Sedința extraodinară CL Florești- 30 octombrie 2017. Noi pași pentru viitorul centru cultural: indicatorii tehnico-economici, aprobați.

CL Floresti 30 oct 2017Consiliul Local Florești s-a întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30 octombrie 2017. La ședință au fost prezenți 12 consilieri locali. Pe ordinea de zi au fost trei proiecte care au fost arpobate de consilierii prezenți.

De la ședință au lipsit consilierii: Cristolțan Camelia (PNL), Adrian Mic, Coroian Ovidiu (PMP), Doru Matei, Luisa Oprea, Sebastian Cîmpian (PSD) și Albert Ileana (UDMR).

În ce privește proiectul centrului cultural Florești cu sală spectacole polivalentă, coform proiectelor de hotărâre, la punctul 1 au fost aprobate sumele de bani necesare pentru finanțarea proiectului de la bugetul comunei, acestea nefiind finanțate de la bugetul de stat prin PNDL iar la punctul 2 au fost aprobați indicatorii tehnico economici.  Mai exact, Consiliul Local Florești a aprobat asigurarea finanțării de la bugetul local pentru acest proiect cu suma de  2.168.559,00 lei cu TVA inclus.

cl floresti 30 oct 2017 1Conform celor spuse de primarul comunei la ședință, întregul proiect are o valoare totală de 57 de milioane de lei.

Consilierul local ALDE, Florentina Vaida a făcut o observație spunând că suma pentru proiectare și asistență tehnică este prea mare ( 300 mii euro) dar acest lucru nu a împiedicat-o să voteze proiectul.

Aceste sume, sunt sumele finale? La proiectare și asistență tehnică mi se par sumele foarte mari: 300.000 de euro. Sunt cele mai bune prețuri?

Edilul a replicat că aceste sume sunt neeligibile (astfel că trebuie finanțate de la bugetul comunei) și că sunt sumele rezultate din licitația publică ce a avut loc.

“Sunt sumele finale, neeligibile. Valoarea proiectului este undeva la 57 de milioane de lei. Sunt prețurile obținute prin licitații publice, deci … Comparativ cu suma finanțată este semnificativă. Aici este vorba despre casa de cultură, despre prima parte până la strada Sub Cetate. Sala de sport va fi dincolo de strada Sub Cetate.”

Centru cultural poligonDespre ultimul proiect de pe ordinea de zi, primarul a spus că acesta este finalizat.

În cadrul ședinței, a fost dată citire unei adrese din partea Instituției Prefectului conform căreia, Consiliul Local Florești trebuie să desemneze un consilier local pentru a face parte dintr-o structură în cadrul unui program destinat persoanelor de etnie rromă (un grup de lucru). A fost desemnat Laar Andras.

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 30 Octombrie 2017, ora 11,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :

convocator 30 ct 20171. Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții “CENTRU CULTURAL FLORESTI S+P+3E CU SALA SPECTACOLE POLIVALENTA 800 LOCURI STRADA TAUTULUI F.N. FLORESTI, COMUNA FLORESTI, JUDETUL CLUJ”.

2. Proiect de hotărâre privind cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a valorii totale ale proiectului “CENTRU CULTURAL FLORESTI S+P+3E CU SALA SPECTACOLE POLIVALENTA 800 LOCURI STRADA TAUTULUI F.N. FLORESTI, COMUNA FLORESTI, JUDETUL CLUJ”,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie acordata de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru restituirea avansului solicitat pentru proiectul “Infiintare centru de informare si promovare turistica in cladire existenta” finantat in cadrul Programului PNDR, Masura 313 – „Incurajarea activitatilor turistice”.

 

                                                                  I Indicatori Tehnici

Corp 1 sală spectacole 806 loc.      Corp Anexă scenă.          Corp 2 activități cuturale

regim de înălțime P+2E                        regim de înălțime D+P+3E         regim de înălțime P+2E

aria desfășurată 4.262,18 mp               aria desfășurată  991,65 mp        aria desfășurată 1.920,96 mp

aria utilă 3.245,62 mp                            aria utilă 795,56 mp                      aria utilă 1.505,90 mp

aria construită 2.020,00 mp                 aria construită  198,33 mp           aria construită 640,32 mp

                                                               

                                                                II Indicatori Economici

Valori fără TVA                                                                                       Valori cu TVA

Valoarea totală fără TVA în lei      47.120.930 lei                                      56,073,900 lei

                               Din care C+M       29.108,083 lei                                      34.638,619 lei

Valoarea totală fără TVA în euro        10.420, 830 euro                            12.400,790 euro

                                   Din care C+M         6.437 euro                                        7.660, 361 euro

02 martie 2017     1 euro = 4, 5218 lei