Au început înscrierile pentru cea de a XI-a ediție a Galei ,,10 pentru Cluj”

10 pentru clujPrimăria municipiului Cluj-Napoca anunță începerea înscrierilor pentru Gala de excelență „10 pentru Cluj”, ajunsă în acest an la cea de-a XI-a ediție.

Gala de excelenţă „10 pentru Cluj” este un eveniment organizat de Primăria şi Consiliul local Cluj-Napoca, cu sprijinul mediului de afaceri şi al instituţiilor reprezentative la nivel local, prin care sunt premiați tinerii merituoşi care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură pe tot parcursul anului şcolar 2018-2019.

Termenul limită de înscriere a participanţilor este până la data de 15 noiembrie 2019. Gala de excelenţă „10 pentru Cluj" cuprinde patru secţiuni:
1. Secţiunea A: elevi de liceu;
2. Secţiunea B: elevi din ciclul gimnazial;
3. Secţiunea C: elevi din ciclul primar;
4. Secţiunea D – „Prichindeii cetăţii”: copii din ciclul preşcolar din cadrul grădiniţelor de stat şi particulare.
Categoriile la care pot fi nominalizaţi elevii pentru secţiunea A şi B sunt următoarele:
 Ambasador pentru Cluj – pentru cei care au făcut Clujul cunoscut în lume, prin activitatea desfăşurată în anul şcolar 2018-2019;
 Social – pentru contribuţia la binele comunităţii;
 Arte, ansambluri – pentru rezultatele obţinute în echipă, la balet, muzică, teatru, film, pictură, sculptură, fotografie etc.;
 Arte, individual – pentru rezultatele obţinute la balet, muzică, teatru, film, creaţie literară,
pictură, sculptură, fotografie etc.;
 Sport de echipă – pentru rezultatele obţinute la nivel naţional şi internaţional;
 Sport individual – pentru rezultatele individuale obţinute;
 IT – pentru rezultatele obţinute în domeniul IT;
 Ştiinţe – pentru rezultatele obţinute la matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, limba
şi literatura română, limbi străine etc.;
 Mediu – pentru dezvoltarea unor proiecte în domeniul protecţiei mediului, ecologiei etc.;
 Inovaţie – pentru realizări deosebite în domeniul cultural, artistic, tehnic, antreprenorial etc.
Pentru secţiunea C, categoriile la care elevii pot fi nominalizaţi sunt următoarele:
 Ambasador pentru Cluj
 Social
 Arte – ansambluri
 Arte – individual
 Sport de echipă
 Sport individual
 Ştiinţe

Echipele de majorete se vor înscrie în concurs la categoria sport de echipă (nu la arte – ansambluri).
Înscrierea la mai multe categorii presupune depunere distinctă de dosare.

Pentru Secţiunea D – „Prichindeii cetăţii”, se pot înscrie în concurs copii preşcolari din cadrul grădiniţelor de stat şi particulare, care au obţinut rezultate în domeniul artei (desen, muzică, dans, sport etc.) sau în alte domenii de activitate.

Se continuă tradiţia de acordare a premiului „Profesorul anului”. La concursul pentru acordarea acestui titlu pot participa atât profesorii elevilor înscrişi în concurs, cât şi personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ care îndeplinesc anumite criterii, acestea putând fi găsite pe site-ul www.10pentrucluj.ro , la secţiunea Înscrieri 2019.

De asemenea, se va acorda şi premiul „Elevul anului” din cadrul elevilor înscrişi în concurs, în funcţie de rezultatele şcolare obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare – faza judeţeană, naţională şi internaţională, activităţi extracurriculare sau activităţi de voluntariat.

Recomandarea elevilor poate fi făcută de către profesorii, antrenorii sau părinţii care cunosc activitatea celor nominalizaţi.

Criteriile de premiere ale elevilor sunt: relevanţa premiului la categoria la care este nominalizat, contribuţia adusă la dezvoltarea activităţii la care a participat, contribuţia adusă la creşterea prestigiului sau notorietăţii municipiului, contribuţia în medalii adusă de sportiv/sportivi în competiţiile naţionale şi internaţionale pentru disciplinele sportive individuale sau de grup, preocupări relevante în activitatea din şcoală şi din comunitate, excelenţa în domenii de activitate noi, inovatoare.

Jurizarea dosarelor va fi făcută în perioada 25-29 noiembrie a.c., de către o comisie care va cuprinde reprezentanţi ai mediului universitar, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, ai ONG- urilor, ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, specialişti în domeniul sau categoria nominalizate, precum şi reprezentanţii sponsorilor.

Dosarele elevilor nominalizaţi vor conţine, în mod obligatoriu, toate documentele cerute conform Regulamentului concursului şi pot fi depuse până la data limită prevăzută în regulament la unul dintre următoarele sedii ale Primăriei: Serviciul centrul de informare pentru cetăţeni (registratura generală, str. Moţilor nr. 7), Primăria Mănăştur (str. Ion Meşter nr. 10), Primăria Iris (Piaţa Karl Liebknecht nr. 7-8), Primăria Someşeni (str. Traian Vuia nr. 41), Primăria Grigorescu (str. Alexandru Vlahuţă nr. 46-48), Primăria Zorilor (str. Pasteur nr. 60), Primăria Gheorgheni (Aleea Băișoara nr. 4A).

Dosarele depuse după data limită de înscriere nu sunt considerate eligibile. Actele doveditoare depuse la dosar vor fi copii ale documentelor originale. Documentele depuse nu se mai restituie.

Regulamentul concursului şi formularele de înscriere (pentru elevi şi profesori) pot fi găsite pe site-ul www.10pentrucluj.ro , accesând următorul link: https://10pentrucluj.ro/inscrieri-2019.

Articole Noi