Primăria Florești a găsit teren și a început demersurile pentru autorizarea stației de transfer, colectare și sortare deșeuri.

primaria florestiPrimăria comunei Florești a demarat procedurile de avizare a viitoarei rampe din comună. A fost găsit terenul pe care vor fi depozitate deșeurile, urmează obținerea avizelor necesare. Rămâne de văzut când se va implementa acest proiect pentru că se pare, există posibile nereguli în privința terenului, dar nici proiectul depus spre avizare la Agenția pentru Protecția Mediului nu este tocmai în regulă. 

Mai exact, este vorba de proiectul „Construire staţie de transfer, punct de colectare selectivă şi sortare deşeuri reciclabile” propus a fi amplasat în localitatea Luna de Sus, DE 743, comuna Floreşti, judeţul Cluj.

La ședința Consiliului Local din 15 septembrie 2016, pe ordinea de zi s-a aflat la punctul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea întabulării și cadastrării în favoarea comunei Florești, în administrarea Consiliului Local Florești a unei suprafețe de teren de 3,23 ha. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de consilierii locali dar doi consilieri ai UDMR (Albert Ileana și Albert Zoltan) s-au opus acestui proiect.

Acolo, nu este pășune 3, 4 hectare numai vreo 50 de arii, restul este neproductiv, fânețe și tufișuri. Undeva pe CF nu este al primăriei Florești, a spus consilierul UDMR, Albert Ileana.

Iar dovada proprietății trebuie să o demonstrați cu acte. Dacă cei de la cadastru vor accepta să întabulați…, a adăugat Albert Zoltan

Am înțeles că acolo sunt niște probleme cu unii din Luna de Sus dar și alea se rezolvă fără discuții, niște probleme legate de persoane nu de teren, a spus la rândul său, primarul.

HCL rampaEdilul a susținut cu insistență că este vorba de un teren, domeniu public dar admite că sunt niște probleme despre care spune că „va fi necesar să intervenim să rezolvăm toate problemele”.

Ei bine, primul lucru pe care primăria ar trebui să îl rezolve este inventarul terenurilor din comună pentru că nu știm cât de legală este această procedură de întabulare și cadastrate dacă într-adevăr, această suprafață de teren nu este a domeniului public.

Trecând peste scurtul dialog al celor trei (vezi video mai jos), conform HCL -ului adoptat de consilieri terenul este trecut în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public. Mai mult, după cum se arată în același document, acolo este pășune deși a admis și primarul la ședință că nu este doar pășune și că sunt niște probleme. Nu știm ce probleme, nu știm al cui este însă surse apropriate primăriei (și nu cei doi consilieri locali), ne-au declarat că terenul respectiv nu ar fi al primăriei.

Primăria comunei Florești a demarat procedura de avizare.

Primăria comunei Florești a depus la Agenția pentru Protecția Mediului documentația pentru emiterea acordului de mediu, însă APM a cerut completări la documentație dar și avizul celor de la Administraţia Bazinală de Apă Someş Tisa și asta pentru că terenul se află în aproprierea Someșului.

În ce privește acest aspect, completăm cu ordinul 119/2014

Comuna Floreşti a depus documentaţia pentru emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Construire staţie de transfer, punct de colectare selectivă şi sortare deşeuri reciclabile” propus a fi amplasat în localitatea Luna de Sus, DE 743, comuna Floreşti, judeţul Cluj, înregistrat la APM Cluj  cu nr.26250/23.09.2016. Prin îndrumarul nr. 26250/26.09.2016/350 APM Cluj a solicitat completări la documentaţie, inclusiv Aviz emis de Administraţia Bazinală de Apă Someş Tisa, aviz ce are în vedere şi amplasamentul proiectului. Atasat prezentei adrese va transmitem Notificarea cu nr. 26250/26.09.2016/350, a declarat reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului.

APM a cam trimis la plimbare Primăria și i-a cerut să revină cu temele făcute.

Conform notificării transmise de APM către Primăria comunei Florești, se pare că documentația depusă nu întrunește toate cerințele. Practic, Primăria a depus o documentație pe principiul: „Las’ să fie că nu cere de mâncare și după vom spune că nu ne lasă”, iar cei de la Agenția pentru Protecția Mediului a cerut să revină pentru autorizație după ce are toate documentele necesare, avize, totul bine pus la punct.

rampa gunoi

În notificarea trimisă, APM nu doar că amintește administrației publice locale care sunt elementele legislative de care trebuie să țină cont, dar se arată și că documentația depusă de Primăria Florești nu este completă:

  • În vederea realizării investiției, se va avea în vedere respectarea prevederilor Normativului tehnic de depozitare a deșeurilor, aprobat prin ordinul 757/2004 precum și a Ghidului privind stațiile de transfer pentru deșeurile municipale solide elaborat de MMDD în cadrul proiectului PHARE 2005/017-553.03.03/04.05.
  • Conform art 2, alin 3.2 si 3.3 din Legea 101/2006 cu modificări și completări ulterioare, trebuie asigurată colectarea selectivă a deșeurilor menajere cel puțin pe două fracții, umedă și uscată. În acest context operatorul economic nu va desfășura pe amplasament operații de sortare a deșeurilor menajere;
  • Nu sunt descrise în documentație lucrările de amenajare a facilității, nu sunt clare suprafețele alocate facilității și organizarea acesteia, respectiv caracteristicile constructive ( fundarea, impermeabilizarea, poziționarea sistemelor de colectare a levigatului, etc) conforme cu Normativul tehnic de depozitare a deșeurilor, aprobat prin Ordinul 757/2004;
  • Din documentație lipsește lista cu codurile deșeurilor ce vor fi recepționate la stația de transfer, localitățile arondate la stația de transfer;
  • Se vor impune măsuri de eliminare a deșeurilor intrate pe facilitate pentru prevenirea depășirii timpului maxim de stocare a acestora;
  • Din documentație nu reiese modul de gestionare a deșeurilor transferate, dotările
    amplasamentului, cerințele tehnice facilității.rampa gunoi 1

În acest context recomandăm refacerea notificării, cu descrierea clară a suprafețelor facilității, a dotărilor, a cerințelor constructive ale facilității, măsurilor de operare și monitorizare, a măsurilor de refacere a mediului la închiderea amplasamentului. De asemenea solicităm depunerea unui plan de situație cu marcarea zonelor facilității și a circuitului autovehiculelor în cadrul facilității, se arată în documentul transmis de APM către Primăria Florești.

Pe lângă acestea, APM a mai cerut o serie de avize dar și actul de proprietate al terenului.