“Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului” (AJADO) si-a inceput activitatea publica

as.drept omuluiIn luna septembrie 2019 si-a inceput activitatea publica “Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului” (AJADO), asociatie profesionala a judecatorilor infiintata in primavara anului 2019 la Oradea cu scopul, printre altele, de a promova, afirma, consolida si sustine statutul si independenta judecatorilor si a justitiei, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, valorile constitutionale si democratice, precum si statul de drept in Romania.

Membrii fondatori ai Asociatiei sunt judecator Florica Roman, presedinte, judecator Munteanu Traian (pensionar), vicepresedinte, si judecator Raluca Cuc, secretar.

Crearea unei asociatii profesionale a judecatorilor pentru apararea drepturilor omului este in Romania o necesitate, in contextul in care drepturile cetatenilor romani au ajuns sa fie ignorate sau incalcate atat de catre o parte a reprezentantilor celor trei puteri ale statului – legislativa, executiva si judecatoreasca -, cat si de catre o parte a societatii civile si a presei.

Pe langa respectarea Constitutiei si a legilor tarii, ca judecatori am jurat la intrarea in profesie sa «aparam drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei» si sa ne «indeplinim atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire».

Judecatorul este ultima reduta de aparare a drepturilor si libertatilor persoanei, de aceea, constienti fiind de datoria pe care o avem de a ne indeplini cu onoare, constiinta si fara partinire atributiile, Asociatia va intreprinde orice actiune permisa de lege si de statutul de judecator pentru a apara drepturile si libertatilor persoanei, precum si pentru a consolida independenta justitiei, democratia si statul de drept in Romania“, a spus presedinta Asociatiei, judecator Florica Roman.

Detalii despre asociatie

Asociatia a fost infiintata pe perioada nedeterminata si are trei categorii de membri: membri fondatori, membri asociati si membri de onoare.

Membrii asociati, care, conform statutului, au si drept de vot, “nu pot fi decat judecatori in functie sau eliberati din functie din motive neimputabile“.

Membru de onoare al Asociatiei poate deveni orice persoana fizica sau juridica din tara sau strainatate care s-a distins prin actiuni proprii sau contributii directe la sprijinirea, promovarea si/sau realizarea scopului si activitatilor Asociatiei“, se spune in statut.

Statutul Asociatiei mai prevede ca “orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care impartaseste scopul si obiectivele Asociatiei isi poate declara unilateral sustinerea fata de aceasta prin depunerea unui adeziuni tip“, care va fi disponibila pe site-ul Asociatiei.

Site-ul asociatiei poate fi accesat la adresa www.ajado.ro iar pe Facebook putem fi gasiti la adresa https://www.facebook.com/JudecatoriPentruAparareaDrepturilorOmului/.

De asemenea, orice persoana interesata poate contacta Asociatia la adresa de email contact@ajado.ro.

Asociatia se va implica in dezbaterea publica cu precadere pe subiectele ce tin de functionarea justitiei, democratiei si statului de drept, si va intreprinde orice actiuni permise de lege pentru a se asigura ca independenta judecatorilor este garantata, iar drepturile cetatenilor romani sunt aparate.

Scopurile Asociatiei, asa cum au fost definite in statut, sunt:

“a) Promovarea, afirmarea, apararea, consolidarea si sustinerea prin toate mijloacele legale:
i. a statutului si independentei judecatorilor, precum si a independentei puterii judecatoresti atat in ansamblul sau, cat si in raport cu celelalte puteri din stat;
ii. a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului in Romania;
iii. a valorilor constitutionale si democratice, precum si a statului de drept in Romania;
iv. a bunei functionari a Autoritatii Judecatoresti in ansamblul sau;
b) Intarirea si cresterea bunei functionari a justitiei ca serviciu public;
c) Cresterea transparentei, eficientei, independentei, impartialitatii, performantei, responsabilitatii si profesionalismului in justitie;
d) Imbunatatirea imaginii justitiei in spatiul public;
e) Cresterea increderii cetatenilor in actul de justitie si in functionarea justitiei in ansamblul sau;
f) Consolidarea relatiei dintre justitie, societatea civila, mass-media si opinia publica;
g) Modernizarea si reformarea sistemului de justitie;
h) Imbunatatirea discursului public despre justitie;
i) Instituirea unei relatii institutionale corecte, in limitele legii, intre procurori si judecatori in beneficiul bunei functionari a justitiei si respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale;
j) Promovarea, afirmarea, apararea, consolidarea si sustinerea prin toate mijloacele legale a statutului procurorului, in limitele stabilite de Constitutie si lege.”

