Peste 6000 de imigranţi înregistraţi la Serviciul pentru Imigrări Cluj în primul trimestru al anului 2015

Retro L'Amour

un concert, o poveste de arta muzicala dedicat muzicii anilor ' 80' 90 si prezent care se desfasoara in data de 27 Iulie 2024 la BT Arena, Cluj Napoca si reuneste artisti legende ale acelor vremuri.

Retro L'Amour, cluj24h.ro, știri din cluj
parcul central 1
Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Astfel, la data de 31 martie 2015, în evidenţele serviciului se aflau înregistraţi 6267 cetăţeni Non-UE şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din 114 ţări ale lumii. Cei mai mulţi cetăţeni străini aflaţi în judeţul Cluj, provin din: Franţa (868), Italia (688). Republica Moldova (508), Germania (476) şi Tunisia (301).

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost depuse spre avizare un număr de 27 de invitaţii, dintre care 11 au fost aprobate, 5 fiind respinse, celelalte rămânând în curs de soluţionare.

De asemenea, au fost primite 13 cereri pentru emiterea de avizelor de muncă, pentru lucrători angajaţi sau detaşaţi, fiind eliberate 10 autorizaţii de muncă, 3 solicitări fiind respinse.

În aceeaşi perioadă au fost primite 696 cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, schimbare reşedinţei, cereri de reîntregire a familiei, invitaţii etc., dintre care 442 au fost depuse de cetăţeni ai statelor terţe şi 254 de cetăţeni ai spaţiului UE şi SEE şi au fost emise 598 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României.

În perioada analizată a fost revocat dreptul de şedere pentru 20 de cetăţeni din state terţe, care nu mai îndeplineau condiţiile care au stat la baza eliberării documentelor de rezidenţă.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României, a muncii nedeclarate şi a actelor care pot aduce atingere siguranţei publice, în trimestrul I 2015, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj au depistat, cu şedere ilegală în România, un număr de 37 de cetăţeni străini, dintre care pentru 8 a fost reglementat dreptul de şedere, ceilalţi 29 fiind îndepărtaţi de pe teritoriul României. Totodată, aceştia au fost sancţionaţi contravenţional, fiind aplicate amenzi în suma totală de 35.000 lei şi 6 avertismente.

Cei 29 de cetăţeni străini, menţionaţi mai sus, au fost îndepărtaţi de pe teritoriulRomâniei, prin emiterea de decizii de returnare, iar în 5 cazuri s-a dispus şimăsura interzicerii intrării în România pe perioade între 3 luni şi 2 ani.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Inspectoratul General pentru Imigrări este structura specializată, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, la nivel de inspectorat general, care exercită atributele ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.

Combaterea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României constituie un domeniu bine reprezentat, fapt care converge spre realizarea acestui obiectiv principal stabilit prin lege în sarcina Inspectoratului General pentru Imigrări; fermitatea deosebită şi promptitudinea de care s-a dat dovadă sunt reliefate de rezultatele deosebite obţinute.

Funcţia de prevenire a săvârşirii de fapte contravenţionale specifice domeniului – IMIGRĂRI – este de asemenea realizată şi prin constatarea şi sancţionarea promptă a contravenţiilor, având în vedere faptul că fermitatea de care s-a dat dovadă nu a rămas fără reacţie în mediile frecventate de străini.

Având în vedere faptul că eforturile depuse în această direcţie nu sunt canalizate strict pe rolul coercitiv de sancţionare a abaterilor, trebuie avută în vedere şi o altă componentă majoră a acestor activităţi – prevenirea.

Astfel, pentru a veni în sprijinul persoanelor vizate, s-a luat măsura afişării la avizierul serviciului a tuturor informaţiilor necesare străinilor pentru admisia în România, prelungirea dreptului de şedere, inclusiv drepturi, obligaţii, regimul sancţionator, program de lucru cu publicul, program de audienţe, numerele de telefon şi fax ale serviciului, etc.

Totodată, aceste informaţii utile au fost distribuite si instituţiilor de învăţământ pentru afişarea lor la aviziere sau pentru a fi incluse în paginile de internet ale acestora.

Inspectoratul General pentru Imigrări, prin structurile sale teritoriale, continuă desfăşurarea unor astfel de acţiuni, pentru combaterea şederii ilegale, atrăgând atenţia cetăţenilor străini de a acorda interes reglementării legale a dreptului de şedere pe teritoriul României.

Facem apel către toţi cetăţenii străini de pe raza judeţului şi contăm pe respectul dumneavoastră faţă de legislaţia în domeniu, invitându-vă să ne contactaţi pentru orice aspect legat de aplicarea prevederilor legale în domeniu la tel./fax 0264 – 555656 sau vizitând site-ul public al instituţiei la adresa www.ori.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa: www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

Articole Noi

Tunsoare sau aranjat GRATUIT

La fiecare programare pentru vopsit sau decolorat, te așteaptă un cadou: tunsoarea sau aranjatul GRATUIT! 💇‍♀️💖 📞 Sună acum la 0754458985 pentru detalii și

vopsire gratuită cluj, allure clinique de beaute, cluj24h.ro, decolorare păr cluj, vopsire păr cluj