ANAF a colectat în iulie 2015 cu 1,32 miliarde lei mai mult decât în iulie 2014. Află cât a colectat anul acesta.

Retro L'Amour

un concert, o poveste de arta muzicala dedicat muzicii anilor ' 80' 90 si prezent care se desfasoara in data de 27 Iulie 2024 la BT Arena, Cluj Napoca si reuneste artisti legende ale acelor vremuri.

Retro L'Amour, cluj24h.ro, știri din cluj

anaf 1Reprezentanţii ANAF au transmis un comunicat prin informează asupra:

1. colectarea veniturilor în primele 7 luni din 2015

2. colectarea veniturilor în iulie 2015

3. creșterea colectării TVA în iulie 2015 comparativ cu iulie 2014 în condițiile unei cote reduse de TVA la alimente de la 24% la 9%

1. În primele 7 luni din 2015, ANAF a colectat cu 9,1 miliarde lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut (+8,5%) și cu 4,99 miliarde lei peste programul de încasări prevăzut în legea bugetară (+4,5%)

Observații:

– subliniem faptul că aceste rezultate au fost înregistrate în ciuda efectului de contracție a veniturilor din cauza unor măsuri fiscale cu impact negativ în volumul colectării: scăderea CAS cu 5pp, neimpozitarea profitului reinvestit și diminuarea taxei „pe stâlp”, creșterea vărsămintelor la pilonul II de pensii, scăderea cotei de TVA la alimente de la 24% la 9%

2. În luna iulie a.c. veniturile colectate au fost cu 1,32 miliarde lei mai mari decât cele colectate în iulie 2014 (+7,25%) și cu 618,91 milioane lei mai mari decât sumele din programul de încasări (+3,2%)

Observații:

– în analiza rezultatelor colectării aferente lunii iulie 2015 trebuie luat în calcul faptul că depășirea programului de încasări a avut loc deși în luna iuile 2015 a fost consemnată în premieră o scădere a prețurilor bunurilor de consum (deflație), în timp ce programul de încasări a prevăzut o creștere a acestor prețuri (inflație)

– subliniem faptul că depășirea programului de încasări și creșterea semnificativă a colectării în iulie 2015 cu 7,25% față de luna iulie 2014 a avut loc în condițiile în care iulie 2015 este prima lună în care se colectează veniturile aferente activității economice din iunie 2015 cînd a fost implementată scăderea TVA la alimente de la 24% la 9%

3. În iulie 2015, ANAF a colectat TVA în sumă de 4.734,34 miliarde lei, cu 48,46 milioane lei mai mult decât în iulie 2014.

Observații:

– TVA restituită în iulie 2015 a fost cu 49,28 milioane lei mai mare decât în iulie 2014

– subliniem faptul că acestă compensare a impactului negativ al reducerii TVA la alimente care s-a aplicat începând cu luna iunie 2015 se datorează exclusiv diminuării evaziunii fiscale și întăririi capacității de administrare.

I. Colectarea veniturilor bugetare cumulat sapte luni  2015

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cumulat sapte luni 2015 a însumat 115.786,99 mil.lei, ceea ce reprezintă:

– un grad de realizare de 104,5% a programului de incasari conform legilor bugetare anuale prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap” si taxa clawback (110.793,68 mil.lei);

– o depăşire cu 8,5% – indice nominal, cu 9.109,52 mil.lei în cifre absolute mai mult decât în perioada similară a anului 2014 (106.677,47 mil.lei),

în condiţiile în care activitatea de colectare din anul curent este influenţată negativ de:

 cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii; datorită creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% in anul 2014, la 5% în anul 2015, suma virată la fondul privat de pensii a fost cu 606,31 mil. lei mai mare faţă de cea virată în 2014, respectiv 2.133,9 mil.lei – cumulat sapte luni 2014 fata de 2.740,21 mil.lei – in perioada similara din 2015 ;

 aplicarea, începând cu data de 1 iunie a.c., a cotei reduse de TVA de la 24% la 9% pentru alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.

 scăderea CAS cu 5pp

 neimpozitarea profitului reinvestit

 diminuarea taxei „pe stâlp”

Realizările şi programul de încasări includ, la bugetul FNUASS, contribuţia datorată pentru medicamentele finanţate din bugetul Fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii (taxa de clawback ).

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată, se prezintă astfel:

 La bugetul de stat s-au încasat 82.157,82 mil.lei, cu 9.434,59 mil. lei (13% indice nominal) mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2014 (72.723,22 mil.lei), înregistrându-se un grad de realizare a programului de încasari de 106,2% , astfel:

 la impozitul pe profit s-au încasat 9.472,06 mil. lei, cu 920,00 mil.lei ( 10,8% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (8.552,07 mil.lei), gradul de realizare a programului la acest impozit fiind de 106,8%.

 la impozitul pe venit s-au încasat 15.076,15 mil. lei, cu 1.761,21 mil.lei ( 13,2% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (13.314,94 mil.lei), inregistrandu-se un grad de realizare de 103,5%.

 încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 33.915,41 mil. lei, cu 4.554,69 mil.lei ( 15,5 % indice nominal ) mai mari decât încasările din perioada similară a anului 2014 ( 29.360,73 mil. lei). Gradul de realizare a programului a fost de 107,4%;

Încasările din TVA, in primele sapte luni ale anului 2015 au fost mai mari faţă perioada similară a anului 2014, pentru operaţiunile interne cu 8,8% (3.091,7 mil. lei) şi mai mari cu 12,2 % ( 484,1 mil. lei ) la importul de bunuri. Volumul restituirilor de TVA a fost cu 1.030,51 mil.lei (-10,1 %) mai mic, respectiv de la 10.207,8 mil.lei cumulat sapte luni 2014, la 9.177,29 mil.lei cumulat sapte luni 2015.

