ANAF: Declaraţiile 200 se pot depune şi online.

anafÎncepând din 6 aprilie 2015, formularul 200 prin care contribuabilii trebuie să-și declare veniturile realizate în anul 2014 se poate depune şi on-line, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul ANAF sau la oficiul poştal.

Declaraţia 200 se completează şi se depune până la data de 25 mai 2015 inclusiv de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

1. activităţi comerciale

2. profesii libere

3. drepturi de proprietate intelectuală

4. cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu titlu de activitate independentă (peste 5 contracte)

5. cedarea folosinţei bunurilor (chirii)

6. activităţi agricole care nu sunt impuse pe baza normelor de venit

7. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

8. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul

societăţilor închise

9. silvicultură

10. piscicultură.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa în mod corespunzător, câte o anexă, în funcţie de numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul – „Anexă nr… la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se anexează la declaraţia privind veniturile realizate.

Articole Noi