Florești: Prefectul a cerut revocarea a 8 hotărâri de PUZ/PUD dar Consiliul Local le menține în vigoare.

consiliu local florestiOrdinea de zi a ședinței de astăzi a Consiliului Local Florești a fost plină de cereri de revocări a mai multor HCL privind documentații de PUZ și PUD pentru construcții. Consiliul Local Florești a decis să nu le revoce.

Cu toate că se zvonește cum că celelalte hotărâri ajunse deja pe rolul instanție au fost câștigate de către Consiliul Local Florești, acest lucru nu este real, lucru ce poate fi verificat pe portalul Tribunalului Cluj, dar mai ales pentru că deocamdată foarte multe dintre aceste procese nu au o sentință. Cu excepția câtorva, așa că instanța a mai cerut și anularea unor acte administrative pe această categorie a construcțiilor unde am adus ca exemplu într-un alt articol, hotărârea de înființare a comisiei de urbanism.

Mai mult, în cadrul ședinței de astăzi a fost interesant de observat cum consilierul PNL, Nicolae Oltean le făcea muncă de lămurire consilierilor ALDE pentru a le dirija votul spunându-le că dacă se revocă vreo hotărâre, constructorii se vor îndrepta împotriva lor (a.red. a Consiliului Local Florești) și că va fi mai rău.

Trecând peste, discuții s-au mai purtat pe Lege, unde fiecare o interpretează cum dorește. șeful Biroului de urbanism din cadrul biroului, precum și juristul primăriei au interepretat legea în favoarea instituției, iar rezultatul voturilor consilierilor a fost că nu se revocă hotarârile de pe ordinea de zi de la punctul și până la puntul 8 inclusiv. Doar ultimele două puncte au fost revocate.

Asta, cu toate că Alexandru Lădariu a dat citire cererii de revocare transmis de Instituția Prefectului, unde s-a explicat clar de ce se cere revocare acelor HCL, cu articole clare din lege, mai mult arhitectul le-a spus tot cu citare din Lege ca se cere prin certificatul de urbanism și avizul arhitectului șef (în cazul nostru, al județului pentru că la Florești nu avem arhitect șef, aspecte pe care le-am mai arătat în diferite articole). Și ca bonus, Lădariu le-a mai spus consilierilor că Primăria Florești prin Biroul de Urbanism nu cere acel aviz prin certificatul de urbanism chiar dacă legea spune asta. Prin urmare, iată dovada clară și spusă răspicat de șeful biroului de urbanism, că la Florești nu se respectă Legea.

Tot în ședința de astăzi, au fost două proiecte suplimentate pe ordinea de zi, în primul consilierii și-au ales președinții comisiilor de specialitate și secretarii:

  1. Comisia economică (Președinte Cîmpian Sebastian, Secretar Dan Maier)
  2. Comisia Juridică (Președinte Vaida Florentina, Secretar Oprea Luiza)
  3. Comisia Socială (Președinte Laar Andras, Secretar Doru Matei)
  4. Comisia de Urbanism (Președinte Nicolae Oltean, Secretar Adrian Mic)

În al doilea proiect au fost aleși doi consilieri care vor reprezenta Consiliul Local Florești la alegerea reprezentantului din Tăuți în Consiliul Local. Acest reprezentant nu votează proiectele.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Procedură prealabilă prin care se soliciă revocarea HCL nr. 42/08.04.2016, privind aprobarea documantației pentru PUZ ” Construire patru imobile de locuințe S+P+2E+E retras, rețele edilitare, bransamante utilități , împrejmuire!, situate în localitateas Florești, str. Urușagului, f.n., beneficiar Pop Adrian și Mirela.

2. Procedura prealabilă prin care se solicită revocarea HCL nr. 38/08.04.2016, privind apărobarea documentației pentru PUZ ” Construire imobile locuințe colective D+P+3E, rețele edilitare , branșamenteutilități, împrejmuire”, situate în localitatea Florești, str. Sub Cetate, beneficiar GIGHIBANDA SRL.
3. Procedă prealabilă prin care se solicită revocarea HCL nr. 60/08.04.2016, privind aprobarea documentației pentru PUZ-PUD ” Construire ansamblu de 5 tronsoane de locuințe colective cu regim de înălțime mixt S+P+4E+7E+2Er, rețele edilitare, branșamente utilități, împrejmuire”, situate în localitatea Florești, str. Răzoare, f.n., beneficiar SC Polus Rezidence SRL.
4. Procedură prealabilă prin care se soliciă revocarea HCL nr. 67/16.05.2016, privind aprobarea documentației pentru PUZ/PUD ” Construire imobile locuințe colective cu regim de înălțime S+P+4E” , situate în localitatea Florești, str. Răzoare , f.n., beneficiar Abrudan Emil Viorel și Floarea Ionela .
5. Procedură prealabilă prin care se soliciă revocarea HCL nr. 68/16.05.2016, privind aprobarea documentației pentru PUZ ” Construire imobil de locuințe colective S+P+4E+Er, împrejmuire și branșamente”, situate în localitatea Florești, str. Valea Gârboului nr. 52, beneficiar SC Nobel Tower SRL.
6. Procedură prealabilă prin care se soliciă revocarea HCL nr. 41/08.04.2016, privind aprobarea documentației pentru PUZ” Construire două imobile de locuințe colective P+2E+E retras, rețele edilitare, branșamente utilități, împrejmuire „, situate în localitatea Florești, str. Crișan f.n. , beneficiar Vanca Gabriel.
7. Procedură prealabilă prin care se solicită revocarea HCL nr 65/16.05.2016, privind aprobarea documentației pentru PUZ ” Construire imobil locuințe colective cu regim de înălțime P+2E+Er și spații comerciale la parter, împrejmuire, racorduri la utilități” , situate în localitatea Florești, str. Florilor , f.n., beneficiar Goia Marcel Adrian.
8. Procedură prealabilă prin care se solicită revocarea HCL nr. 76/16.05.2016, privind aprobarea documentației pentru PUZ „Construire ansamblu de 4 imobile de locuințe colective cu regim de înălțime de la S+D+P+4E+2Er până la 2E+D+P+4E+Er, împrejmuire, branțamente la utilități”, situate în localitatea Florești, str. Răzoare f.n, beneficiar SC VECONIT SRL și SC CAMPEADOR SRL.

9. Procedură prealabilă prin care se solicită revocarea HCL nr. 75/16.05.2016, privind solicitarea către Guvernul României a trecerii unor imobile aflate în domeniul public al statului,din Administrația Națională Apele Române, în administrarea Consiliului local al comunei Florești, județul Cluj
10. Procedură prealabilă privind revocarea HCL nr. 63/16.05.2016, privind aprobarea cadastrării și preluării în domeniul public al comunei Florești în administrarea Consiliului local a drumului de exploatație agricolă situat în localitatea Luna de sus zona Cânepiște.