Primăria comunei Floreşti prelungeşte programul pentru eliberarea actelor necesare subvenţiei pe transportul în comun. Află detalii

primaria florestiPentru a veni în întîmpinarea floreştenilor ,Primăria comunei Floreşti prelungeşte faţă de anul trecut orarul de eliberare al actelor necesare în vederea obţinerii de la CTP a abonamentelor gratuite, subvenţionate de Primăria comunei Floreşti, după urmatorul program:

Luni-Joi : orele 8:30-18:00

Vineri : orele 8:30- 16:00

Până în data de 18.09.2015 programul este unul extins faţă de programul obişnuit al Primăriei comunei Floreşti . În aceste condiţii ,suntem convinşi că floreştenii vor da dovadă de înţelegere şi decenţă vis- a- vis de eventualele aglomerări la ghişee.

Actele  necesare pentru eliberarea adeverinţelor pentru  abonamentele gratuite sunt:

1. Pentru elevii din clasele I – VIII

 Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil in Floreşti

 Copie certificat de naştere copil

 Adeverinţă de la şcoală din care să rezulte că urmează o clasă vocaţională, şcolile ajutătoare sau învţămănt integrat, şcolile de muzică, arte plastice, coregrafie, sport, şcolile cu predare intensivă a limbilor străine), conform art.1 din HCL nr.17 din 21.02.2014;

 Cerere tip

2. Pentru elevii din clasele IX – XIII

 Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil in Floreşti

 Adeverinţă de la şcoală

 Cerere tip

3. Pentru studenţi – cursuri zi

 Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Floreşti

 Adeverinţă de la şcoală

 Cerere tip

4. Pentru elevii şcolilor postliceale la forma de învăţământ BUGET – cursuri zi

 Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Floreşti

 Adeverinţă de la şcoală

 Cerere tip

5. Pentru elevii orfani

 Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Floreşti

 Adeverinţă de la şcoală

 Copie dupa certificatul de deces al părintelui (lor)

 Cerere tip

 Pentru sportivii legitimaţi ai cluburilor sportive din comuna Floreşti

 Legitimaţie vizată de Federaţia sau Asociaţia Judeţeana

 Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Floreşti

 Tabel nominal întocmit de Clubul sportiv la care activează.El va cuprinde numele şi prenumele, CNP-ul şi numărul legitimaţiei, semnat de către conducerea clubului şi vizat de către federaţia sau asociaţia judeţeană de care aparţine clubul.

6. Pentru elevii şcolilor de pe raza comunei Floreşti care desfaşoară o activitate extracuriculară în municipiul Cluj-Napoca

 Copie după actul de identitate cu domiciliul stabil în Floreşti

 Adeverinţa care să ateste faptul că desfăşoară o activitate extracuriculară în

 Cerere tip municipiul Cluj-Napoca

7. Pentru elevii şcolilor de pe raza Comunei Floreşti cu domiciliul in Cluj-Napoca

 Copie după actul de identitate

 Adeverinţa de la şcoală

 Cerere tip

Cererea tip se poate descarca de pe site-ul Primariei http://www.floresticluj.ro/

Acte necesare pentru eliberare abonament:

 Act de identitate

 Poza color