Inedit! Angajaţii Consiliului Judeţean vor urma cursuri anti-corupţie

Consiliu Judetean clujVicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii delegate de preşedinte, domnul Mihai  Seplecan,  doreşte  iniţierea  în  perioada  imediat  următoare,  în  cadrul  forului administrativ  judeţean,  a  unor  cursuri  anti-corupţie  destinate  prevenirii,  depistării  şi semnalării  unor  eventuale  acte  şi  fapte  de  corupţie  care  ar  putea  avea  loc  în interiorul instituţiei.

Aceste cursuri, realizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei  naţionale  anticorupţie  pe perioada  2012-2015 şi  a  Planului  Naţional de acţiune pentru  implementarea  Strategiei  naţionale  anticorupţie  pe  perioada  2012-2015,  vor  fisusţinute  de  personal  specializat  din  cadrul  Direcţiei  Generale Anticorupţie-Serviciul Judeţean Anticorupţie Cluj şi se vor adresa tuturor angajaţilor din cadrul Consiliului Judeţean Cluj.

În urma implementării acestor seminarii, cursanţii vor reuşi să identifice, într-un timpmult mai scurt, orice faptă de corupţie de care ar fi putut lua cunoştinţă prin natura exercităriifuncţiei, să o semnaleze mai departe autorităţilor abilitate şi, de ce nu, să depisteze din timporice tentativă de acest gen.

„Pentru mine este foarte important ca persoanele de care sunt înconjurat, şi care mă ajută în implementarea proiectelor Consiliului Judeţean, să fie foarte bine pregătite în acest domeniu astfel încât atât să poată contribui atât la protecţia instituţiei în care-şi desfăşoară activitatea, cât şi a propriei lor persoane. Totodată, prin intermediul acestor seminarii vom promova transparenţa în exercitarea funcţiei şi se vor organiza, de ce nu, chiar şi teste de integritate. Profit de acest prilej să îndemn şi alte instituţii publice să procedeze în acestmod”, a declarat domnul Mihai Seplecan.

Reamintim faptul că, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 52 din 26 februarie2013 a fost aprobat Protocolul de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală  Anticorupţie,  şi  Consiliul  Judeţean Cluj,  care  are  ca obiect promovarea,  în faţa opiniei publice, prin intermediul forului administrativ judeţean, a activităţilor de prevenire şicombatere a corupţiei, desfăşurate de M.A.I. prin D.G.A., precum şi informarea personalului Consiliului Judeţean şi  a structurilor subordonate acestuia,  în vederea prevenirii  săvârşirii faptelor de corupţie.

Articole Noi