DGASPC Cluj recrutează asistenți maternali. Află detalii.

Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Foto: Arhiva Cluj24h.ro

DGASPC  Cluj în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții recrutează și formează asistenți maternali profesioniști în cadrul proiectului TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod SMIS 12169, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj își propune prin intermediul proiectului care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști și formarea profesională a tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.

Pentru ca o persoană să devină asistent maternal profesionist angajat al DGASPC Cluj trebuie îndeplinite următoarele condiţii minime:
-să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
-să aibă domiciliul în judeţul Cluj;
-prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii morale și materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor;
-să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;
-să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;

Asistentul maternal profesionist, ca angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului beneficiază de drepturi bănești, conform legislației în vigoare, consiliere și suport din partea specialiștilor DGASPC Cluj  precum și de cursuri de formare organizate în protecția copilului.

Persoanele interesate pot primi mai multe informații la sediul instituției din Cluj-Napoca, strada General Eremia Grigorescu, nr. 37-39 sau la telefon 0264.420146, 0264.420147, interior 438.