Expoziţie LIVIU MOCAN „Scara lumii” la Muzeu de Artă Cluj-Napoca

Liviu Mocan 2Muzeul  de  Artă  Cluj-Napoca (MACN),   instituţie publică de cultură  aflată  în subordinea administrativă  a Consiliului  Judeţean Cluj,  vă invită  marţi,  7  aprilie,  de la ora  18:00,  la  vernisajul expoziţiei Scara lumii, a artistului Liviu Mocan.

Remarcându-se printr-o creaţie relevantă atât în contextul contemporan românesc, cât şi la nivel internaţional,  Liviu Mocan a absolvit Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca în anul 1991. În perioada 1991-1992 a fost rezident la Anderson University şi Mississippi College. Pe parcursul  activităţii  sale  a avut expoziţii  personale  la  New  York,  Chicago,  Budapesta, Bucureşti, Reconvilliers (Elveţia) sau Mithweida (Germania). Liviu Mocan s-a remarcat şi prin impresionante lucrări monumentale, care au contribuit substanţial la recunoaşterea sa în rândul publicului. Amintim în acest sens Familia de spirale din Anderson (S.U.A.), monumentul Eroilor Martiri din 1989, cunoscut şi ca Stâlpii împuşcaţi (Piaţa Unirii, Cluj-Napoca) sau lucrarea Ilseed din Auckland, Noua Zeelandă.

Liviu Mocan 9Creaţiile lui Liviu Mocan, de o profundă maturitate spirituală, includ certe raportări la universul credinţei creştine, căreia-i metamorfozează ideile, apelând cu predilecţie la stică, metal şi lemn.

Relecturând abstractul ca pe o componentă a planului figurativ universal, Liviu Mocan a creat cicluri care au marea calitate a coerenţei în cadrul întregii sale opere. Stâlpii, stâlpii împuşcaţi, stâlpii poruncilor  decalogului,  bibliotecile  verticale,  seminţele  cu  diferite morfologii  şi  „trăind”  în  medii expoziţionale consacrate sau în locaţii urbane diferite, sugerează ideea de creştere sub diferitele sale forme şi în diferite contexte, toate având în comun ideea resurecţiei şi a autogenerării.

Liviu Mocan 19Actuala expoziţie a lui Liviu Mocan, Scara lumii, sintetizează toate preocupările sale anterioare, reunind  mai  ales lucrări  din  anul 2014, reprezentative  pentru  tema resurecţiei,  problematizând din punctul de vedere al semanticii vizuale semnul crucii. Prin  Scara lumii, artistul abordează tensiunea iconică extraordinară  a întretăierii celor  două  axe,  care  sunt relecturate  în  calitatea  lor de simbol ascensional, al învierii lui Isus Cristos. Din acest punct de vedere, Liviu Mocan „reinventează” crucea, propunând câteva modele artistice noi, considerate deosebit de sugestive din punct de vedere estetic: crucea cu punct şi săgeată, crucea cu braţele ridicate, crucea-scară şi crucea cu ovoid sau cerc etc.

Manifestându-se ca o continuă metamorfoză a limbajului  creator, Scara lumii  atrage atenţia asupra vocaţiei sistemice a întregii creaţii a artistului Liviu Mocan.

 

Articole Noi