FOLCLORUL, OBICEIURILE ȘI TRADIȚIILE STRĂMOȘEȘTI – COMPONENTĂ DE BAZĂ A EDUCAȚIEI NONFORMALE PRIN PROIECTE EDUCATIVE

Motto:
,,Educația este ceea ce rămâne după ce am uitat tot ceea ce am învățat la școală.” (Albert Einstein)

Sorin BraileanuDe-a lungul timpului, educația nonformală a fost definită ca ,,ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într-un cadru instituționalizat extradidactic sau/și extrașcolar” (S. Cristea., 2002), văzută ca ,,o punte între cunoștințele asimilate la lecții și informațiile acumulate informal” (G. Văideanu, 1998).

Pe tot parcursul vieții, oamenii primesc influențe educative din direcții multiple… Prin urmare, activitățile formale desfășurate în școală vor trebui împletite cu cele nonformale, dar și cu cele informale, pentru a realiza un tot educațional eficient!

Deși, la momentul actual, se consideră că educația formală se situează pe primul loc, din studiile realizate de către specialiști în domeniul educației, rezultă că și cea nonformală datează tot de la începuturile educației. Activitățile nonformale sunt mai atractive pentru elevi, deoarece acestea nu au titlu de obligativitate, sunt obționale, nu presupun acordarea de calificative sau note, sunt dirijate de personal specializat, profesorul devine partener al echipei și nu evaluator, iar părinții pot participa și ei alături de copiii la aceste activități dinamice, interesante, plăcute și motivante. Oare ce poate fi mai frumos, mai educativ și mai complet?

De-a lungul activității mele didactice, am constatat că orice activitate desfășurată în afara școlii, a temelor și sarcinilor impuse fără catalog, este mai atractivă pentru elevi. Profesorul conduce activitățile, dar nu se impune, ci sugerează, cooperează, sprijină, motiv pentru care, elevii se pot manifesta
spontan, cu lejeritate și fără inhibiții!

Cu sigurață, am putut remarca cu toții că, în ultimii ani foarte multă lume, din diferite domenii ocupaționale din România, manifestă un interes tot mai crescut față de promovarea obiceiurilor și tradițiilor locale, fiind tot mai conștienți de importanța acestei componente ale educației spirituale, identificabilă cu identitatea națională. În plus, trendul actual pe componenta educativă extrașcolară
și extracurriculară, este acela de a încheia cât mai multe parteneriate educaționale între unitățile de învățământ preuniversitar, pe diferite domenii și, cu prioritate pentru domeniul cultural artistic – folclor, obiceiuri și tradiții.

Pornind de la aceste considerente, am hotărât ca împreună cu colegii mei, parteneri în diferite proiecte, să desfășurăm și în acest an școlar, 2017 – 2018, activități deosebite și plăcute, prin intermediul unor proiecte educative interesante, mobilizând un număr mare de elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai comunităților locale și ai unor ONG-uri interesate să sprijine actul educațional.

colindeAstfel, și în acest an școlar, vom continua să derulăm foarte multe proiecte educaționale, două dintre ele de mare succes, în parteneriat cu unități de învățământ din România, pe domeniul obiceiurilor și tradițiilor locale, după cum urmează:
1) Proiectul internațional ,,Porți Verzi” 2018 – secțiunea Colinde de Stea ;
2) Proiectul național ,,Tradiții culturale apusene – practici ancestrale în context contemporan”- ediția a VI-a (foto 2, 3, 4, 5 și 6)., proiect care este cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale (CAEN 2018) și care va avea ca activitate finală în data de 18 mai 2018, evenimentul: Festivalul Bunătăților

Tradiționale de la Valea Ierii, la care sunt așteptate să participe 23 de unități de învățământ preuniversitar din 15 județe ale României!

Prin aceste proiecte, dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului popular românesc, a meşteşugurilor tradiţionale, a gastronomiei locale, atât de mult apreciate în ţară cât şi în străinătate. De aceea, am considerat ca fiind oportună continuarea acestor proiecte educaţionale în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care dorim să cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român. Ca să nu mai spun, că eu personal aș recomanda ministerului de resort, predarea Obiceiurilor și Tradițiilor Locale, ca disciplină obligatorie de studiu în școala românească, cuprinsă în orele trunchi comun!

scoala laraCare sunt așteptările noastre cu privire la continuarea celor două proiecte educaționale?

Prin astfel de parteneriate educaționale, ne așteptăm la un feedback pozitiv, am reușit să desfășurăm până în prezent și vom continua să realizăm activități instructiv-educative deosebite în domeniul cultural al tradițiilor și obiceiurilor specifice locale, să formăm ,,nonformal” noțiuni și atitudini, să descoperim aptitudini și să cultivăm sentimente, să formăm caractere, să învățăm din experiența altora, să atragem în actul educațional un număr mare de elevi și școli, pe părinții acestora, un număr mare de cadre didactice, reprezentanți ai comunităților locale, dar și alte persoane dormice de autoformadrumre.

În încheiere, aș dori să vă mulțumesc tuturor persoanelor care au fost implicate în cele două proiecte educaționale și care sperăm că se vor afla în continuare alături de noi în realizarea activităților viitoare și, în special, dumneavoastră, elevilor noștri dragi, pentru că în final și la urma-urmei, pentru
dumneavoastră ne străduim să vă oferim aceste activități minunate!

În acest an școlar, atât cât a mai rămas din el, vă doresc mult succes la învățătură, dar și în realizarea unor astfel de activități extrașcolare deosebit de importante în formarea dumneavoastră, o primăvară frumoasă, cu mult Soare, cu căldură în case și în suflete, iar când va ploua…vă rog să vă puneți în fiecare strop de ploaie o dorință, care sigur vi se va îndeplini! Numai bine tuturor… Numai bine românași, oriunde v-ați afla! Doamne- ajută!

rau inhghetat FB_IMG_1508162966213