Ședință ordinară Consiliu Local Florești – 28 decembrie 2017

Retro L'Amour

un concert, o poveste de arta muzicala dedicat muzicii anilor ' 80' 90 si prezent care se desfasoara in data de 27 Iulie 2024 la BT Arena, Cluj Napoca si reuneste artisti legende ale acelor vremuri.

Retro L'Amour, cluj24h.ro, știri din cluj

Cl floresti 28 dec 2017 2Consiliul Local Florești s-a întrunit în ședință ordinară astăzi, 28 decembrie 2017 când pe ordinea de zi s-au aflat 24 de puncte.

Au fost prezenți 16 consilieri locali, iar Președinte de ședință a fost doamna Luisa Oprea (PSD). Au lipsit de la ședință consilierii: Laar Andras, Hinteuar Tatiana și Florentina Vaida.  De pe ordinea de zi a fost retras punctul nr. 23.

Pentru că pe ordinea de zi au fost mai multe proiecte privind PUZ/PUD, în sală au fost prezenți foarte mulți cetățeni care s-au și înscris pentru a lua cuvântul. De asemenea, la ședință a fost prezent și senatorul USR, Mihai Gotiu (vicepreședinte Senat).

În ce privește situația proiectelor votate astăzi, aceasta poate fi urmărită mai jos pe ordinea de zi și în filmări. Pentru că au fost discuții la ședință privind numărul de voturi necesare pentru a „trece” proiectul, în cazul proiectelor de urbanism a fost 10. Majoritatea consilierilor în funcție. 19 consilieri în funcție, jumătate plus 1 înseamnă minim 10 voturi „pentru”.

C O N V O C A T O R

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 28 decembrie 2017, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :

