Consultare publică pentru regulamentul de deţinere a câinilor. Vor fi realizate parcuri pentru plimbat câinii

caini

Foto: Arhiva Cluj24h.ro

Primăria municipiului Cluj-Napoca a iniţiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică şi transparenţa decizională, pentru Regulamentul privind deţinerea câinilor şi accesului persoanelor însoţite de câini în municipiul Cluj-Napoca şi a Regulamentului de funcţionare a parcurilor publice pentru câini. 

Grupul de lucru format pentru întocmirea regulamentelor s-a întrunit, astfel că pentru a răspunde necesităţii de educare a cetăţenilor cu privire la convieţuirea om-animal în spaţiul public, grupul a convenit asupra redactării proiectului de act normativ dintr-o perspectivă de informare şi prezentare a principiilor necesare a fi respectate de către deţinătorii de câini astfel încât dreptul acestora de a circula neîngrădit pe domeniul public sau privat al Municipiului Cluj-Napoca să nu contravină dreptului celorlalţi cetăţeni la siguranţa publică, să nu constituie un obstacol pentru asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi a ordinii pe teritoriul municipiului, respectiv pentru respectarea normelor generale de igienă.

Astfel, conform regulamentului întocmit şi care cuprinde reglementări generale dar şi aspecte ce privesc deţinerea de animale precum şi obligaţiile diţinătorilor de animale, reglementări privind igiena şi multe alte aspecte, regulamentul prevede şi câteva obligaţii ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca ce se angajează să găsească spaţii destinate câinilor (locuri de joacă, parcuri de agrement şi întreţinerea lor).

Toate informaţiile legate de noul regulament pentru deţinătorii de câini pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, dar cei care doresc să facă observaţii asupra regulamentului au ocazia să facă asta.

Etapa consultării publice are loc în perioada 11 – 21 septembrie 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observaţiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni, str. Moţilor nr.7 sau la orice primărie de cartier.