Floreștenii se organizează într-o asociație. Sâmbătă va fi lansată Asociația Trăiesc în Florești.

ATIFDorindu-și o comunitate activă, implicare, colaborare, informare, transparență dar mai ales dezvoltare durabilă, floreștenii au ales să se organizeze oficial într-o asociație non-profit: Asociația Trăiesc în Florești.

Luna Iunie 2017 marchează lansarea Asociației Trăiesc în Florești, organizație non-profit ce a luat ființă pentru a veni în sprijinul locuitorilor din cea mai mare comună din țară, dar și a autorităților locale. Lansarea va avea loc sâmbătă, 10 iunie 2017 de la ora 10,00 la Atelierul de Pizza.

Printre obiectivele Asociației, se regăsesc următoarele:

• creșterea calității vieții pentru toți cetățenii comunei Florești

• dezvoltarea durabilă și armonioasă a comunei Florești

• îmbunătățirea cadrului legislativ și practicilor în domeniile arhitecturii și urbanismului, al protecției monumentelor istorice și naturale și a mediului înconjurător, în concordanță cu normele europene

• cultivarea și respectarea transparenței în deciziile autorităților publice în toate domeniile de interes pentru cetățenii comunei Florești

• antrenarea cetățenilor comunei Florești la dezbateri publice pe temele majore privind calitatea vieții în comuna Florești

• organizarea și participarea la dezbateri privind păstrarea, crearea și protecția parcurilor și a zonelor verzi, precum și asigurarea unui mediu înconjurător sănătos pentru cetățenii comunei Florești

• promovarea imaginii comunei Florești în țară și străinătate

Structura de conducere este formată dintr-un Președinte, un Vicepreședinte și un Secretar. De asemenea, la nivelul Asociației s-au format grupuri de lucru și de inițiativă, menite să abordeze cât mai multe dintre problemele cu care se confruntă comuna, dar și să avanseze soluții. Aceste grupuri de lucru își vor desfășura activitatea pe următoarele domenii: Urbanism, Mediu, Infrastructură, Social și Educație, Financiar și IT.

Este foarte important ca Asociația Trăiesc în Florești să fie percepută ca o organizație care își dorește o colaborare cu autoritățile locale, care va sprijini și va iniția proiecte care să vină în sprijinul cetățeanului, și, nu în ultimul rând, să ajute la dezvoltarea durabilă a comunei Florești. Dar, pentru ca obiectivele Asociației să fie atinse și să aibă impactul dorit, este nevoie de implicarea locuitorilor din Florești.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Scopul principal al Asociației TRĂIESC ÎN FLOREȘTI se subscrie implicării în problemele ce privesc Comuna Florești (indiferent de schimbarea statutului teritorial-administrativ), referitoare la elaborarea strategiilor pe problemele dezvoltării urbanistice, de infrastructură, socio-economice, culturale, educative, sportive și a calității vieții, urmând protecția parcurilor și mediului înconjurător și informarea populației cu privire la drepturile și responsabilitățile cetățenești.

Scopul propus nu este limitativ, el putând fi extins în funcţie de necesităţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Asociaţia va colabora, în condiţii de egalitate, cu alte organizaţii publice şi private, cu instituții publice, precum şi cu persoane fizice pentru a contribui la realizarea scopului pentru care s-a constituit.

În vederea realizării scopului pentru care se constituie, ASOCIAȚIA TRĂIESC ÎN FLOREŞTI are următoarele obiective:

‣ creșterea calității vieții pentru toți cetățenii comunei Florești

‣ dezvoltarea durabilă și armonioasă a comunei Florești

‣ imbunătățirea cadrului legislativ și practicilor în domeniile arhitecturii și urbanismului, al protecției monumentelor istorice și naturale și a mediului înconjurător, în concordanță cu normele europene

‣ îmbunătățirea participării cetățenilor și a asociațiilor profesionale ale societății civile în procesul de luare a deciziilor de interes public și comunitar

‣ îmbunătățirea procedurii de comunicare între autorități și autorități

‣ cultivarea și respectarea transparenței în deciziile autorităților publice în toate domeniile de interes pentru cetățenii comunei Florești

‣ întărirea controlului civic asupra administrației publice locale

‣ antrenarea cetățenilor comunei Florești la dezbateri publice pe temele majore privind calitatea vieții în comuna Florești

‣ promovarea imaginii comunei Florești în țară și străinătate

ACTIVITĂȚI PROPUSE

În vederea realizării obiectivelor, ASOCIAȚIA TRĂIESC ÎN FLOREŞTI își propune desfășurarea unor activități precum:

‣ organizarea și participarea la dezbateri și acțiuni publice privind îmbunătățirea calității vieții în comuna Florești, strategia de dezvoltare a comunei Florești, păstrarea, crearea și protecția parcurilor și a zonelor verzi, precum și asigurarea unui mediu înconjurător sănătos pentru cetățenii comunei Florești

‣ medierea între grupuri de cetățeni, asociații profesionale și autoritățile publice în probleme ce privesc calitatea vieții, urbanism și protecția mediului

‣ colaborarea cu alte organizații nonprofit, cu asociații profesionale, autorități publice în probleme ce țin de calitatea vieții în comuna Florești

‣ editarea de publicații, crearea de materiale multimedia în problemele ce fac obiectul Asociației

‣ organizare meditații gratuite pentru copii: matematică, informatică, limbi străine, etc

‣ marcarea unui traseu de drumeție spre Cetatea Fetei

‣ concurs cu premii cu cea mai harnică asociație de proprietari sau cel mai frumos amenajat spațiu verde

‣ campanie de promovare a utilizării transportului în comun

‣ organizarea de activități sportive (ciclism, cros etc.)

‣ campanie de educare și informare asupra deținerii de animale de companie

‣ campanie de informare și educare în vederea colectării selective

‣ igienizări periodice ale Malului Someșului și Văii Sânăslăului

‣ orice alte acțiuni ce asigură realizarea scopului și obiectivelor Asociației

Cei care vor dori să fie la curent cu activitatea Asociației Traiesc în Florești o vor putea face urmărind site-ul www.atif.ro sau pe pagina de Facebook facebook.com/ong.atif.ro