CL Florești 30 mai 2017: Peste un milion de lei de la buget pentru Strict Prest. A fost aprobat și noul regulament de salubrizare.

consiliu local Floresti 1Consiliul Local Florești s-a întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30 mai 2017. Consilierii au aprobat o suplimentare de la buget de peste un milion de lei pentru cel de-al doilea contract cu Strict Prest pentru salubrizare. A fost aprobat si noul regulament.

La ședință au fost prezenți inițial, 15 consilieri locali dar pe parcurs s-au alăturat și Jurco Eugen și Ioachim Vancea. A lipsit de la ședință viceprimarul comunei, Pivariu Bogdan. Ordinea a de zi nu a fost suplimentată astfel că au fost supuse spre aprobare 17 proiecte printre care și o suplimentare de la bugetul comunei pentru Strict Prest. La Diverse au fost aduse câteva informații despre mai multe proiecte aflate în desfășurare.

Concret, conform referatului supus spre aprobare, dată fiind încheierea unui nou contract pentru salubrizare cu Strict Prest (vă reamintim faptul că pentru primul contract nu a fost necesară aprobarea în Consiliul Local),s-a aprobat suplimentarea de la bugetul local pentru acest contract cu suma de  850.896 lei la care se adaugă TVA de  161.670,24 lei.

Tot în ședința e astăzi a fost aprobat noul regulament conform căruia, suma de plată pentru persoana fizică rămâne de 6,5 lei/persoană/lună iar pentru persoanele juridice de 60 lei /metru cub/lună. De reținut, cei care au depus deja declarațiile nu trebuie să le mai depună o dată numai dacă apar modificări. Acest nou regulament are o valabilitate tot de până la 90 de zile  ca și cel trecut.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj pentru anul 2017. (aprobat)
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.03.2017. (aprobat)
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2017. (aprobat cu .voturi. S-au abținut Doru Matei, Sebastian Cîmpian, Luisa Oprea, Albert Zoltan și Adrian Mic)
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare şi instituirea taxei speciale de salubrizare.(aprobat în unanimitate)
5.Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului local în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Cluj.(aprobat în unanimitate, mandatat a fost Pivariu Bogdan)
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de bănci pe domeniul public al comunei Florești .(aprobat. S-au abținut Laar Andras, Coroian Ovidiu și grupul consilierilor PSD)
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind deținerea și accesul persoanelor însoțite de câini în Comuna Florești.(aprobat)
 8.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației pentru lucrările de amenajare la Monumentul închinat Eroilor care au murit în timpul Primului Razboi Mondial, efectuate de catre SC TOTAL INVEST SRL Cluj.(aprobat)
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a obiectivului ” Servicii de întreținere /revizii și intervenții la instalațiile de semaforizare din 6 intersectii/treceri pietonale ”, comuna Florești, județul Cluj ”(aprobat. S-a abținut Florentina Vaida. Conform discuțiilor valoarea finanțării este de 62.000 lei pe an)
 10.Proiect de hotărâre privind ”Reabilitare ecologică ” pe raza comunei Florești, județul Cluj. (aprobat în unanimitate)
11.Proiect de hotărâre privindrevocarea HCL nr.3 din 19.01.2017, privind aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii Quatro Eco Salub S.R.L., operator public regional de salubritate autorizat ANRSC, deţinut de comunele Floreşti, Gilău, Căpuşu Mare şi Măguri Răcătău.(HCL nr. 3 face referire la capitalizarea QES. Proiectul a fost aprobat. S-au abținut consilierii PSD, consilierii PMP și Albert Zoltan)
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Floreşti pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.(aprobat)
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al comunei Floreşti pentru activităţi nonprofit de interes general.(aprobat)
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea de fonduri publice de la bugetul local al comunei Floreşti structurilor sportive din comuna Floreşti.(aprobat. S-au abținut Coroian Ovidiu, Sebastian Cîmpian, Luisa Oprea iar Doru Matei a votat împotrivă)
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – CONSTRUIRE 3 HALE DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI LA UTILITĂȚI”, situate în localitatea Luna de sus, f.n., având ca beneficiar pe C. SOFT SOLUTIONS S.R.L. și S.C. LUKACOM S.R.L.(nu a fost aprobat. Alexandru Lădariu a specificat că nu exista aviz CNADNR 7 voturi “pentru” și 10 abțineri)
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D. – SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN VILĂ TURISTICĂ EXISTENTĂ (C1)ÎN PENSIUNE AGROTURISTICĂ ȘI EXTINDEREA ACTIVITĂȚII PRIN CONSTRUIREA UNUI NOU CORP DE CLĂDIRE (C2) CU DESTINAȚIA DE PENSIUNE AGROTURISTICĂ”, situate în localitatea Florești, str. Colonia de Sub Deal, nr. 11A, având ca beneficiar pe SZEKELY ANDRAS , Intreprindere Individuala.(aprobat . S-au abținut consilierii PSD)
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru lucrarea „ELABORARE P.U.D.  –  CONSTRUIRE 4 IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”,situate în localitatea Florești, str. Avram Iancu ,nr. 54,  având ca beneficiar pe S.C. BRIOTEX S.R.L. și S.C. LA RĂDUCU INVEST S.R.L.(nu a fost aprobat, s-au abținut toți consilierii prezenți)