Prefectul cere revocarea a patru hotărâri ale Consiliului Local Florești din cauza lipsei transparenței decizionale în administrația publică.

Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Consiliul Local Florești se va întruni în ședință ordinară în data de 25 octombrie 2017 când pe ordinea de zi consilierii vor vota, printre alte proiecte, asupra plângerilor prealabile de revocare a patru hotărâri din luna august, cereri venite din partea Instituției Prefectului având la bază încălcarea Legii.

Convocatorul postat pe site-ul instituției este următorul:

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 25 octombrie 2017, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind creșterea eficienței informării publice asupra autorizării construirii de imobile, inițiator Jurco Eugen consilier local.

2. Proiect de hotărâre pentru definirea ca elemente prioritare de siguranță publică a spațiilor verzi, agrement, sportive, a parcurilor și a locurilor de joacă pentru copii, inițiatori Vaida Florentina și Jurco Eugen consilieri locali .

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru – ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E” – loc. Floresti, str. Sub Cetate, FN, beneficiar Gherman Ioan, inițitor primar Șulea Horia-Petru.

convocator octombrie4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E – loc. Floresti, str. Stejarului, FN, beneficiar SC TENANGO SRL,inițitor primar Șulea Horia-Petru.
5. Proiect de hotărâre privina aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+Er – loc. Floresti, str. Prof. Dumitru Mocanu, FN, beneficiar Lăpuște Iuliana Maria , inițitor primar Șulea Horia-Petru.
6. Proiect de hotărâre privina aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE 2 IMOBILE CU REGIM DE INALTIME D+P+3E SI 3 IMOBILE CU REGIM DE INALTIME D+P+4E+Er – loc. Floresti, str. Somesului, FN , beneficiar SC TSI INVEST SRL,inițitor primar Șulea Horia-Petru.
7. Proiect de hotărâre privina aprobarea documentației pentru ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE UN IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME D+P+2E+Er, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI – loc. Floresti, str. VALEA GARBOULUI, nr. 3, beneficiar DAN MARIANA ZOICA si BĂLAJ MIHAELA,inițitor primar Șulea Horia-Petru.
8. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 100/31.08.2017.
9. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 102/ 31.08.2017.

10. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 103/ 31.08.2017.
11. Procedură prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Județul Cluj prin care se solicită revocarea HCL nr. 104/ 31.08.2017.
12. Diverse.

Concret, cele patru hotărâri ale Consiliului Local Florești fac referire la următoarele subiecte:

  1. HCL nr.100/31.08.2017 – privind aprobarea regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare și instituirea taxei speciale de salubrizare.
  2. HCL nr. 102/31.08.2017 – privind înființarea Serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân din comuna Florești județul Cluj.
  3. HCL nr. 103/ 31.08.2017 – aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Florești jud. Cluj.
  4. HCL nr. 104/ 31.08.2017 – privind delegarea pe termen mediu al Serviciului de Gestionare a câinilor fără stăpân, numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor.

Instituția Prefectului cere revocarea acestor hotărâri din următoarele considerente: a fost încălcat articolul 7 alin. 1 și 2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.  Mai exact, anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. 1, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. 

Iată că Primăria comunei Florești le arată încă o dată floreștenilor cât de nesemnificativi sunt pentru instituție. Important de menționat este faptul că în această situație, vinovat nu este doar Consiliul Local Florești care a aprobat proiecte în această situație ci și Primăria comunei Florești căci este strict de datoria ei să aducă la cunoștința cetățenilor proiectele de acte normative în termenul prevăzut de Lege.

Rămâne de văzut dacă consilierii locali vor aproba sau nu aceste revocări.