Consiliul Local Florești 20 iulie 2017. Modificări la contractul de salubrizare. Crește cantitatea de deșeuri.

consiliul local Floresti 1Consiliul Local Florești s-a întrunit în ședință astăzi, 20 iulie 2017. Pe ordinea de zi s-au aflat 19 proiecte. Consilierii au aprobat modificarea cantității de deșuri respectiv a prețului/contractul de salubrizare în vigoare. Consilierii au aprobat și strategia locală cu privire la serviciul de salubrizare, caietul de sarcini, dar și studiul de fezabilitate pentru realizarea unei stații de transfer a deșeurilor. 

La ședința au fost prezenți toți consilierii, mai puțin Jurco Eugen care a ajuns spre final de ședință (la suplimentarea ordinii de zi).

Punctul 17 a fost retras de pe ordinea de zi și a fost suplimentată cu o adresă din partea DSP Cluj care le-a adus la cunoștință consilierilor că Strict Prest va înceta de astăzi, să adune deșeurile dacă nu va fi modificat contractul pentru că se pare, actualul contract nu acopera cantitatea de deșeuri care trebuie ridicată de pe raza comunei. Astfel, cum Strict Prest are contract cu Primăria pentru o anumită cantitate de deșeuri și preț/tonă, acesta va fi modificat cu o cantitate mai mare de deșeuri. Prețul pentru tona de deșeuri nu crește dar per total suma contractului va fi una mai mare. De precizat este faptul că nu se știe (documentat) cantitatea de deșeuri care se ridică de pe raza comunei Florești ci se vorbește de estimări.

Concret, în urma adresei primite firma de salubritate informează că:

consiliul local Floresti“Începând cu data de 20.07.2017 încetează activitatea de colectare și transport deșeuri datorită epuizării cantităților contractate pe raza comunei Florești. Vă rugăm a suplimenta în ședința din data de 20.07.2017 valoarea contractului de salubrizare în comuna Florești estimându-se o cantitate de deșeuri de 50 de tone x 24 de zile egal 1200 de tone cu suma de 329.968 de lei. Valoarea estimată a fost determinată pe baza tarifului negociat și contractat care este de 231 de lei pe tonă exclusiv TVA. S-a estimat o cantitate de deșeuri de 1200 de tone, rezultă 277.200 lei pe lună exclusiv TVA, a citit conform adresei, președintele de ședință, Adriana Brad.

Primarul comunei a adăugat că la următoarea ședința de Consiliu Local pe ordinea de zi se va afla, cel mai probabil, o nouă rectificare de buget care să cuprindă această modificare a contractului.

Această suplimentare pe ordinea de zi a trecut de votul consilierilor, s-au abținut consilierii PSD și doi consilieri ai UDMR respectiv Albert Ileana și Albert Zoltan.

Surpinzător, șeful biroului de urbanism, Alexandru Lădariu a propus în privința unor PUD-uri “neaprobarea”. Ordinea de zi a fost următoarea:

