CL Florești – 14 august 2018 – Primăria, pregătită pentru un proces cu Diferit. Prefectul a cerut revocarea mai multor hotărâri

Cl Floresti 14AUGUST 2018Consiliul Local Florești s-a întrunit în ședința ordinară astăzi, 14 august 2018 cand pe ordinea de zi s-au aflat opt puncte. Aceasta a fost suplimentată cu alte șapte puncte dintre care primul face referire la un posibil viitor litigiu dintre Primăria comunei Florești și firma Diferit, pentru accesarea de servicii și asistență juridică. Instituția Prefectului a cerut prin șase plângeri prealabile, revocarea a șase hotărâri ale Consiliului Local Florești, dintre care unele și-au produs deja efectul însă nu a fost aprobată revocarea lor. 

Astfel, președinte de ședință a fost viceprimarul PNL, Pivariu Bogdan iar de la ședință au lipsit doi consilieri locali și anume: Szekely Istvan (Doronci UDMR) și Cristolțan Camelia (PNL).

Așa cum am spus mai sus, cel mai probabil la inițiativa primarului se dorește contractarea de servicii jurdice de specialitate într-un posibil proces cu cei de la Diferit (executantul Drumului de Legătură Sud) iar acest lucru înseamnă că proiectul va fi blocat încă o vreme bună de timp, dacă se va ajunge la proces, ceea ce este foarte posibil. Primarul a mai spus la ședință că este posibil să se ajungă și la situații cu iz penal.

Proiectul suplimentat pe ordinea de zi a trecut de votul consilierilor. S-au abținut consilierii PSD, consilierii PMP, Eugen Jurco, și consilierii UDMR, Albert Ileana și Albert Zoltan.

În ce privește plângerile prealabile formulate de Instituția Prefectului, acestea au vizat un număr de șase hotărâri ale Consiliului Local. Niciuna dintre ele nu a fost revocată. În comentariul făcut de edil, acesta i-a numit “imbecili” pe cei care au sesizat Instituția Prefectului.

Proiectele pentru care Instituția prefectului a cerut revocarea HCL sunt:

HCL 36/20018

HCL 21/2018

HCL 35/2018

HCL 20/2018

HCL 31/2018

HCL 34/2018

Pentru toate aceste plângeri prealabile, motivul a fost că nu au fost publicate referatele proictelor cu 30 de zile înainte de aprobarea lor.

Situația privind votul pentru proiectele aflate pe ordine de zi este următoarea:

C O N V O C A T O R

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Floreşti, pentru data de 14 august 2018, ora 16,00 la sediul Consiliului local din strada Avram Iancu, nr. 170, cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018. (Proiectul a trecut)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului. (Proiectul a trecut)
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui Farkas Arpad, domiciliat în comuna Floreşti, sat Luna de Sus, nr.705, jud.Cluj, proprietar al imobilului situat în localitatea Floreşti, sat Luna de Sus, nr.705, jud. Cluj, pentru refacerea locuinţei distruse.(Proiectul nu a trecut)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, Studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitătii de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj, Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Cluj. (Proiectul a trecut) 
5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Florești asupra imobilului înscris în C.F. nr. 73699 Florești , nr. cadastral 73699. (Proiectul a trecut) 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare și înfrățire între Comuna Florești, județul Cluj, România și Satul Ghidighici , mun. Chișinău , Republica Moldova. (Proiectul a trecut)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 51 din 26 aprilie 2018, privind aprobarea Programului de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.(Proiectul a trecut)
8. Diverse.