Propuneri de modificări la Codul Fiscal și de Procedură Fiscală. Ministerul Finanțelor a pregătit actul normativ.

Modificări la Codul Fiscal și de Procedură Fiscală: MF propune o serie de modificări ale Codului Fiscal și de Procedură Fiscală.

Sunt necesare pentru continuarea activității sectorului HORECA și reglementează unele măsuri în domeniul procedurilor fiscale.

Ministerul Finanțelor vine în ajutorul mediului de afaceri, care se confruntă cu o acută lipsă de lichiditate și în anul fiscal 2022.

Propune prelungirea de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici din domeniul HORECA pentru o perioadă de 180 de zile.

Calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Concomitent s-a prevăzut și mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, în sensul scăderii acestei perioade din totalul de 365 zile ale anului fiscal.

Proiectul de act normativ mai prevede reglementări în privința:

comerțului online,

flexibilizarea condițiilor de accesare a eșalonării la plată și

reglementări ale unor dispoziții din Codul de procedură fiscală.

În ceea ce privește Codul de procedură fiscală modificările vizează:

1. Flexibilizarea condițiilor de accesare a eșalonării la plată prin crearea posibilității depunerii cererii de eșalonare și de către debitorii aflați în procedura insolvenței.

Condiția este ca până la data emiterii deciziei de eșalonare aceștia să iasă din procedura de insolvență.

Totodată, se creează posibilitatea acordării eșalonării la plată și pentru sumele pentru care s-a stabilit răspunderea.

Mai exact, potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară.

Măsura este necesară pentru redresarea contribuabililor care se află în dificultate financiară, pentru care eșalonarea la plată reprezintă un real sprijin.

2. Încetarea obligațiilor declarative pe perioada inactivității sau a suspendării activității.

Asta, pentru contribuabilii care au înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară sau au suspendată activitatea.

Măsura are ca scop reducerea poverii administrative a contribuabililor care:

în prezent, își mențin obligațiile declarative sau

care pot obține un regim de declarare derogatoriu la cerere, cum este cazul profesiilor liberale.

3. Reglementarea expresă a modalității de restituire a impozitului pe dividende în cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, rezultă sume de restituit de la buget.

Măsura este necesară pentru că, în prezent, Codul de procedură fiscală reglementează doar modalitatea de restituire a impozitului pe dividende.

Asta, în situația în care societatea efectuează distribuiri de dividende parțiale în cursul anului, dividendul și impozitul fiind achitate, fără ca textul să reglementeze și situația în care dividendul este distribuit, dar acesta nu este plătit și, pe cale de consecință, nu este plătit nici impozitul.

4. Reglementarea expresă a obligației de raportare (furnizare de informații) a contribuabililor/plătitorilor care oferă mijloacele necesare pentru facilitarea tranzacțiilor on-line (piață on-line, platformă, portal, alte mijloace).

Măsura are scopul de a identifica și impozita persoanele fizice care comercializează produse în mediul on-line.

Persoane care nu sunt înregistrate ca plătitori de impozite și taxe și fără să declare veniturile obținute din această activitate.

De asemenea, natura informațiilor, periodicitatea, precum și modelul declarațiilor se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.

Modificări la Codul Fiscal, acestea vizează:

a) Instituirea obligației notarilor publici de declarare:

a tranzacțiilor din transferul dreptului de proprietate și

al dezmembrămintelor acestuia situate sub plafonul neimpozabil de 450.000 lei.

Măsura are în vedere situațiile în care contribuabilii persoane fizice nu au înregistrat în cartea funciară proprietățile imobiliare ca parte din patrimoniul afacerii și au declarat impozit pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, în condițiile în care aceștia erau obligați la plata impozitului pe venitul din activități independente.

De asemenea, prin instituirea acestei obligații declarative se urmărește identificarea persoanelor fizice care efectuează tranzacții cu proprietăți imobiliare.

Mai exact, care, cu toate că îndeplinesc criteriile pentru încadrarea în activitatea independentă, plătesc impozitul pe venit potrivit prevederilor art.111 din Codul fiscal.

Astfel, în ambele situații prezentate, contribuabilii au beneficiat de deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile.

Aceasta este prevăzută la art. 111 alin.(1) din Codul fiscal, fapt ce a condus la diminuarea impozitului datorat.

b) Modificări la Codul Fiscal în ceea ce privește autorizarea:

antrepozitelor fiscale,

a destinatarilor înregistrați,

a expeditorilor înregistrați și

a importatorilor autorizați.

În sensul că aceasta se va realiza de structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române.

Urmează ca stabilirea competențelor, procedurilor și condițiilor de autorizare

a antrepozitelor fiscale,

destinatarilor înregistrați,

expeditorilor înregistrați și

importatorilor autorizați

să se realizeze prin ordin al ministrului Finanțelor, la propunerea președintelui Autorității Vamale Române.

c) Stabilirea unui nou termen-limită, respectiv 31 decembrie 2022, până la care operatorii economici care:

efectuează livrări de bunuri sau

prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul,

precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz,

au obligația de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale.

Măsura este necesară pentru evitarea sancționării operatorilor economici care efectuează: 

livrări de bunuri sau

prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale,

pentru nerespectarea obligației de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale.

Asta, în condițiile în care obligația nu a putut fi adusă la îndeplinire din motive neimputabile acestora.

Proiectul de act normativ ce prevede modificări la Codul Fiscal este publicat pe site MF la rubrica Transparență decizională.

Citește mai multe știri din „Economie”.

Articole Noi