audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară, iar în urma acestuia au fost descoperite mai multe nereguli. Raportul întocmit în urma verificărilor a stabilit care au fost normele legislative încălcate precum și prejudiciul adus la bugetul comunei acolo unde a fost cazul măsuri pentru intrarea în legalitate și recuperarea prejudiciului produs.

Primăria comunei Florești a contestat în prima fază câteva dintre măsurile dispuse (n.red. 31 măsuri dispuse, 6 contestate) la Comisia de Soluționare a Contestațiilor a Curții de Conturi a României însă aceasta a fost respinsă. Ulterior, Primăria Florești a formulat acțiune în instanța de contencios administrativ. La sfârșitul anului 2017, Curtea de Apel Cluj a decis că măsurile contestate de Primăria Florești și dispuse de Curtea de Conturi a României prin decizia emisă în 2015, rămân în vigoare și trebuie aplicate. Despre ce s-a petrecut în urma controlului precum și răspunsurile primite din partea Curții de Conturi a României, v-am vorbit AICI și AICI.

Tribunalul Cluj a decis  în 20 februarie 2017 următoarele:  

Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamant COMUNA FLOREŞTI, reclamant PRIMARUL COMUNEI FLORESTI, în contradictoriu cu pârât CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, pârât CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI CLUJ, având ca obiect anulare act administrativ. Respinge ca nefondate cererile de intervenţie voluntară accesorie. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Cluj, Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 februarie 2017.

În urma recursului, Curtea de Apel Cluj a decis definitiv în 17 noiembrie 2017: 

Tip solutie: Menţine hotărârea atacata
Solutia pe scurt: Respinge recursurile declarate de reclamanţi şi de intervenienţii accesorii împotriva sentinţei civile nr. 957 din 20.02.2017 pronunţată în dosarul nr. 767/117/2016 al Tribunalului Cluj pe care o menţine în întregime. Decizia este definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 17.11. 2017.

Pentru ca să fie clar, în acest proces a fost vorba despre contestarea măsurilor ce presupuneau recuperarea prejudiciilor create, de aici și intervenienții. V[ reamintesc c[teva dintre punctele ar[tate ]n sinteza raportului Curíi de Conturi,

  • Au fost efectuate cheltuieli de personal care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea din sectorul bugetar, reprezentând ”spor pentru condiţii de muncă cu publicul” în cuantum de 30% din salariul de bază;
  • Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislaţia în vigoare prin acordarea unor premii în limita a 2% din cheltuielile cu salariile;
  • Plata nelegală reprezentând prime acordate, care exced cadrului legal privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare;
  • Plată nelegală pentru bunuri şi servicii destinate unor evenimente festive, în condiţiile în care conform legislaţie în vigoare din fondurile publice nu pot fi efectuate asemenea cheltuieli;,

curtea de conturi

curtea de conturi 1

 

 

 

 

 

 

 

curtea de conturi 2

curtea de conturi 3

 

 

 

 

 

 

curtea de conturi 4

Primăria Florești a implementat în proporție de 58,06% măsurile dispuse:

Conform răspunsului oficial primit din partea Curții de Conturi, stadiul implementării celor 31 de măsuri este următorul:

  • 18 măsuri au fost duse la implementare în totalitate
  • 4 măsuri au fost duse la implementare parțial
  • 9 măsuri nu au fost duse la îndeplinire.

Aceasta afost situați la sfârșitul lui 2016 când a fost încheiată o nouă decizie a Curții de Conturi.

Va recupera Primăria Florești banii dați de la bugetul comunei în afara cadrului legal?

Primăria trebuie să respecte sentința definitivă iar Curtea de Conturi să verifice în continuare implementarea măsurilor.

raspuns curtea de conturi raspuns curtea de conturi1Curtea de Conturi va verifica în continuare dacă sunt duse la îndeplinire toate măsurile dispuse pentru intrarea în legalitate și recuperarea prejudiciilor aduse bugetului acolo unde s-a întâmplat asta. În urma senținței definitive, Primăria Florești trebuie să respecte hotărârea intanței și măsurile Curții de Conturi care au rămas valabile.

Rămâne de văzut în ce măsură se va întâmpla acest lucru.