De subliniat faptul că TVA restituită cumulat pe 7 luni este mai mică în 2015 față de 2014 tocmai pentru că volumul sumelor solicitate a fost mai mic în urma eliminării întârzierilor la rambursare (de la 180 de zile la maximum 60 de zile) ca efect al îmbunătățirii și eficientizării activității ANAF, fapt ce a condus totodată și la demararea clasării procedurii de infringement, inițiată în perioada 2010-2012, legată de practicile administrative de rambursare de TVA.

 în domeniul accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent (13.203,95 mil.lei), accizele au fost mai mari cu 7,6 % (în termeni nominali), veniturile colectate in 2015 fiind de 14.210,79 mil. lei ( plus 1.006,84 mil.lei); gradul de realizare a programului a fost de 99,4%;

 încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 1.196,34 mil.lei (15,2%) fata de cele din aceeasi perioada a anului 2014 (realizări 2014 7.885,65 mil.lei, respectiv 9.081,99 mil.lei – realizari in anul 2015), gradul de realizare a programului a fost de 118,3%; ( incasarile mai mari la acest capitol se datoreaza cresterii volumului varsamintelor din dividende ale companiilor cu capital de stat cu 448,67 mil.lei fata de anul anterior )

 La bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 13,7% indice nominal ( 12.041,88 mil lei cumulat 7 luni 2015 faţă de 10.586,65 mil lei în perioada similară a anului 2014); gradul de realizare a programului de încasări a fost de 101,7%;

 La bugetul asigurărilor sociale de stat se constată o scadere cu 8,4% (20.610,27 mil lei cumulat sapte luni 2015 faţă de 22.498,18 mil lei în perioada similară a anului 2014), înregistrându-se un grad de realizare a programului de 99,7%; menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ de cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii, precum si de reducerea cu 5 p.p a contributiei datorate de angajator;

 La bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj se constată o creştere cu 12,6% (970,79 mil lei cumulat sapte luni 2015 faţă de 861,91 mil lei în perioada similară a anului 2014) înregistrându-se un grad de realizare a programului de 107,1%.

II.       Colectarea veniturilor bugetare in luna iulie 2015

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală in luna iulie 2015 a însumat 19.716,38 mil.lei, ceea ce reprezintă :

– un grad de realizare de 103,2% a programului de incasari conform legilor bugetare anuale, prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap”si taxa clawback (19.097,47 mil. lei);

– o depăşire cu 7,2 % – indice nominal, respectiv cu 1.323,08 mil.lei in cifre absolute mai mult decat in perioada similara din anul 2014 (18.393,29 mil.lei) .

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată, se prezintă astfel:

 la bugetul de stat s-au încasat 14.843,1 mil.lei, cu 1.450,0 mil. lei mai mult faţă de anul 2014 ( 13.393,1 mil.lei ), ceea ce reprezintă o creştere cu 10,8% – indice nominal respectiv un grad de realizare a programului de 104,7%, astfel:

 la impozitul pe profit s-au încasat 2.652,72 mil. lei, cu 179,75 mil.lei mai mult decât în luna iulie a anului 2014 când s-au încasat 2.472,97 mil.lei, gradul de realizare a programului la acest impozit a fost de 104,8%;

 la impozitul pe venit s-au încasat 2.168,73 mil. lei, cu 158,91 mil.lei mai mult decat in 2014 (2.009,82 mil.lei), ceea ce reprezintă o depăşire cu 7,9 % – indice nominal si un grad de realizare a programului de 98,5 %;

 Incasările nete din TVA pentru luna iulie au fost mai mari fata de perioada similară a anului 2014 cu 48,46 mil.lei, respectiv cu 1% indice nominal; In structura, detaliat, sumele colectate din TVA au fost mai mari pentru operaţiunile interne cu 1,6% (89,62 mil. lei) şi mai mari cu 0,7% (4,43 mil. lei) la importul de bunuri.

 în domeniul accizelor, faţă de luna iulie a anului precedent, încasările au fost mai mici cu 1 % (în termeni nominali), respectiv 2.171,79 mil. lei în 2015 faţă de 2.193,9 mil.lei în luna iulie 2014;

 încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 1.020,94 mil.lei faţă de perioada similară a anului 2014, inregistrandu-se un grad de realizare a programului de 147%; ( cresterea volumului incasarilor la acest capitol provine din cresterea varsamintelor din dividende ale companiilor cu capital de stat cu 893,22 mil.lei fata de luna iulie 2014 ).

 la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate veniturile încasate au înregistrat o creştere cu 141 mil. lei, faţă de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 9,5%, (1.620,63 mil.lei in 2015, faţă de 1.479,63 mil.lei în 2014), gradul de realizare a programului fiind de 99,1 %;

 la bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat diminuare cu 283,15 mil. lei, faţă de anul precedent. Menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ si de cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii cu 87,26 mil.lei, respectiv cu 27,23% fata de luna iulie 2014, urmare creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% in anul 2014, la 5% in anul 2015, gradul de realizare a programului fiind de 98,6%;

 la bugetul asigurărilor pentru şomaj veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 15,83 mil. lei, fata de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 12,1 % (146,55 mil.lei in 2015, faţă de 130,72 mil.lei in 2014), gradul de realizare a programului fiind de 104,5%.

Articole Noi

Tunsoare sau aranjat GRATUIT

La fiecare programare pentru vopsit sau decolorat, te așteaptă un cadou: tunsoarea sau aranjatul GRATUIT! 💇‍♀️💖 📞 Sună acum la 0754458985 pentru detalii și

vopsire gratuită cluj, allure clinique de beaute, cluj24h.ro, decolorare păr cluj, vopsire păr cluj