ANAF a controlat 16.087 de firme şi a identificat impozite nedeclarate de peste 1 miliard de euro

anafÎn primul trimestru al anului 2015, Inspecţia fiscală din A.N.A.F. a înregistrat creşteri însemnate la principalii indicatori de performanţă, comparativ cu perioada similară a anului anterior, după cum urmează:

 obligaţii fiscale de plată stabilite suplimentar –cca 4,6 miliarde lei, în creştere cu cca 140%;

 valoare prejudicii aferente sesizărilor penale transmise instituţiilor competente ale statului în vederea continuării cercetărilor – cca 2,6 miliarde lei, în creştere cu cca 63,5%;

 diminuarea pierderii fiscale – cca 523,6 milioane lei, în creştere cu cca 53%;

 valoare măsuri asigurătorii instituite – cca 1,4 miliarde lei, în creştere cu cca 119% faţă de 2014.

Subliniem faptul că inspecțiile și controalele inopinate au vizat exclusiv contribuabilii care, în urma analizei de risc, s-au situat în categoria celor cu risc fiscal mare.

Totodată, menționăm că aceste rezultate se datorează atât în îmbunătăţirii selecţiei contribuabililor pentru control, cât și orientării inspecţiilor fiscale către domeniile de activitate care prezintă risc fiscal ridicat.

Conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, Inspecţia fiscală este principala structură a statului care urmăreşte respectarea legislaţiei fiscale de către contribuabili, fiind abilitată să efectueze acte de constatare cât şi de impunere la plata obligaţiilor fiscale, urmare controalelor realizate.

 

Articole Noi