Cinci oferte pentru Sala de Sport de la Școala Gheorghe Șincai Florești. Creșa din Florești prinde contur

Retro L'Amour

un concert, o poveste de arta muzicala dedicat muzicii anilor ' 80' 90 si prezent care se desfasoara in data de 27 Iulie 2024 la BT Arena, Cluj Napoca si reuneste artisti legende ale acelor vremuri.

Retro L'Amour, cluj24h.ro, știri din cluj
primaria floresti 1
Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Cinci firme au depus oferte privind Licitația Execuție lucrări conform caietului de sarcini si a proiectului tehnic în cadrul obiectivului: „Construire Sala de Sport, com. Florești, jud. Cluj” – Gheorghe Șincai. Este vorba de

SC CANION IMPEX SRL – 1.110.973,03 LEI

SC LIR AG GRUP SA – 787.108,01 LEI

SC FADMI PROD SRL – 729.652,21 LEI

SC BOEMIAL INVEST SRL – 734.026,69 LEI

ASOCIEREA CAMPEADOR SRL + SC INST NISTOR SRL – 659.293,19 LEI

Lucrarea e urmează a fi realizată din bugetul comunei Florești, iar valoarea estimată a lucrării este de 826.777,72 lei. Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din prețul contractului de lucrări fără TVA și se va constitui prin scrisoare de garanție bancară (formular 15), prin rețineri succesive sau prin orice alt instrument de garantare (conform art. 90 din HG 925/2006). În acest caz, contractantul are obligația de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct pus la dispoziția autorității contractante. Suma inițiala care se depune de către contractant în contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mică de 0,5% din prețul contractului. Garanția trebuie să fie irevocabilă. Executantul are obligația de a deschide contul pentru garanția de bună execuție, în termen de maxim 5 zile după semnarea contractului.

Alături de respectarea Caietului de sarcini, ofertanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Printre acestea, cea privind situatia economico – financiară: Cifra medie globală de afaceri pe ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015) trebuie să fie minimum 1552429,44 LEI și declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani, lista trebuind a cuprinde lucrările executate în ultimii 5 ani și trebuind să rezulte că ofertantul a executat lucrări similare celor care constituie obiectul achiziției, în baza a maxim 2 contracte, lucrări în valoare cumulată de minim 776.214,72 lei.

“Iată, am promis o sală de sport la Școala Gheorgeh Șincai și ne ținem de cuvânt. Elevii acestei școli merită a avea la dispoziție o asemenea facilitate care să îi apropie de mișcare și să le dezvolte dragostea pentru sport. Investițiile în educație sunt o prioritate pentru mine. Azi mâine se finalizează noua grădiniță de pe strada Ioan Rusu, iar lucrările de la noua școală din zona ANL continuă.

Rămânând la investițiile în educație, vineri am fost la amplasamentul viitoarei creșe alături de reprezentanții AFIR și aceștia și-au data acordul. Urmează semnarea contractului de finanțare și apoi licitația.

Vă reamintesc că viitoarea creșă va fi finanțată de AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ce asigură implementarea tehnică și financiară a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala și a Programului Național de Dezvoltare Rurală. Floreștenii au votat continuitatea, iar noi ne ținem de cuvânt. Apreciez faptul că floreștenii au judecat limpede la vot. A fost o perioadă grea, în care avem multe proiecte în derulare, nefinalizate, asta și din cauza faptului că am început mandatul cu o serie de datorii ale comunei.

Dar iată că floreștenii au avut încredere în dezvoltarea și finalizarea acestor proiecte”, a spus primarul comunei Florești.

De asemenea, la nivelul comunei Florești, în stadiu de evaluare a ofertelor depuse și anunțare câștigător se mai află licitațiile privind Dirigenție de șantier pentru investiția Execuție drum de legatură variant SUD / Iluminat public Drum de legătură varianta SUD, jud. Cluj / Achiziționare mobilier pentru Grădinița cu program prelungit din comuna Florești, județul Cluj / Acord cadru privind lucrări de REPARAȚII DRUMURI MODERNIZATE ȘI NEMODERNIZATE ÎN COMUNA FLOREȘTI.

Articole Noi

Tunsoare sau aranjat GRATUIT

La fiecare programare pentru vopsit sau decolorat, te așteaptă un cadou: tunsoarea sau aranjatul GRATUIT! 💇‍♀️💖 📞 Sună acum la 0754458985 pentru detalii și

vopsire gratuită cluj, allure clinique de beaute, cluj24h.ro, decolorare păr cluj, vopsire păr cluj