convocator 28 dec 20171. Proiect de hotărâre stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. (Taxele și impozitele locale au rămas la nivelul celor din anul 2017. Proiectul a trecut de votul consilierilor – unanimitate)
2. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor pentru clădirile și terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ. (Proiectul a trecut de votul consilierilor)
3. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. (Proiectul a trecut de votul consilierilor).
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Florești și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă – canalizare către Compania de Apă Somes S.A. Cluj. (Proiectul a trecut de votul consilierilor).
convocator 28 dec 2017 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru eliberarea autorizației de spargere pentru execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico- edilitare realizate pe domeniul public al comunei Florești. (Proiectul a trecut de votul consilierilor).
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității. (Proiectul a trecut de votul consilierilor cu o abținere din partea lui Doru Matei)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a unor obiective de investiții.(Hotararea prevede 7 proiecte multianuale ce pot fi consultate pe site-ul primăriei dar a fost adaugat un nou proiect (sistemul informatic de urbanism). Întregul proiect a trecut de votul consilierilor cu o abținere).
Cl Floresti 28 dec 20178. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei locale de ordine publică. (Proiectul a trecut de votul consilierilor. Din partea Consiliului Local vor face parte din comisie, consilierii: Abrudan Traian, Szekely Istva (Doronci) și Cîmpian Sebastian).
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Florești pentru anul școlar 2018 -2019. (Proiectul a trecut de votul consilierilor).
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale restante la sfârşitul fiecărui trimestru care se vor publica pentru anul 2018. (Proiectul a trecut de votul consilierilor cu două abțineri ale consilierilor Doru Matei și Sebastian Cîmpian).
11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală a debitelor aparţinând unor firme radiate. (Proiectul a trecut de votul consilierilor)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata accesoriilor aferente impozitului pe clădiri , datorate de persoana fizică Kolumban Zoltan -Levente. (Proiectul a trecut de votul consilierilor)
cl floresti 28 dec 2017 113. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Floreşti. (Proiectul a trecut de votul consilierilor).
14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. (Proiectul a trecut de votul consilierilor cu 4 abțineri și un vot împotrivă)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei pentru lucrarea ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E”,situate în localitatea Florești, str. Sub Cetate, f.n., având ca beneficiar pe GHERMAN IOAN. (Proiectul nu a trecut de votul consilierilor. 3 consilieri au votat „pentru”: Ioachim Vancea, Szekely Istvan (Condor) și Nicolae Oltean iar restul s-au abținut).
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2 IMOBILE D+P+2E SI 3 IMOBILE D+P+4E+ER ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str. Someșului, F.N., având ca beneficiar pe SC TSI INVEST SRL .(Proiectul nu a trecut de votul consilierilor. Au votat „pentru” Ioachim Vancea, Pivariu Bogdan și Szekely Istvan (Condor). Restul s-au abținut.)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI SERVICII”, situat în localitatea Florești, str. Avram Iancu, nr. 358-360, având ca beneficiar pe S.C. ONCOS S.A.,(Proiectul a trecut de votul consilierilor cu 3 abțineri: Coroian Ovidiu, Adrian Mic și Doru Matei).
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaâiei pentru lucrarea Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE 2 IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE P+E+Er, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI, ÎMPREJMUIRE TEREN”, situate în localitatea Florești, str. Șesul de Sus, F.N., beneficiar pe SC I&I CONDOR SOLUTION SRL. (Consilierul local Szekely Istvan (Condor)  se retrage fiind consemnat în procesul verbal acest aspect. Au fost mai multe reclamații din partea cetățenilor. Proiectul nu a trecut de votul consilierilor cu 9 voturi „pentru”. Au votat favorabil consilierii Oprea Luisa, Pivariu Bogdan, Nicolae Oltean, Brad Adriana, Cristolțan Camelia, Ioachim Vancea, Albert Ileana, Albert Zoltan și Szekely Istvan).
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.D. – RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ, ETAJARE, MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPĂLĂTORIE AUTO ÎN MAGAZIN DE PREZENTARE ȘI VÂNZARE AL PRODUSELOR DIN CARNE”, situat în localitatea Florești, str. Eroilor, nr. 2A, având ca beneficiar pe S.C. CIA ABOLIV S.R.L., (Pentru că la acest punct s-a votat de mai multe ori, unii consilieri și-au schimbat votul printre aceștia Abrudan Traian și Szekely Istvan (Doronci). Președintele de ședință a declarat că s-au înregistrat 7 voturi „pentru” și 9 abțineri. Asta înseamnă că proiectul nu a trecut).
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+2E (SPAŢII COMERCIALE LA PARTER), ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, situat în localitatea Florești, str. Sub cetate, F.N., având ca beneficiar pe S.C. EVOCAPITAL MANAGEMENT S.R.L. ((Proiectul nu a trecut. Au fost 9 voturi „pentru” iar restul (Oprea Luisa, Szekely Istvan (Doronci), Sebastian Cîmpian, Doru Matei, Eugen Jurco, Adrian Mic și Coroian Ovidiu) s-au abținut).
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, COMERȚ, SERVICII PROFESIONALE) RACORDURI UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE ȘI OPERAȚIUNI NOTARIALE”, situat în localitatea Floresti, str. Răzoare, F.N., având ca beneficiari pe MUREȘAN IOAN, NUREȘAN ALEXANDRINA-IULIA, MOLDOVAN EUGENIA, MOLDOVAN ROMUL-IULIU, JAKAB MARIA. (Șeful biroului de urbanism, Alexandru Lădariu propune amânarea proiectului până la obținerea avizului arhitectului șef al județului pentru că acest proiect a trecut prin Comisia de Urbanism de la nivel județean. Proiectul nu a trecut, niciun consilier nu a votat „pentru”). 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE CAPELĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”,situată în localitatea Florești, str. Urușagului, F.N., având ca beneficiari pe PAROHIA ORTODOXĂ SFÂNTU APOSTOL ȘI EVANGHELIST MARCU.(Proiectul a trecut de votul consilierilor în unanimitate)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE IMOBIL MIXT, CU FUNCȚIUNI DE COMERȚ ȘI LOCUIRE, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE”, situat în localitatea Florești, str. Cetății, nr. 34, având ca beneficiar pe PETCU-URAȘI ANDREEA-MIRABELA.
24. Diverse.

 

 

1 COMENTARIU

Comentariile sunt închise.

Articole Noi

Tunsoare sau aranjat GRATUIT

La fiecare programare pentru vopsit sau decolorat, te așteaptă un cadou: tunsoarea sau aranjatul GRATUIT! 💇‍♀️💖 📞 Sună acum la 0754458985 pentru detalii și

vopsire gratuită cluj, allure clinique de beaute, cluj24h.ro, decolorare păr cluj, vopsire păr cluj