Prefectul a emis ordinul de încetare a mandatului de Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj

Gheorghe VuscanAstăzi, 06 octombrie 2014, Prefectul Judeţului Cluj a emis Ordinul  nr. 360/06.10.2014, prin care  se  constată  încetarea  de  drept  a  mandatului de  Preşedinte  al  Consiliului  Judeţean  Cluj,  al domnului HOREA DORIN UIOREANU, ca urmare a demisiei acestuia.

La data de 03 octombrie 2014, domnul Horea Dorin Uioreanu a demisionat din funcţia depreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, cererea sa de demisie fiind înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj sub numărul 18413/03.10.2014. Instituţia prefectului a fost notificată asupra acestui fapt prin adresa Consiliului Judeţean Cluj nr. 18.413/03.10.2014 .Ordinul Prefectului Judeţului Cluj nr. 360/06.10.2014 a fost emis în temeiul prevederilor art.102^1 raportat  la  art.  69  alin.  (2)  şi  (3)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 15 alin. (2) lit. a din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform reglementărilor legale invocate anterior, în situaţia în care preşedintele Consiliului Judeţean  demisionează,  prefectul  constată,  prin ordin,  încetarea  mandatului  acestuia,  înainte  deexpirarea duratei normale. Instituţia  Prefectului  jud.  Cluj  va  înainta  Ministerului Afacerilor  Interne  propunerea  de organizare a alegerilor locale parţiale pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, după expirarea termenului  de  contestare  a  ordinului  la  instanţa  de  contencios administrativ,  conform prevederilor art.  69 alin.  (6) din Legea nr. 215/2001, republicată,  cu modificările  şi  completările ulterioare.

Ordinul prefectului poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. Data organizării alegerilor pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean se stabileşte de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului de 10 zile menţionat mai sus sau de la datapronunţării hotărârii instanţei.

Articole Noi