Consiliul Judetean Cluj primeşte 22.000.000 lei de la Guvern pentru drumurile din judeţ

masini pe drumConform comunicatului transmis de instituţie, urmare a demersurilor întreprinse în acest sens de conducerea forului administrativ judeţean, judeţului Cluj i-au fost alocate recent de către Guvernul României fonduri suplimentare în sumă totală de 22.000.000 de lei. Sumele în cauză, de care vor beneficia unităţile administrativ-teritoriale din întreg judeţul,  au  fost aprobate  de  către  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei Publice  prin modificarea şi completarea listei obiectivelor de investiţii şi a sumelor alocate acestora pentru finanţarea Programului  naţional  de dezvoltare  locală,  pentru  judeţul  Cluj,  pentru  anul  2014.  Această alocare suplimentară de fonduri se adaugă celor 28.999.678 de lei deja alocaţi pentru obiectivele de investiţii dinjudeţul Cluj, din care 6.999.000 de lei au fost alocaţi la sfârşitul lunii septembrie iar 22.000.000 au fost aprobaţi în cursul lunii mai. În acest fel, suma totală a alocaţiei de la bugetul de stat la acest capitol se ridică, la nivelul întregului an 2014, la nu mai puţin de 50.999.678 de lei.

„Apreciez decizia Guvernului de aprobare a acestor suplimentări de fonduri ca fiind una mai mult decât necesară şi normală. Această nouă alocare de fonduri, extrem de consistentă, de care va beneficia judeţul în ansamblul lui,  nu poate decât să ne bucure întrucât ea va contribui esenţial la ridicarea nivelului de trai şi la asigurarea unor condiţii de viaţă civilizate pentru locuitorii judeţului” a declarat Vakar Istvan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii delegate de preşedinte.

În ceea ce priveşte fondurile recent aprobate, acestea vor fi utilizate preponderent pentru lucrări de investiţii care vizează infrastructura din mediul rural, respectiv lucrări de introducere sau extindere a reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, realizarea de staţii de epurare a apei, lucrări derefacere  a  infrastructurii  rutiere  –  reabilitare  şi modernizare  a  drumurilor  comunale  şi  judeţene, reabilitarea sau refacerea după inundaţii a unor poduri etc. Alături de localităţile din mediul rural, deacest  sprijin  financiar  urmează  să  beneficieze şi municipiile  Cluj-Napoca,  Gherla  şi  Câmpia Turzii precum şi  oraşul Huedin.  Astfel,  în  cadrul  Subprogramului  „Regenerarea  urbană  a municipiilor  şi oraşelor”, municipiului Cluj-Napoca i-a fost alocată pentru modernizarea infrastructurii rutiere suma de 1.000.000 de lei, municipiul Gherla a beneficiat de o suplimentare de fonduri în cuantum de 700.000 delei pentru modernizarea unui lot de cinci străzi în timp ce municipiul Câmpia Turzii a primit 400.000 delei  pentru  construirea  halei  agro-alimentare  din  Piaţa  Mureşului.  La  rândul  său,  oraşul  Huedin beneficiază de o alocare bugetară de 500.000 de lei destinată infrastructurii rutiere, respectiv lucrărilor de reparaţii  şi modernizare a străzilor Poştei,  Prundului, Nordului şi  Cetatea Veche. În acelaşi timp, municipiul Cluj-Napoca a beneficiat de suplimentarea cu 175.508,31 lei a sumei alocate de Ministerul Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei Publice  pentru  cofinanţarea  lucrărilor  de  execuţie  privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe conform O.U.G. nr. 18/2009.

Totodată, acestor alocări de la bugetul de stat li se adaugă o alta, la fel de consistentă,  aprobată prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  855/2014  prin intermediul  căreia  a  fost  aprobată  suplimentarea  cu 10.031.000  de  lei a  sumelor  defalcate  din  cota  de  TVA destinate  finanţării  drumurilor judeţene  şicomunale,  sens  în  care  s-au  iniţiat  deja  demersurile  necesare  pentru  suplimentare  bugetului  Regiei Autonome  de  Administrare  a  Domeniului  Public  şi  Privat  al  Judeţului  Cluj  în  vederea  finanţării programelor de investiţii care vizează reabilitarea şi modernizarea drumurilor din judeţ.

 „Consider că ceea ce este extrem de important în acest moment e ca acest efort să fie dus pânăla capăt prin grija şi contribuţia primarilor care vor trebui să se mobilizeze şi să acţioneze cât maieficient,  astfel  încât  sumele recent  primite  să poată fi  utilizate  cât  mai raţional  şi  mai operativ,  îninteresul comunităţilor pe care le administrează. Desigur, în tot acest demers, autorităţile locale vorbeneficia de întregul nostru sprijin” a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Ioan Oleleu.

Articole Noi