Consiliul Consultativ de Tineret Cluj-Napoca: se fac înscrieri.

Consiliul Consultativ de Tineret Cluj-Napoca este în proces de constituire. Tinerii care doresc, se pot înscrie dacă respectă condițiile.

ONG-urile de tineret din Cluj-Napoca sunt invitate să se înscrie în Consiliul Consultativ de Tineret.

Consiliul Consultativ de Tineret Cluj-Napoca: apel pentru constituire.

În luna decembrie 2021 s-a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local (771/2021) – Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca.

Rolul CCT este de a asigura participarea tinerilor la luarea deciziilor care îi vizează și de a susține implicarea lor în formularea politicilor publice.

Dar mai ales a programelor destinate tinerilor. 

Așadar, a fost lansată invitația către toate structurile de tineret și pentru tineret să facă parte din acest consiliu consultativ, conform următorului calendar:

  • 26 Ianuarie 2022 – 26 februarie 2022 – Perioada de înscriere a organizațiilor;
  • 26 februarie 2022 – 4 martie 2022- Verificarea criteriilor de eligibilitate de către secretariatul tehnic al Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca;
  • 7 – 11 martie 2022 – Organizarea ședinței de constituire a Consiliului Consultativ de Tineret Cluj-Napoca;

Invitația este deschisă tuturor organizațiilor neguvernamentale care îndeplinesc concomitent condițiile prevăzute în regulament, după cum urmează: 

– organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– organizații fără caracter politic și independente de societăți comerciale/ instituții publice; 

– organizațiile care au sediul social/ punctul de lucru/ filială în Cluj-Napoca;

– organizațiile care au derulat proiecte de și pentru tineret în anul 2021 în orașul Cluj-Napoca și nu se află în procedură de faliment, dizolvare sau insolventa; 

Documente necesare:

Organizații de tineret pot trimite un reprezentant în Consiliul Consultativ de Tineret prin completarea dosarului de înscriere care trebuie să conțină următoarele documente:  

  1. Formular de adeziune;
  2. Statutul organizației neguvernamentale;
  3. Dovada că sediul social/punctul de lucru/filială se află în municipiul Cluj-Napoca;
  4. Raportul de activitate pe ultimul an calendaristic;
  5. Împuternicirea reprezentantului din partea organizației neguvernamentale;
  6. Declarația pe proprie răspundere a delegatului, prin care își asumă respectarea condițiilor prevăzute la Art.10 pct. 2 lit. b din Regulamentul de Organizare și Funcționare;
  7. Cazierul judiciar al delegatului; 

Dosarului de înscriere se trimite la adresa de e-mail: tineret@primariaclujnapoca.ro.

Documentele solicitate se vor pregăti în format pdf.

Dacă atașamentele depășesc 5 MB aplicanții sunt rugați să realizeze dosarul de înscriere într-un folder tip cloud (dropbox, onedrive, google drive, etc.).

Apoi, link-ul folderului se va atașa în e-mail cu drept de acces pentru adresa: tineret@primariaclujnapoca.ro.

Mai multe informații pot fi obținute prin e-mail la adresa:tineret@primariaclujnapoca.ro, sau telefonic: 0740.248.139.

Citește și: Consiliu Consultativ de Tineret – consultare publică privind înființarea și regulamentul de funcționare.

Articole Noi