Sedință CL Florești 8 februarie 2018

CL Floresti 8 feb 2018 2Consiliul Local Florești s-a întrunit în ședință ordinară astăzi, 8 februarie 2018. Pe ordinea de zi s-au aflat 14 proiecte însă 2 au fost retrase și s-a făcut o suplimentare. În cadrul ședinței au avut loc și discuții aprinse iar la fiecare deranj, primarul comunei a ținut să aducă la cunoștința unor cetățeni că vor fi dați în judecată.

Președinte de ședință a fost Ioachim Vancea, iar inițial la ședință au fost prezenți 18 consilieri, consilierul local PSD, Luisa Oprea s-a alăturat plenului când acesta a ajuns la punctul 5 de pe ordinea de zi.

Au fost retrase de pe ordinea de zi proiectele cu numărul 9 și 10 și a fost suplimentată cu un proiect. Consilierul Local PSD, Doru Matei, a votat împotriva ordinii de zi argumentând prin faptul că ar fi bine dacă până la o clarificare privind situația expirării sau nu a PUG-ului să nu mai fie pe ordinea de zi proiecte de urbanism. În ce privește suplimentarea de pe ordinea de zi, Coroian Ovidiu și Doru Matei au votat împotrivă.

sulea si Vancea 1S-ar părea că la ședințele publice a dispărut orice urmă de bun simt dat fiind faptul că cetățenii care îndrăznesc să spună ceva nu scapă de avalanșa de răutăți ale edilului. Reacțiile sale însă au încetat să mai surprindă pe cineva.

Un cetățean, Daniel Meze a redactat pentru Primăria Florești și Consiliul Local Florești un Manifest pe care l-a înmânat acestora la ședința publică și nu a scăpat de atacurile edilului care i-a spus de altfel că îl va da în judecată. Daniel Meze nu este singurul care s-a ales cu această „amenințare”, un alt cetățean, Leuce Sergiu a avut dispute cu primarul care ulterior i-a spus că va fi căutat la domiciliu pentru a i se înmâna o citație.

C O N V O C A T O R

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 8 februarie 2018, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018. Proiectul a trecut cu 2 abțineri: Doru Matei și Sebastian Cîmpian. 

CL Floresti 8 februarie 20182. Proiect de hotărâre privind demararea unei proceduri de achiziție în vederea atribuirii contractului de achiziție publică ” Serviciul de mentenanță aferentă serviciului de iluminat public din comuna Florești „. Proiectul a trecut de votul consilierilor.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul local al comunei Floreşti , pentru anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială. Proiectul a fost aprobat în unanimitate.
4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului aferent imobilelor de tip ANL în vederea extinderii suprafeței construcției. Proiectul nu a fost aprobat, consilierii au votat „împotrivă”, doi consilieri s-au abținut: Albert Zoltan și Coroian Ovidiu.
5. Proiect de hotărâre privind privind însușirea documentației cadastrale pentru alipirea imobilelor situate în localitatea Florești, jud. Cluj, înscrise în C.F. nr. 58.417 si nr.75.108 Florești. Proiectul a fost votat în unanimitate.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes public local„Drum de legătură varianta SUD – Comuna Florești, judeţul Cluj” şi înscrierea, după perfectarea operaţiunilor legale, într-o nouă coală de Carte Funciară a imobilelor expropriate in suprafata de 8.539 mp , reprezentând teren identificat în carţile funciare. Proiectul a fost votat în unanimitate.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. CONSTRUIRE 4 IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+Ds+P+4E, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” – situate în localitatea Florești, str.ȘESUL DE SUS F.N., beneficiar SC TIV CONSTRUCT SRL. Proiectul nu a trecut de votul consilierilor. Consilierii PSD, ALDE, PMP și consilierii PNL: Laar Andras, Pivariu Bogdan și Cristolțan Camelia s-au abținut. Un cetățean a luat cuvântul pentru a expune câteva dintre problemele cu care se confruntă locuitorii de acolo și 27901835_1974719132555726_549324090_oa adus consilierilor și poze.  
27901120_1974719019222404_966076587_o

27901289_1974719205889052_1231038177_o
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E”, situat în localitatea Florești, str. Sub Cetate, F.N , beneficiar GHERMAN IOAN. Doar consilierul PNL, Iochim Vancea a votat „pentru”.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „Elaborare P.U.Z. – ANSAMBLU REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, COMERȚ, SERVICII PROFESIONALE) RACORDURI UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE ȘI OPERAȚIUNI NOTARIALE” -, situat în localitatea Florești, str. Răzoare , F.N., beneficiar Mureșan Ioan, Mureșan Alexandrina- Iulia, Moldovan Eugemia, Moldovan Romul- Iuliu, Jakab Maria.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea ” Elaborare P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+6E, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE” situate în localitatea Florești, str. Avram Iancu, F.N., beneficiar Duca Răzvan și asociații.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea ” Elaborare P.U.D. – CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI DOTĂRI D+P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE INTERIOARĂ, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, OPERAȚIUNI NOTARIALE (DEZMEMBRARE)”, situate în localitatea Florești, str. Teilor, F.N., beneficuiar SC GENERAL INVEST TEAM SRL, SC DDTM BUILDING SRL. Proiectul a trecut cu 13 voturi „pentru”, s-au abținut consilierii PSD, PMP și Eugen Jurco. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea ” Elaborare P.U.D. – CL Floresti 8 feb 2018CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+M, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, situat în localitatea Florești, str. Stejarului, nr. 41E, beneficiar SC DATIAN INVEST SRL. Proiectul a trecut cu 13 voturi „pentru”, s-au abținut consilierii AlDE, PMP și Doru Matei și Sebastian Cîmpian. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea docuentației pentru lucrarea ” „Elaborare P.U.Z. – ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M”,situat în localitatea Florești, str. Cetății , F.N., beneficiar SC GISHA IMPEX 2000 SRL. Proiectul nu atrecut de votul consilierilor.  Florentina Vaida a votat „împotrivă” și s-au  abținut consilierii PMP, PSD, Eugen Jurco și Szekely Istvan (Doronci).
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea ” Elaborare PUD – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE D+P+2E”, situat în localitatea Florești, str. Teilor, F.N, beneficiar SC RATSPEX CONSTRUCT SRL. Proiectul a trecut de votul consilierilor cu 10 voturi „pentru”. S-au abținut consilierii PSD, PMP, ALDE și Istvan Szekely (Doronci).

Suplimentare ordine de zi: PUD 2 locuințe P+E în Luna de Sus. Beneficiar Morar Mircea și Morar Marius.  Proiectul a trecut de votul consilierilor cu șase abțineri din partea consilierilor PSD, PMP și Eugen Jurco.
15. Diverse.