Lucrări de întreținere pe 109S (DJ 109A) – Deușu – Sânmărtin – Giula.

Lucrări de întreținere pe DJ 109A – Deușu – Sânmărtin – Giula pentru asigurarea circulației în siguranță au fost demarate de Consiliul Județean.

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 109S  (DJ 109A) – Deușu – Sânmărtin – Giula.

Scopul acestora este de a contribui la asigurarea unei circulații normale, în condiții de deplină siguranță.

Lucrările vizează sectorul de drum cuprins între kilometrul 0+000 și kilometrul 10+000.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: 

„Urmărim să asigurăm locuitorilor din zonă și celor care tranzitează acest sector condiții optime de circulație.

Acest drum face legătura între drumul județean DJ 109, pe direcția Borșa, şi drumul județean 109A, spre Chinteni și Cluj-Napoca, prin localitatea Deușu.”

Ce lucrări se vor executa?

Urmează, astfel, a fi executate operațiuni constând în:

frezarea zonelor deteriorate,

plombări cu îmbrăcăminți asfaltice,

colmatarea rosturilor,

tratarea burdușirilor,

aducerea la profil a acostamentelor,

refacerea terasamentelor deteriorate,

ridicarea la cote a căminelor carosabile,

curățarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor.

Totodată, vor avea loc tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea platformei drumului,

vopsirea capetelor de podețe, înlocuirea de podețe,

refacerea timpanelor și a camerelor de cădere,

montarea de borne kilometrice,

completarea de acostamente,

reprofilarea drumurilor laterale cu cilindrare și adaos de material,

accese la proprietăți și așternere de covor asfaltic pe sectoare.

În această fază, se execută casete în vederea lărgirii căii carosabile, acolo  unde situația impune acest lucru.

Lucrările se derulează exclusiv în zilele în care condițiile meteorologice sunt favorabile și permit executarea acestor tipuri de operațiuni de întreținere.

Citește mai multe din „Administrație”.

Articole Noi