Alexandru ladariu1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. (proiectul a trecut cu abținerea consilierilor PSD)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a Comunei Floreşti la data de 30.06.2017. (a fost aprobat în unanimitate)
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florești și din serviciile publice și aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comunei Florești. (a fost aprobat în unanimitate)
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea procentului indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședintele Consiliului local. (a fost aprobat în unanimitate)
5. Proiect de hotărâre privind constituirea nominală Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea postului de consilier juridic în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local al comunei Florești, jud. Cluj. (a fost votat în unanimitate)
6. Proiect de hotărâre privind asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul comunei Floreşti, buna gospodărire a acesteia şi respectarea normelor de igienă la nivelul comunei. (a fost votat în unanimitate)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale cu privire la la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, a caietului de sarcini, a modelului de acord cadru si a modelului de contract subsecvent de prestări servicii de salubrizare pe raza Comunei Floresti, a documentatiei de atribuire si a studiului de fezabilitate pentru realizarea unei statii de transfer a deseurilor (a trecut de vot cu o abținere, Albert Ilona UDMR)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de autorizatii de taxi. (proiectul a trecut cu 5 abțineri din partea consilierilor PSD și PMP)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime S+P+2E – Floreşti, str. Sub Cetate 1, fn, beneficiar GHERMAN IOAN. (Nicolae Oltean, Traiana Abrudan, Laar Andras, Pivariu Bogdan. Florentina Vaida și Coroian Ovidiu au votat “împotriva”, iar restul consilierilor s-au abținut. Proiectul nu a trecut)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+2E, împrejmuire şi branşamente la utilităţi – Floreşti, str. Stejarului, fn, beneficiar SC ASTRALIS CONSTRUCT SRL. (Nicolae Oltean, Cristolțan Camelia, Ioachim Vancea și Szekely Istvan (Doronci) s-au abținut iar restul consilierilor au votat împotrivă. Proiectul nu a trecut)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de Elaborare P.U.D. – Construire ansamblu de locuinte colective P+E+M – Floreşti, str. Porii, fn, beneficiar HANDRU ELISABETA VIORICA, MARTA MARIA, MATHE ECATERINA, MOCAN VIOREL IOAN, MOCAN EUGEN, MOCAN GHEORGHE VASILE, POP MARIA .(Ioachim Vancea, Nicolae Oltean, Cristolțan Camelia, Abrudan Traian, Szekely Istvan (Doronci) s-au abținut iar restul consilierilor au votat împotrivă. proiectul nu a trecut)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E, amenajare teren – Floreşti, str. Catanelor, fn, beneficiar SC HOUSE LUXURY SRL (S-au abținut Coroian Ovidiu, Florentina Vaida, Szekely Istvan (Doronci) și consilierii PSD, iar restul consilierilor au votat “pentru”. Proiectul a trecut)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire 4 imobile de locuinţe colective cu regim de înălţime P+E+ER, împrejmuire şi branşamente la utilităţi – Floreşti, str. Tineretului, fn, beneficiar SC ARCDOM SRL (Adriana Brad, Pivariu Bogdan, Florentina Vaida, Laar Andras, Abrudan Traian, Nicolae Oltean, Cristolțan Camelia, Vancea Ioachim au votat “pentru” iar restul consilierilor s-au abținut. Proiectul nu a trecut)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. Construire 5 imobile de locuinţe colective cu regim de înălţime P+E+M, împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri şi branşamentela utilităţi – Floreşti, str. Şesul de sus, fn, beneficiar SC EDIL VALENTINO SRL (Proiectul nu a trecut. Consilierul local UDMR, Szekely Istvan (Condor) a votat “pentru”)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire 6 (şase) locuinţe individuale şi 2 (două) locuinţe cuplate cu regim de înălţimeP+E – Floreşti, sat Tauti, fn , beneficiar SC EXCLUSIVE EDIFICE SRL (Proiectul a trecut. șase consilieri s-au abținut: consilierii PSD, Florentina Vaida, Albert Ilona și Albert Zoltan)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. şi constuire 5 imobile locuinţe colective D+P+E+ER – Floreşti, str. Sub Cetate fn, beneficiar SC TRANSINVEST SRL (Proiectul a trecut. Coroian Ovidiu, Hinteuar Tatiana, Florentina Vaida și consilierii PSD s-au abținut, restul consilierilor au votat “pentru”).
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – Elaborare P.U.D. – Construire imobil de locuiţe colective cu regim de înălţime P+2E, împrejmuire teren, racorduri şi branşamente la utilitaţi – Floreşti, str. Porii, fn, beneficiar STAN OVIDIU NELU. (retras de pe ordinea de zi )

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației- Elaborare P.U.D. – Construire 4 (patru) imobile de locuinţe colective cu regim de înălţime P+E+M, împrejmuire teren şi branşamente utilităţi – Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 50-52, beneficiar SC BRIOTEX SRL si SC LA RĂDUCU SRL . (Viceprimarul comunei, Pivariu Bogdan a cerut să fie consemnat în Procesul Verbal că nu participă la vot. Au votat “pentru”: Ioachim Vancea, Cristolțan Camelia, Abrudan Traian, Szekely Istvan, Szekely Istvan și Adriana Brad. S-au abținut consilierii PMP, consilierii PSD, Albert Ileana, Albert Zoltan, Nicolae Oltean, Hinteuar Tatiana, Laar Andras și Florentina Vaida. Proiectul nu a trecut.)
19. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.48 din 6 aprilie 2017, privind
aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.Z. –
CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE
ÎNĂLȚIME D+P+3E+ER”, situate în localitatea Florești, str.Stejarului, nr.
128-129, beneficiar SC ARCA INVESTMENT SRL și SC GREEN (proiectul a trecut cu o abținere a lui Coroian Ovidiu)