Ședință CL Florești 19 iulie 2018 – Noi pași în proiectul modernizării străzii Eroilor și a iluminatului public.

Cl Floresti 19 iulie 2018Consiliul local Florești s-a întrunit în ședință extraordinară astăzi, 19 iulie 2018 pentru a vota  indicatorii tehnico-economici pentru proiectul modernizării străzii Eroilor dar și a proiectului pentru modernizarea sistemului de iluminat pe aceeasi stradă, precum și studiul de fezabilitate pentru cel de-al doilea proiect. 

La ședința au fost prezenți 14 consilieri iar președinte de ședință a fost consilierul PNL, Hiteuar Tatiana.

Consilierul PMP, Adrian Mic a adresat câteva întrebări referitoare la proiectul de pe ordinea de zi, iar Marius Manu, angajat al Primăriei a oferit explicații. Discuțiile consilierilor s-au întins până la situația ce ar putea fi neplăcută pe perioada lucrărilor în special în privința traficului, dar Marius Manu a explicat că vor fi căi alternative inclusiv pentru transportul în comun.  S-a discutat inclusiv despre posibilitatea ca lucrările să se desfășoare peste noapte însă nu a fost o soluție agreată în totalitate pentru ca aceste lucrări ar putea aduce alte neplăceri fiind o zonă locuită.

Rămâne de văzut cum vor fi rezolvate aceste posibile probleme ce vor putea fi întâmpinate pe perioada a lucrărilor însă pentru moment, proiectul supus votului Consiliului Local a fost aprobat de consilieri cu o abținere, a lui Adrian Mic.

În ce privește valoarea totală a acestor lucrări, conform proiectului supus aprobării, pentru modernizarea străzii Eroilor și a iluminatului public de pe strada Eroilor valoarea totală este de 13.212.712 lei din care 11.698.875 lei sunt pentru modernizarea străzii și 1.513.837 lei sunt pentru modernizarea iluminatului public.

Astfel, contribuția de la bugetul comunei este de 4.698.113 lei. Lucrarile pentru iluminatul stradal vor fi suportate integral de la bugetul comunei, iar diferenta este pentru modernizarea străzii Eroilor, respectiv ce nu a fost declarat eligibil în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

 

C O N V O C A T O R

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 19 iulie 2018, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1 PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A VALORII TOTALE ALE PROIECTULUI „MODERNIZARE STRADA EROILOR ÎN COM. FLOREȘI, JUD. CLUJ” ȘI „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PE STRADA EROILOR DIN COMUNA FLOREȘTI, JUD. CLUJ” ȘI APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PE STRADA EROILOR DIN COMUNA FLOREȘTI, JUD. CLUJ”