Pentru realizarea scopului propus, obiectivele Asociatiei sunt:

“a) Consolidarea, prin toate mijloacele legale, a independentei justitiei prin intarirea statutului judecatorilor.
b) Apararea, promovarea, protejarea si afirmarea drepturilor si libertatile fundamentale astfel cum sunt prevazute in Constitutia Romaniei si in tratatele internationale pe care Romania le-a ratificat.
c) Consolidarea statutului de drept prin impunerea respectarii depline a drepturilor si libertatilor cetatenilor si responsabilizarea magistratilor in vederea respectarii si apararii acestor drepturi.
d) Imbunatatirea relatiei dintre cetatean si justitie.
e) Apararea intereselor profesionale ale membrilor asociatiei in raporturile cu celelalte subiecte de drept, pe plan intern si international.
f) Apararea judecatorilor si procurorilor impotriva oricaror intruziuni, din partea oricui, de natura sa le afecteze independenta si/sau impartialitatea.
g) Promovarea, consolidarea si apararea demnitatii profesiei de judecator si procuror.
h) Promovarea, prin toate mijloacele legale, a unei justitii independente si eficiente, intemeiata pe valorile transparentei, responsabilitatii si raspunderii, integritatii, solidaritatii, curajului, dreptatii, democratiei, respectarii si apararii drepturilor si libertatilor fundamentale.
i) Sustinerea si implicarea, in limitele legii si a statutului judecatorilor, in elaborarea unei legislatii clare, precise si predictibile, precum si pentru crearea unei practici unitare a instantelor de judecata.
j) Promovarea valorilor statului de drept, a recunoasterii si consolidarii justitiei ca un serviciu public care are obligatia sa fie echitabil, transparent si responsabil.
k) Imbunatatirea conditiilor de munca ale judecatorilor, cresterea prestantei si solemnitatii actului de justitie, in conformitate cu standardele europene.
l) Identificarea si expunerea problemelor si disfunctiilor din justitie, oferirea de solutii si implicarea in inlaturarea si corectarea acestora.
m) Facilitarea, incurajarea si promovarea corectei comunicari in ambele directii, dintre justitie si societate.”

Pentru realizarea scopului declarat si a atingerii obiectivelor propuse, Asociatia isi propune desfasurarea, cu respectarea limitelor impuse de lege si statutul judecatorului, a urmatoarelor tipuri de activitati:

“a) Realizarea unui site de internet propriu pe care se vor prezenta si promova actiunile, activitatile si pozitiile Asociatiei;
b) Actionarea prin orice mijloace si forme prevazute si permise de lege, cu respectarea statutului judecatorului, pe langa institutiile si autoritatile abilitate din Romania si strainatate in vederea respectarii, apararii, sprijinirii, afirmarii si promovarii:
i. drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor si stoparii oricarui abuz impotriva acestora;
ii. statutului judecatorilor si independentei acestora;
c) Comunicari publice prin orice mijloace si forme in vederea corectei informari a cetatenilor cu privire la chestiuni ce privesc justitia, rolul judecatorilor si procurorilor in societate si imperativul respectarii si apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
d) Documentarea cazurilor de incalcare a drepturilor omului, abuzurilor si erorilor judiciare, precum si informarea prin orice mijloc de comunicare a opiniei publice din Romania si din strainatate cu privire la acestea;
e) Actiuni, plangeri, contestatii ori interventii in justitie in scop propriu sau accesoriu;
f) Solicitari de comunicare de informatii de interes public;
g) Initierea, sprijinirea, participarea sau conlucrarea cu orice parte interesata, precum si cu institutiile si autoritatile publice competente, la elaborarea deciziilor si politicilor publice, precum si la imbunatatirea cadrului legislativ in domeniu;
h) Participarea, organizarea si implicarea in dezbateri publice, mese rotunde, conferinte, simpozioane, cursuri de perfectionare sau orice alte asemenea activitati pe temele in acord cu scopul si obiectivele Asociatiei;
i) Sprijinirea actiunilor si initiativelor care raspund scopului Asociatiei sau sunt complementare obiectivelor acesteia;
j) Crearea, editarea, publicarea si distribuireade publicatii proprii [buletine informative, studii, analize, rapoarte, etc.] si informatii privind domeniul de activitate al Asociatiei;
k) Colaborarea, participarea, asocierea sau implicarea in orice alta forma colaborativa sau asociativa cu orice alte asociatii, cu precadere asociatii profesionale, organizatii, autoritati sau institutii publice ori private din Romania sau strainatate in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor Asociatiei;
l) Dezvoltarea de programe proprii sau in regim de parteneriat cu asociatii, organizatii, institutii sau autoritatile publice din tara si strainatate;
m) Conlucrarea cu organele abilitate in vederea sprijinirii mai bunei administrari a justitiei, a asigurarii conditiilor materiale necesare desfasurarii actului de justitie si imbunatatirii pregatirii profesionale a judecatorilor;
n) Efectuarea de orice alte activitati prevazute sau permise de lege, in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor Asociatiei.”